Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen PvdA over exploitatie SBB-kampeerterreinen

Datum nieuwsfeit: 13-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vragen van de leden Duijkers en Swildens-Rozendaal (beiden PvdA) aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over het voornemen van Nivon/Stichting Natuurvriendenhuizen om het beheer en de exploitatie van de SBB-Kampeer terreinen over te dragen aan een commerciële exploitant.


1. Bent u bekend met de situatie dat het Nivon/Stichting Natuurvriendenhuizen voornemens is het beheer en de exploitatie van de SBB-kampeer terreinen over te dragen aan een commerciële exploitant? Op welke wijze ziet u toe op deze overdracht, gezien uw betrokkenheid in het verleden en de toentertijd door u gestelde voorwaarden?


2. Deelt u de mening dat voor een opvolgende beheerder en exploitant van de SBB-kampeer terreinen dezelfde voorwaarden voor wat betreft beheer en exploitatie van de terreinen gesteld dienen te worden als aan het Nivon/Stichting Natuurvriendenhuizen? Op welke wijze kunt u garanderen dat SBB er zorg voor draagt dat, in de bepalingen met betrekking tot erfpacht van de gronden van staatsbosbeheer, dezelfde voorwaarden gehanteerd worden ten aanzien van de bescherming van de natuurwaarden als de minister toentertijd zelf heeft gesteld aan het Nivon?


3. Op welke wijze denkt u erop toe te zien dat het Nivon/St. Natuurvriendenhuizen het beheer en de exploitatie overdraagt aan een beheerder en exploitant, die voldoet aan de normen voor integere contractpartner waarmee SBB een overeenkomst van erfpacht kan afsluiten?


4. Deelt u de mening dat voorkomen moet worden dat er onomkeerbare besluiten worden genomen of activiteiten worden uitgevoerd door het Nivon/Stichting Natuurvriendenhuizen, dan wel een andere opvolgende exploitant, die in strijd blijken te zijn met het Rijksbeleid ten aanzien van uit- of aanbestedingen dan wel bescherming van natuurwaarden, zoals door het Rijk eerder in deze situatie is gehanteerd? Zo ja, bent u bereid om te bevorderen dat dergelijke besluiten respectievelijk activiteiten worden voorkomen?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie