Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 11-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Officiële publicaties

Eindhoven, 11 augustus 1999

Bouwvergunningen, aanvragen

Bouwvergunningen, beslissingen

Verkeersmaatregelen

Wet milieubeheer

Wet geluidhinder

Kapvergunningen

Algemeen

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer/Adres/omschrijving

458/99 Jonathan Swiftlaan 17, bouwen van een schuur 02.08.1999 1140/99 Sint Lebuinuslaan 20, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 02.08.1999
1495/99 Draaiboomstraat 59, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 29.07.1999
1490/99 Hettenheuvellaan 9, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 29.07.1999
1488/99 Bagelaarstraat 36, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 29.07.1999
1500/99 Bredalaan 72, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een bijkeuken 30.07.1999
1506/99 Fransebaan 216, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 02.08.1999
1502/99 Achtse Loop 19, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 02.08.1999
1514/99 Mackaylaan 9, plaatsen van een tuinhuisje/fietsenstalling 03.08.1999
1512/99 Parijslaan 3, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 03.08.1999
1511/99 Amelandlaan 14, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 03.08.1999
1510/99 Maconhof 20, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 03.08.1999

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

1614/98 Hurksestraat hoek Wekkerstraat, bouwen van een bedrijfsruimte en kantoorgebouw 29.07.1999
1831/98 Nabucco 35, bouwen van een garage/berging 03.08.1999 1906/98 Strijpsestraat 155/157, verbouwen en uitbreiden van een winkel 02.08.1999
26/99 Urkhovenseweg 35, bouwen van een woning met bedrijfshal 02.08.1999
905/96 Marconilaan/Leeghwaterstraat, bouwen van 132 appartementen 30.07.1999
621/99 Achtse Loop 14, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre en berging 02.08.1999
650/99 Groot Bijgaardenlaan 26, 34 t/m 46, 50 en 60 t/m 66, uitbreiden dakdoorloop woningen 02.08.1999
645/99 Jan van Eyckgracht 115, uitbreiden van een woning 03.08.1999 1149/99 Agamemnonlaan 23, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 30.07.1999
1154/99 Charlevillehof 2, bouwen van een garage/berging 30.07.1999 1189/99 Huizingalaan 56, verbouwen en uitbreiden van een woning 02.08.1999
1492/99 Boerhaavelaan 41, verbouwen en uitbreiden van een woning 29.07.1999
1493/99 Genneperweg 170, bouwen van een opslagruimte/diereninloop 29.07.1999
1494/99 Achtseweg Noord 5, plaatsen van een lichtreclamezuil 29.07.1999
1769/97 Hendrik Staetslaan 50, bouwen van commerciële ruimten met appartementen 26.07.1999
1496/99 Molierelaan 26 t/m 62, bouwen van vlonder(s) in tuin, erfafscheiding(en) en hekje(s) op vlonder(s) 30.07.1999 1497/99 Frederiklaan 60a, plaatsen van een terreinzuil 30.07.1999 1507/99 Boschdijk 908, bouwen van een loods ten behoeve van plantenopslag 02.08.1999
1505/99 Muzenlaan 1, plaatsen van een reclamezuil ten behoeve van een automobielbedrijf 02.08.1999
1515/99 Olympialaan 22, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 03.08.1999
1504/99 Luchthavenweg 45, bouwen van een tijdelijke opslagloods 02.08.1999
1508/99 Normandiëlaan 45, plaatsen van dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 03.08.1999
1517/99 Engelsbergenstraat 33, verbouwen en uitbreiden van een berging 03.08.1999
1516/99 Belforthof 21, verbouwen en uitbreiden van een woning 03.08.1999

Ingekomen sloopaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

SL99/0099 Theresiaplein, slopen van een trafostation 02.08.1999

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen
Van 12 augustus 1999 tot en met 25 augustus 1999 liggen bij de dienst

Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:


- bouwen van 3 zonne-energiemasten, parkeerterrein van het 18 Septemberplein (1126/98).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 23, lid 23.2., van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring.

- bouwen van een garage/berging, Sartrelaan 18 (1911/98);
- bouwen van een garage/berging, Sartrelaan 16 (1910/98). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4, lid
4.2., van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan III Blixembosch.

- verbouwen en uitbreiden van een woning en het bouwen van een berging, Runstraat 9 (2073/98).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 10, lid 10.2., van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Mensfort Rapenland 1996.

- uitbreiden van een woning, Champagnehof 16 (873/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 9, lid 9.2., van

de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Achtse Barrier 1996.

Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming

901/99 Opera 83, bouwen van een berging 04.08.1999 968/99 Matterhorn 22, bouwen van een berging 04.08.1999 1169/99 Ernani 23, plaatsen van een tuinhuisje 04.08.1999 1230/99 Stiffelio 76, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 03.08.1999
1295/99 Tankenberglaan 29, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 03.08.1999
1300/99 Forclazpas 11, bouwen van een tuinberging 03.08.1999 1301/99 Ockeghemstraat 6, uitbreiden van een berging 05.08.1999 1312/99 Florencelaan 1, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 03.08.1999
1319/99 Prokofjevpad 28, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 03.08.1999
1347/99 Annecyhof 27, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 04.08.1999
1385/99 Generaal Bothastraat 20, verbouwen en uitbreiden van een berging 04.08.1999
1381/99 Laagstraat 384, uitbreiden van een woning 03.08.1999 1377/99 Krommenbeemd 5, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 03.08.1999
1375/99 Boschdijk 384, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een keuken 03.08.1999
1388/99 Fransebaan 558, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 03.08.1999
1389/99 Siciliëpad 12, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 03.08.1999
1410/99 Stiffelio 76, bouwen van een berging 03.08.1999 1396/99 Gotthardpas 18, plaatsen van een blokhut 04.08.1999

Geen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing

1324/99 Atrechtlaan 48, verbouwen en uitbreiden van een woning 03.08.1999

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

886/98 Raedeckerstraat 15, uitbreiden van een bedrijfsruimte 04.08.1999
1092/98 Pasteurlaan 44 en 46, uitbreiden van een dakkapel op het voorgeveldakvlak 04.08.1999
39/99 III Blixembosch, Miles Davislaan, kavel 683, bouwen van een woning 02.08.1999
122/99 Tarwelaan 58, interne functiewijziging van een fitness-studio 30.07.1999
234/99 Bovenzijde, bouwen van een bedrijfspand 02.08.1999 388/99 Marie Curielaan 9, verbouwen en uitbreiden van een woning en een garage 30.07.1999
417/99 Uiverlaan 15, uitbreiden van een berging door middel van een dakopbouw 04.08.1999
486/99 Kleine Beerpad 24, verbouwen en uitbreiden van een woning 04.08.1999
494/99 Witbogt, kavel 169, bouwen van een kantoor met productieruimte 02.08.1999
502/99 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 542, bouwen van een woning 04.08.1999
823/99 Oirschotsedijk 3d, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een garage 04.08.1999
535/99 Dr Holtroplaan, bouwen van kantoor 7 03.08.1999 532/99 Pasteurlaan 93, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 03.08.1999
557/99 Normandiëlaan 128, verbouwen en uitbreiden van een woning 30.07.1999
638/99 Olympialaan 8, plaatsen van een erfafscheiding 04.08.1999 836/99 Lorentzstraat 32, uitbreiden van een woning 04.08.1999 949/99 Andriessenstraat 4, uitbreiden van een woning 30.07.1999 1003/99 Poeijersstraat 29, uitbreiden van een woning door middel van aanbouw woonkamer 30.07.1999
975/99 Amienslaan 9, verbouwen en uitbreiden van een berging 02.08.1999
979/99 Lorentzstraat 38, uitbreiden van een woning door middel van een aanbouw 30.07.1999
1007/99 Soetendaal 21, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 29.07.1999
1017/99 Celebeslaan 4, nooduitgangvoorzieningen aan de westgevel van het MMS-gebouw 04.08.1999
1049/99 Vijfkamplaan 18, aanbouwen van een tijdelijk terras 02.08.1999 1047/99 Stevinstraat 39, verbouwen en uitbreiden van een woning 03.08.1999
1675/98 III Blixembosch, Bessie Smithlaan, kavel 593, wijziging op bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een woning 04.08.1999

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing

1241/99 Bisschop Bekkerslaan 8a, verbouwen van een bedrijfspand 30.07.1999
1228/99 Ernani 17, verbouwen en uitbreiden van een woning 30.07.1999 1252/99 Professor Dr Dorgelolaan 2, vervangen gevelindentificatie 30.07.1999
1266/99 Henk van den Broeklaan 15, bouwen van een overdekt zwembad 30.07.1999
1282/99 Sterkenburg, bouwen van een trap-tennismuur ten behoeve van speelvoorzieningen 30.07.1999
1286/99 Gelaarsde Kat 115, verbouwen en uitbreiden van een woning 30.07.1999
1299/99 Marseillelaan 20, bouwen van een carport en erfafscheiding 30.07.1999
1351/99 Ulenpas 56a, bouwen van een reclamepylon 30.07.1999

Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering

932/99 Lisztstraat 7, bouwen van 2 garageboxen 02.08.1999 972/99 Vluttersven 55, bouwen van een garage/berging 02.08.1999

Verleende kamerverhuurvergunning
Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening
KV99.029 Leenderweg 116 02.08.1999

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is bekendgemaakt of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


Verkeersmaatregelen

Sluiting parkeerterrein Smalle Haven
Met ingang van dinsdag 17 augustus a.s. is het Smalle Haven terrein, gelegen tussen Vestdijk, Oude Stadsgracht en achterzijde Stratumseind, niet meer beschikbaar als parkeerterrein. Het terrein wordt definitief afgesloten en ontruimd, waarna de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het Medina/Molenveld-complex starten.

Alternatieve parkeergelegenheid
Automobilisten kunnen hun auto in diverse parkeergarages in de directe omgeving parkeren, zoals in de parkeer-garages van De Lage Landen en de Heuvel Galerie, die 24 uur per dag zijn geopend. Andere parkeergarages,
bijvoorbeeld onder het Stadhuisplein en het Stadskantoor, zijn voornamelijk tijdens kantooruren en op koopavonden geopend. Vergunninghouders
Vergunninghouders kunnen tot
medio 2000 gebruik blijven maken van het parkeerterrein Smalle Haven. De parkeerplaatsen voor vergunninghouders worden geconcentreerd op het noordelijke gedeelte van het terrein. Hier worden ook 3 invalidenparkeerplaatsen aangelegd.

 


Wet milieubeheer

Te verlenen vergunningen
Het voornemen bestaat positief te beschikken naar aanleiding van de

volgende aanvragen ingevolge de Wet milieubeheer:
- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een winkel voor verkoop van sportartikelen en de opslag, ompakken en verkoop van vuurwerk, Strijpsestraat 90-92, Rono Sport B.V.; - een de gehele inrichting omvattende revisievergunning voor een inrichting voor verkoop, opslag en ompakken van vuurwerk, Wolvendijk 23a, J. Feenstra;


- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een

inrichting voor opslag, ompakken en verkoop van vuurwerk, Goorstraat 35-37,
J. Laurens.
De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven van
11 augustus 1999 tot 8 september 1999 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (2594603); bovendien na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Tot laatst genoemde datum kunnen schriftelijk bedenkingen worden ingebracht bij het college van burgemeester en wethouders; zij moeten worden gezonden aan het hoofd van de vestiging Eindhoven van de

Milieudienst Regio Eindhoven, postbus 435, 5600 AK Eindhoven. Ook kunnen in die periode mondeling bedenkingen worden ingebracht; hiertoe zal een bijeenkomst worden vastgesteld na telefonische afspraak, tel. 2594603.

Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken dat zijn persoonlijke gegevens niet worden vermeld.

Verleende vergunningen

De volgende vergunningen zijn
verleend:

- een de gehele inrichting omvattende revisievergunning voor een inrichting voor vervaardiging van bandtabak, Kanaaldijk Noord 121-123, B.V. DELI-HTL Tabak Maatschappij;

- een de gehele inrichting omvattende revisievergunning voor een inrichting voor productie van optische glas-vezels ten behoeve van telecommunicatie, Zwaanstraat 1, Plasma Optical Fibre B.V.

De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te

Eindhoven, van 12 augustus 1999 tot 23 september 1999 elke werkdag van

09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (2594603).
Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Tot 23 september 1999 staat beroep open bij de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State voor eenieder die tegen de

ontwerp-beschikkingen bedenkingen heeft ingebracht, de adviseurs die

advies hebben uitgebracht, eenieder die bedenkingen heeft tegen de

aan-gebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-beschikking en

belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen

bedenkingen te hebben ingebracht. Een beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Een beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling.
Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Geweigerde vergunning
De volgende vergunning is geweigerd:

- een de gehele inrichting omvattende revisievergunning voor een transport-bedrijf, Woenselsestraat 314, Marien transport V.O.F. De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, van 12 augustus 1999 tot 23 september 1999 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (2594603). Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.
Tot 23 september 1999 staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor eenieder die tegen de ontwerp-beschikkingen bedenkingen heeft ingebracht, de adviseurs die advies hebben uitgebracht, eenieder die bedenkingen heeft tegen de aan-gebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-beschikking en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht. Een beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Een beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling.
Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Meldingen
Ter informatie delen wij mede dat de volgende bedrijven zich hebben gemeld omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

- The Bigboss, Stratumsedijk 21d, horecabedrijf;
- G.L. Vastgoed B.V., Hurksestraat/ hoek Wekkerstraat, opslag goederen;

- JVR, Muntplein, detailhandel en ambachtsbedrijf;
- George Pisa & Zn. Tailleurs, Teniers-laan 1-5, woon- en verblijfsgebouw;

- Volker Installatiegroep, Furkapas (hoek Boschdijk), opslag goederen;
- Forecast, Rechtestraat 29, detailhandel en ambachtsbedrijf;
- Hurks Bouw & Vastgoed, Vestdijk/ Smalle Haven, woon- en verblijfs-gebouw;

- MaC's Pre Press Service, Nijverheids-weg 9, detailhandel en ambachts-bedrijf;

- RIVB Opleidingscentrum, Ruysdaelbaan 35b, woon- en verblijfsgebouw;
- Caelers Beheer, Vestdijk 14-16, oprichten hotel. Informatie over de meldingen kunt u elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur krijgen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven.

 


Wet geluidhinder

Vaststelling hogere geluidbelasting
Burgemeester en wethouders willen Gedeputeerde Staten verzoeken een hogere geluidbelasting toe te staan dan de in artikel 82 van de Wet geluidhinder bedoelde en wel voor een bebouwingsplan voor de hoek Boschdijk (westzijde)/Marconilaan (noordzijde). Het ontwerp van het verzoek met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 16 augustus 1999 tot en met 12 september 1999 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage in de leeskamer van het gebouw Technische Diensten.
Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld gedurende de genoemde periode het ontwerp met bijbehorende stukken in te zien en opmerkingen ten aanzien van het ontwerp schriftelijk kenbaar te maken aan de directeur van de dienst Stadsontwikkeling, postbus 433, 5600 AK Eindhoven.


Kapvergunningen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen kapvergunning is verleend:


- 23 bomen nabij de Sliffertsestraat i.v.m. verleggen/verbreden van de Oude Rundgraaf;

- 3 bomen op Sportpark Aalsterweg, 1 boom is afgestorven, 2 bomen zijn aangetast door zwammen;

- 1 boom nabij de Vestdijk i.v.m. bouwrijp maken van het Medinacomplex;

- 1 boom nabij Asberg 3 i.v.m. overlast en belemmering onderhoud;
- 1 boom nabij Asberg 4 i.v.m. overlast en belemmering onderhoud;
- 1 boom nabij Asberg 26 i.v.m. overlast en belemmering onderhoud;
- 1 boom nabij Rauwveld 6 i.v.m. overlast en belemmering onderhoud;
- 1 boom nabij Rauwveld 10 i.v.m. overlast en belemmering onderhoud;
- 34 bomen nabij de Sliffertsestraat i.v.m. bodemsanering (herplant).

De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende 6 weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.
Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na heden, gemotiveerd beroep instellen bij de gemeenteraad, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.

 


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.
De dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u tijdens werkdagen van
9.00-12.30 uur welkom; 's middags op afspraak. De dienst Stadsontwikkeling is gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De kassier van de Technische Diensten is voor publiek bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.
De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre. Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642.

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 11 augustus 1999. 

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...