Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe Drank- en Horecawet bevat onvolkomenheden

Datum nieuwsfeit: 13-08-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSBERICHT

Nieuwe voorgestelde Drank- en Horecawet bevat
onvolkomenheden!
Begin september staat de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel van mevrouw Borst tot wijziging van de Drank-en Horecawet op de agenda van de Tweede Kamer.

Een goed voorstel zeker daar waar het betreft de beperking van de verstrekking van alcoholhoudende dranken, de verscherping van de controle en de mogelijkheid om nadere regels te stellen aan te verregaande reclame-uitingen.

Niettemin bevat dit voorstel op enkele voor de slijtersbranche cruciale punten belangrijke onvolkomenheden.

Het voorstel bepaalt dat slijtlokaliteiten niet rechtstreeks in verbinding mogen staan met ruimten waarin andere bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden. Er zal altijd een verkoopvrije ruimte als sluis tussen moeten zitten. Dit is een uitwerking van de gedachte, dat het publiek niet verleid mag worden tot de aankoop van alcoholhoudende drank. Op deze wijze wordt voorkomen dat de alcoholhoudende drank in de verkoopstrategie van winkels in andere goederen een rol kan spelen (trafficking). Dit is een aan de huidige omstandigheden aangepaste uitwerking van de aloude opvatting dat de toegang van een slijterij aan de openbare weg dient te liggen. Doordat de wijze waarop zo'n sluis vorm moet krijgen in een nog uit te werken besluit zal worden neergelegd lijkt de deur opengezet te worden voor het creëren van een slijterij in bijvoorbeeld een supermarkt of warenhuis.

Dat zou een volledige ondermijning betekenen van de door de minister zelf verwoorde gedachte dat het publiek niet verleid mag worden tot aankoop van alcoholhoudende drank. Doordat een en ander in een besluit wordt uitgewerkt heeft de Tweede Kamer bij onvoorwaardelijke aanvaarding van het voorstel geen controle op de invulling van het begrip sluis.

Een tweede uitvloeisel van het voorstel is dat de slijter straks geen tapinstallatie, geen glaswerk etc. meer mag verhuren. Dit is een rechtstreekse aanval op de omzet en het inkomen van de slijter, die onaanvaardbare gevolgen voor zijn/haar inkomen met zich meebrengt en dus kunnen en willen wij dit niet accepteren.

Stunten met alcohol is, zo vindt ieder weldenkend mens, uit oogpunt van volksgezondheid uit den boze. De SlijtersUnie (voorheen VNSW) ijvert voor uitbreiding van het voorstel door opname van een bepaling waarin verkoop van alcoholhoudende dranken zonder bijtelling van reële kosten en winst verboden wordt. Met zo'n bepaling behoren consumentenprijzen die guldens onder de reguliere inkoopprijzen liggen, tot het verleden. Binnen de EU-regels is de door ons voorgestelde regel toegestaan. De beperkingen die de branche uit oogpunt van volksgezondheid krijgt opgelegd, worden door de branche geaccepteerd, maar deze mogen niet doorslaan naar een economische ondergang van de slijtersbranche.

Nieuwe producten spelen een belangrijke rol in de dienstverlening door de slijter. Theoretische kennis van de producten, smaak, herkomst is onvoldoende om de consument goed te informeren. Proeven in een slijterij is essentieel om nieuwe producten onder de aandacht te brengen. De consument vraagt in toenemende mate om te mogen proeven voor aankoop van een fles of een doos. De SlijtersUnie pleit daarom , samen met haar zusterorganisatie, voor een wijziging van de wet op dit punt, zodat proeven in de winkel wordt toegestaan.

Wij, de slijters verenigd in de SlijtersUnie, beraden ons op dit moment langs welke weg wij de politiek ten aanzien van bovenstaande punten wakker kunnen krijgen en zullen niet schromen hiervoor de barricaden op te gaan.

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met:

mr G. van Bilsen, telefoonnummer: 013 - 532 12 01 (voorzitter SlijtersUnie)
H. Kalkman, telefoonnummer: 013 - 590 17 85 (vice-voorzitter SlijtersUnie)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie