Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

ABVAKABO: Koopkrachtdaling WIW-ers onaanvaarbaar

Datum nieuwsfeit: 16-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
ABVAKABO FNV

Koopkrachtdaling WIW-ers onaanvaarbaar

ABVAKABO FNV heeft vastgesteld dat veel werknemers in het kader van de WIW in de komende tijd te maken krijgen met een forse netto inkomensdaling, soms oplopend tot meer dan f200,- per maand. Deze daling wordt veroorzaakt door belastingtechnisch wijzigingen voor deze specifieke groep werknemers. ABVAKABO FNV heeft zich vandaag middels onderstaande brief tot de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewend met het verzoek deze kwestie op zeer korte termijn aan te pakken en de inkomensdaling ongedaan te maken. Hieronder volgt de integrale tekst van de brief aan de minister.

Geachte minister en staatssecretaris,

Hierbij wendt ABVAKABO FNV zich tot u met een zeer urgent probleem met betrekking tot voormalige banenpoolers die per 1 januari 1998 overgegaan zijn naar de WIW. De afgelopen weken hebben wij tientallen brieven ontvangen van leden, die er in netto besteedbaar inkomen zeer fors op achteruit zijn gegaan. In een aantal gevallen gaat het om een inkomensachteruitgang groter dan f. 200,-- netto per maand, terwijl het hier werknemers betreft die een inkomen op of net boven het minimuminkomen hebben.

Afgelopen dinsdag is deze problematiek aan de orde geweest aan de hand van Kamervragen. Gezien de korte beschikbare tijd is het onderwerp ons inziens echter niet goed uitgediscussieerd. Wij verzoeken u echter om op zo'n kort mogelijke termijn de noodzakelijke maatregelen te nemen om te voorkomen, dat deze groep WIW-ers (circa 7.000 werknemers) er in koopkracht op achteruit gaan.

In de Kamer is de problematiek van banenpoolers die naar de WIW doorgestroomd zijn, reeds eerder aan de orde geweest. Hierbij heeft de Tweede Kamer duidelijke standpunten ingenomen: het voorkomen van de armoedeval en het voorkomen dat de doorstroming leidt tot een achteruitgang in het netto besteedbaar inkomen. Wij verwijzen u hiervoor bijvoorbeeld naar de met grote meerderheid aangenomen motie van PVDA-kamerlid Kalsbeek-Jasperse en D66-kamerlid Bakker (25122, nr.
37, 25 juni 1997). De afgelopen weken zijn veel banenpoolers echter geconfronteerd met een zeer sterke inkomensachteruitgang, die met name veroorzaakt wordt door een forse verlaging van de individuele huursubsidie. Daarnaast is er vaak ook sprake van andere vormen van een armoedeval door het verminderen van de rechten op inkomensafhankelijke regelingen, zoals bijzondere bijstand en kwijtschelding.

Het urgente probleem is ontstaan bij de toekenningen van de huursubsidie, die ex-banenpoolers de afgelopen weken hebben ontvangen. De hoogte van de toegekende huursubsidie werd vorig jaar gebaseerd op het belastbaar inkomen van 1997. De beschikkingen die de afgelopen weken ontvangen werden, waren gebaseerd op het belastbaar inkomen van
1998. Zoals bekend zijn de banenpoolers per 1 januari 1998 doorgestroomd naar de WIW, met geen of nauwelijks een toename van het netto inkomen. Het lagere belastingtarief tengevolge van de wet Vermeend/Moor, werd opgehoogd naar het normale tarief in de eerste schijf. Als gevolg van netto-inkomensgaranties is daarnaast gewerkt met compensaties door middel van de overhevelingstoeslag en tijdelijke toeslagen op het bruto loon, waardoor het bruto loon hoger werd, zonder dat dit gevolgen voor het netto inkomen heeft gehad. De toeslagen zijn echter wel meegeteld bij het rekeninkomen, waarop de huursubsidie gebaseerd wordt. De effecten hiervan zijn gigantisch. Wij hebben brieven en overzichten van leden ontvangen waarbij de huursubsidie met honderden guldens per maand (!) verlaagd is. Desgewenst kunnen wij u deze overzichten overhandigen. Per 1 juli a.s. zullen deze werknemers er fors in netto besteedbaar inkomen achteruitgaan, hetgeen in strijd is met de door de Kamer uitgesproken wens. In voornoemde motie wordt het Kabinet verzocht maatregelen te nemen om te zorgen, dat de banenpoolers die doorstromen naar de WIW een tenminste gelijkblijvend netto besteedbaar inkomen houdt. Ons inziens vergt de nu ontstane situatie dat het Kabinet dergelijke maatregelen op zeer korte termijn treft. Immers per 1 juli worden ex-banenpoolers getroffen door de inkomensachteruitgang, die soms hoger dan 10% ligt.

Een mogelijkheid voor een oplossing op de korte termijn kan ons inziens de hardheidsclausule in de huursubsidiewet (m.n. artikel 26, b) bieden. Inkomensbestand-delen die te maken hebben met de compensatie voor het vervallen van de wet Vermeend/Moor zouden in ieder geval buiten beschouwing moeten blijven, maar het zou onze voorkeur hebben dat de huursubsidie voor het komende jaar bij gelijkblijvende omstandigheden gelijk blijft aan het vorige jaar. Wij verzoeken u dan ook om op korte termijn voor deze groep een generieke maatregel in de sfeer van de huursubsidie te treffen (met eventueel individuele toetsing), zodat er geen sprake is van een achteruitgang van netto besteedbaar inkomen, als gevolg van een verlaging van de toegekende huursubsidie.
Voor de wat langere termijn moeten wellicht andere oplossingen gezocht worden. Voorzover het oplossingen betreft welke de CAO en deze doelgroep betreffen, is ABVAKABO FNV graag bereid hierover verder met u te overleggen.

Het probleem van de armoedeval en hoge marginale tarieven bij een loonsverhoging is echter reeds langer bekend en is onlangs bevestigd door onderzoeken van de gemeenten Leeuwarden en Groningen. De voorbeelden uit diverse onderzoeken en brieven van leden wijzen erop, dat inkomensverbeterin-gen vrijwel geheel of geheel weglekken door een vermindering van rechten op inkomensafhankelij-ke subsidies. Dit probleem vereist nadere concrete maatregelen die ons inziens niet mogen leiden tot een inkomensachteruitgang van de laagste inkomens. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het geleidelijker laten verlopen van de verlagingen van subsidies en bijdragen bij een inkomensverbetering en andere maatregelen, die de afgelopen tijd door de FNV voorgesteld zijn.
Indien de WIW problematiek in samenhang met de armoedeval opgelost moet worden, zal ABVAKABO FNV haar bijdrage via de FNV leveren.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,
Hoogachtend,
mw. M.E.P. Caljouw
Bondssecretaris
afschrift aan:

- woordvoerders Tweede Kamerfracties


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...