Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Baarn

Datum nieuwsfeit: 13-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Baarn

In samenwerking met bureau voorlichting gemeente Baarn

Info-werkwinkel weer bereikbaar

Na een korte zomervakantiestop is er vanaf dinsdag 17 augustus a.s. weer de mogelijkheid om gebruik te maken van het inloopspreekuur van de INFO-WERKWINKEL in de hal van het gemeentehuis.

Voor allerlei vragen m.b.t opleiding, solliciteren, beroepskeuze, de combinatie van werken en de zorg voor kinderen, kunt u vrijblijvend binnenlopen van 9.30 - 12.30 uur. U kunt eventueel ook een afspraak maken met de medewerkster van Vrouw en Werk.
Vacatures uit de regio zijn elke week aanwezig. Op dinsdagochtend op de vertrouwde borden in de hal van het gemeentehuis, de rest van de week bij de balie van Sociale Zaken.
Info-Werkwinkel: dinsdagochtend van 9.30 -12.30 in de hal van het gemeentehuis.

......................................................................

.......................

Strengere regels Pas 65+

De echtgenoot of echtgenote van een 65-plusser heeft per 1 september geen recht meer op een 65-plus pas als hij of zij jonger is dan 65 jaar. Voorheen hadden partners van 65-plussers al op 60-jarige leeftijd recht op de pas.

Deze regeling wordt afgeschaft naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank in Utrecht op 25 januari 1999. In het kort komt de uitspraak er op neer dat deze regeling door de rechtbank als direct discriminatoir werd beschouwd. De zogenaamde partner regeling wordt met ingang van 1 september 1999 afgeschaft.

Vanaf 1 september komen dus alleen 65-plussers in aanmerking voor de pas. De pas kan aangevraagd worden bij de afdeling Burgerzaken van het gemeentehuis onder overlegging van een goed gelijkende pasfoto van niet meer dan een jaar oud, door degene die ingezetene zijn van Nederland.
De kosten in Baarn voor een 65-plus pas bedragen ƒ 37,50.

Passen die voor 1 september 1999 afgegeven zijn aan 60-plus partners zijn ook na die tijd geldig. 65-jarige (ex) Nederlanders die in het buitenland wonen en tijdens hun verblijf in Nederland om een bejaardenpas verzoeken, komen na 1 september 1999 ook niet meer in aanmerking voor een bejaardenpas.

......................................................................

..........................................

Afgedankt textiel en oud papier

Oud papier
Het ophalen van huishoudelijk afval door de gemeente gaat altijd door. Ook tijdens de zomervakanties zoals u weet. Het oud papier wordt elke week opgehaald op delfde dag als uw groen of grijze kliko. Dit gebeurt door het KringloopCentrum Baarn. Om zoveel mogelijk oud papier in te kunnen zamelen, is het belangrijk dat u het vanaf 8.00 uur aan de weg zet!
Veel mensen zetten het in de vakantieperiode later aan de weg dan ze normaal gewend zijn. Het KringloopCentrum Baarn moet dan ook regelmatig opnieuw papier ophalen in straten waar ze al vroeg geweest zijn. U begrijpt dat dit veel tijd en geld kost. Daarom dit extra geheugensteuntje voor iedereen in Baarn. Zet uw oud papier rechtop in de kratjes....
en graag om 08.00 uur aan de weg!

Textiel
Uw oude kleding, schoeisel en ander textiel wordt al vanaf begin 1999 niet meer huis aan huis opgehaald. U kunt het dus niet aanbieden naast uw afvalcontainer aan de weg! Hiervoor zijn speciale kledingcontainers geplaatst op diverse plaatsen in Baarn:

Op de gemeentewerf aan de Drakenburgerweg
Op het parkeerterrein aan de Brink
Op het grote parkeerterrein bij de Laanstraat
Op het parkeerterrein bij Albert Heijn
Bij de winkels in de professor Krabbelaan
Bij de winkel aan de Talmalaan
Op de Wilhelminalaan tegenover de Ringlaan
In de Hoofdstraat bij de Komart
In de Bremstraat bij de Mariakerk
Op de hoek Zuringlaan / Lepelaarstraat
In het winkelcentrum Reigerstraat
Op de Wagenaerlaan bij de Montinischool
In de Dorpsstraat in Lage Vuursche

Het doel van de inzameling blijft ongewijzigd: uw oud papier en oude textiel wordt natuurlijk hergebruikt!

BURGERLIJKE STAND

GEBOORTEN

Rik, zv AMJ van der Wijst en EJ Meijer
Berna Yvette, dv MJG Witteveen en AM Broertjes
Peter Comelis, zv CJ van de Groep en F Vedder
Leon Marien Bemardus, zv G van der Neut en AMM Roeten Olivier Robert, zv T Jansen en BLJM Jacobs
Jan Jacob, zv JAC Duijst en G Korlaar
Lorenzo, zv PJC de Jonge en ABS van Maanen
Tim, zv RP Baltussen en B Metselaar
Ruben, zv TC van Veen en C de Graaf
Jade Henny Dieudonnée, dv PF de Jong en E de Graaf Jelte Yigal Jan, zv J Jager en HH Lemstra
Dennis, zv VFM Frijlink en T Ciftci
Jade en Lisa, dv JJ van den Brakel en C Osseweijer Tayyib Taha Muhammed, zv Z Onay en A Likogiu
Roelof Johannes, zv M Janssens en J Boer
Toska Julia, dv JF van der Heiden en EJM de Boer Manuela Thalita, dv AHD Veldhuizen en UD van Halteren Lorenzo, zv W Blankestijn en S de Hoop

AANGIFTE PARTNERSCHAPSREGISTRATIE

A Lenten en MFM Leijs

AANGIFTE HUWELIJK

R van de Put en DC Driessen
IB Khadar en Asha Ahmed Aniin

HUWELIJK

ED Smith en T Smit

Openingstijden gemeentehuis
Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur. Om een ambtenaar 's middags te bezoeken moet vooraf een afspraak worden gemaakt met de betreffende ambtenaar. Telefonisch is het gemeentehuis te bereiken van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur. De balie van Sociale Zaken is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur. Hier kunt u afspraken maken met de maatschappelijke dienst en de administratie. De medewerkers van Sociale Zaken hebben dagelijks een telefonisch spreekuur van 09.00 tot 10.00 uur.
Het CWI-loket is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag 08.00 tot 16.00 uur. Het Zorgloket is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot
12.30 uur, tel. 54 267 57. Het faxnummer is 54 267 50.

Vanavond is de afdeling Burgerzaken geopend van 18.00 tot 19.30 uur. U kunt terecht voor het afhalen van paspoorten, rijbewijzen, ID-kaarten en uittreksels uit het Basisregister.

Huisvuil
Deze lopende week worden in de oneven genummerde wijken de groene containers geleegd en in de even genummerde wijken de grijze containers. In de week van 26 tot en met 30 juli worden in de oneven genummerde wijken de grijze containers geleegd en in de even genummerde wijken de groene containers.

Scheidingsstation
Het scheidingsstation aan de Drakenburgerweg is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 08.15 tot 11.45 uur en van 13.00 tot 16.45 uur. Op zaterdag is het station geopend van 08.30 tot 13.30 uur. Dus op maandag gesloten!

Muizen en ratten
Als u overlast heeft van muizen of ratten kunt u bellen met de gemeente, tel. 54 81 655 (tussen 08.00 en 09.00 en tussen 13.00 en
14.00 uur)

Sociale Verzekeringsbank
Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur houdt de Sociale Verzekeringsbank spreekuur in het gemeentehuis. U kunt informatie krijgen over de AOW, kinderbijslag en de Nabestaandenwet.

Servicelijn 54 81 888
De servicelijn van de gemeente is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. U kunt over álle gemeentelijk zaken vragen stellen of meldingen inspreken. Er is speciale informatie verkrijgbaar over burgerzaken, vuilafvoer, belastingen en volkshuisvesting.

WEGWERKZAAMHEDEN

Vooraankondiging (onder voorbehoud)
Op maandag 16 augustus a.s. zal worden begonnen met het vervangen van de riolering in de Gaslaan.
Het betreft het gedeelte tussen de Heuveloordstraat en de Nachtegaallaan.
Er zal worden begonnen aan de kant van de Nachtegaallaan. Deze werkzaamheden zullen ongeveer 3 weken gaan duren.

Nutsbedrijven
Op verschillende plaatsen kunnen, kortdurend, door de Nutsbedrijven werkzaamheden worden uitgevoerd.

Openbare straatverlichting

Wanneer u als inwoner merkt dat een bepaalde lantaarnpaal niet brandt, of een gehele straat donker blijft, dat kunt u deze storing onder vermelding van het nummer dat op de lichtmast staat zelf melden aan de REMU. Het algemene storingsnummer tijdens kantooruren is: 035-6094496. Het storingsnummer 035-6025065 is 24 uur per dag te bereiken. Tijdens kantooruren mag de melding ook via het gemeentehuis worden gedaan.

COLLECTEN

In de weken van 8 tot en met 14 augustus en van 15 tot en met 21

augustus zullen er geen collecten worden gehouden waarvoor door het college van burgemeester en wethouders vergunning is verleend.

BOUWEN AAN BAARN

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat:

Wet milieubeheer
Zij zijn van plan vergun-ning te verlenen onder voorschriften aan:

Schietvereniging Baarn en Omstreken, voor een oprichtingsvergunning, voor het inwerking hebben van een buiten schietbaan, aan de Hilversumsestraatweg ongenummerd (nabij Paarden-bos) te Baarn;

Shell Nederland Verkoopmaatschappij, voor een revisievergunning, voor het in werking hebben van een tankstation met LPG, aan de Amsterdamsestraatweg 42 te Baarn.

Alle stukken liggen vanaf 11 augustus 1999 ter inzage in het gemeentehuis (kamer B27), tijdens openingstijden, alsmede tijdens openingsuren in de openbare bibliotheek, Hoofdstraat 1 te Baarn.

Bij de behandeling van de aanvraag is rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen in en buiten de inrichting. Aan het besluit zullen voorschriften worden verbonden ter bescherming van het milieu.

Vanaf 11 augustus 1999 tot en met 8 september 1999 kan iedereen schrif-telijk gemoti-veerde bedenkin-gen tegen de aanvraag en het ontwerp-besluit indienen bij burgemeester en wethouders. Wie schriftelijk bedenkin-gen inbrengt, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Gedurende genoemde termijn van vier weken is het ook mogelijk om mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit naar voren te brengen. Dat kan tijdens een gedach-tenwisse-ling, waarbij ook de aanvrager van de vergunning de gelegenheid krijgt aanwezig te zijn. Het verzoek om zo'n gedachtenwisseling te laten plaatsvinden kan uiterlijk tot één week voor het einde van de bedenkingentermijn gemaakt worden (tel. 035-5481679).

Wet milieubeheer
Zij hebben op 30 juli 1999 besloten onder voorschriften een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer te verlenen aan:

Bestfoods Benelux B.V., voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning, voor een fabriek voor het produceren en verpakken van oosterse keukenartikelen, aan de
Hermesweg 5 en 9.

Het besluit en alle overige stukken liggen vanaf 11 augustus 1999, gedurende zes weken, ter inzage in het gemeente-huis, (kamer B27) , tijdens openingstijden, alsmede tijdens openingsuren in de openbare bibliotheek, Hoofdstraat 1 te Baarn.

Bij de behandeling van de aanvraag is rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen in en buiten de inrichting. Aan het besluit zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen, dat zij redelijker-wijs niet in staat zijn geweest tijdig beden-kin-gen in te brengen.
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA 's-Graven-hage vóór 22 september 1999 (en één dag). Wie beroep instelt kan bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van het besluit dan wel tot het treffen van een voorlopi-ge voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan en ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-spraak van de Raad van State, wil het besluit niet met ingang van de dag, volgende op zes weken na de dag, waarop het ter inzage is gelegd van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van State is beslist.

Verleende kap- en bouwvergunningen

Hieronder zijn de belangrijkste besluiten vermeld waartegen door belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Eventuele bezwaren moeten schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Baarn, Postbus 1003, 3740 BA Baarn, binnen zes weken nadat het betreffende besluit is bekendgemaakt. De datum van bekendmaking is vermeld onder de plaats waar het besluit wordt uitgevoerd. Voor de ontvankelijkheid van de bezwaren is het bij of krachtens de Awb bepaalde beslissend.
Als bij een bezwaar spoedeisende belangen gelden, kan -zodra het bezwaarschrift is ingediend- tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de arrondissementsrechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. (Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening brengt de rechtbank griffierecht in rekening.)

Plaats en inhoud van het besluit

Bantamweg 8
03-08-1999 het wijzigen van een woning
van Heemstralaan 23
03-08-1999 het uitbreiden van een woning
Zevenlindenweg 5 bungalow 7
03-08-1999 het plaatsen van een tuinhuisje
van Beethovenlaan 7
05-08-1999 het plaatsen van een dakkapel
de Brik 12
05-08-1999 het plaatsen van een berging
Eemnesserweg 8
05-08-1999 het wijzigen/vernieuwen van het fitness & ontspanningscentrum
Gerrit van der Veenlaan 12
05-08-1999 het verwijderen van asbest
Hyacinthstraat 12
05-08-1999 het uitbreiden van de woning
Kim 5
05-08-1999 het bouwen van een garage
van Kinsbergenlaan 4
05-08-1999 het plaatsen van een dakkapel
van Speijklaan 7
05-08-1999 het plaatsen van een dakkapel
Spoorstraat 7a
05-08-1999 het plaatsen van een dakkapel
Amsterdamsestraatweg 15, 17,

19, 21, 23, 25, 27, 29

06-08-1999 het slopen van de asbesthoudende onderdelen Bantamweg 1
06-08-1999 het uitbreiden van een woning
Celebesstraat 7
06-08-1999 het uitbreiden van een woonhuis
Oosterstraat 66-68
06-08-1999 het verbouwen van een winkelpand tot woonhuis

Prinses Beatrixlaan 1
09-08-1999 18 coniferen
Govert Flincklaan 12
09-08-1999 1 populier
Eemnesserweg 82
09-08-1999 2 sparren

VERGADERINGEN GEMEENTE BAARN

Commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1, te Baam.
Raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1.

Augustus 1999

25. Gemeenteraadsvergadering

September 1999

7. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
8. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën
9. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
13. Commissie ABZ

29. Gemeenteraadsvergadering, gemeenterekening 1998

Oktober 1999

12. Commissie ABZ

13. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën eerste maal
14. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
18. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
19. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën tweede maal, i.v.m. begroting

28. Gemeenteraadsvergadering behandeling begroting voor 2000

November 1999

9. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
10. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën
11. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
15. Commissie ABZ

24. Gemeenteraadsvergadering

December 1999

7. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
8. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën
9. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
13. Commissie ABZ

22. Gemeenteraadsvergadering

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie