Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overzicht Nederlandse bijdragen aan VN organisaties

Datum nieuwsfeit: 16-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie Verenigde Naties

Afdeling Fondsen en Economische Programma's

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 16 augustus 1999
Kenmerk 99/FE/657
Blad 1/5
Bijlage(n) 1
Betreft Bijdragen aan VN-organisaties

Tijdens de behandeling in Uw Kamer van de suppletoire begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is gevraagd om een overzicht van zowel verplichte als vrijwillige bijdragen aan de organisaties van de Verenigde Naties.

Het gevraagde overzicht treft u aan in de bijlage. Dit overzicht is exclusief bijdragen aan VN-vredesoperaties.

Nederland levert drie soorten financiële bijdragen:

(a) verplichte contributies aan de VN en haar Gespecialiseerde Organisaties waarvan Nederland lid is

(b) algemene vrijwillige bijdragen aan de VN-fondsen en programma's,

(c) bijdragen voor specifieke projecten of programma's , uitgevoerd door VN-organisaties. Deze bijdragen kunnen aanvullend zijn op de bijdragen genoemd onder (a) en (b).

(a) verplichte contributies

Verplichte contributies komen voort uit het Nederlands lidmaatschap van de VN en van de gespecialiseerde organisaties van de VN. De hoogte van die contributie wordt in de meeste gevallen bepaald aan de hand van een vaste verdeelsleutel die wordt afgeleid van de verdeelsleutel van de VN die door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld. In de bestuursorganen van de VN en haar gespecialiseerde organisaties spreekt Nederland mee over de vaststelling van de begroting en de besteding van deze middelen.

(b) algemene vrijwillige bijdragen

Met vrijwillige bijdragen worden algemene bijdragen aan organisaties bedoeld, die dienen ter algemene ondersteuning van het werk van die organisatie en niet zijn bestemd voor de uitvoering van specifieke activiteiten of programma's.

Een aantal VN-organisaties, waaronder alle fondsen en programma's alsmede een aantal secretariaatsonderdelen wordt uit vrijwillige bijdragen gefinancierd. De donoren bepalen zelf hoe hoog hun bijdrage aan deze organisaties zal zijn. In het VN-ontwikkelingssysteem spelen vrijwillige bijdragen een cruciale rol. De operationele VN-organisaties zijn geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen en hebben daarom een relatief onzekere financieringsbasis. Verantwoording over de algemene bijdragen wordt door de organisaties afgelegd aan het bestuursorgaan in financiële jaarverslagen, accountantsrapporten en dergelijke. De VN-organisaties rapporteren niet apart over de Nederlandse algemene bijdrage. Over de besteding op hoofdlijnen van de algemene bijdragen wordt in de bestuursorganen van die organisaties beslist. Nederland heeft zitting in de meeste van deze bestuursorganen en beslist dus mee.

(c) bijdragen aan specifieke activiteiten of programma's, uitgevoerd door VN-organisaties

Hiermee worden bedoeld zowel specifieke activiteiten op landenniveau, gefinancierd uit aan ambassades gedelegeerd budgetten, als specifieke projecten en programma's die worden gefinancierd uit centrale budgetten. Bij deze activiteiten bepaalt de donor waaraan het geld wordt besteed en vindt rapportage aan de donor plaats.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Eveline Herfkens

Bijlage


1. verplichte contributies aan VN-organisaties (in miljoenen guldens)

artikel organisatie 1997 1998 1999

bz/17.01 VN 29,990 34,362 32,567

bz/17.01 UNIDO 3,484 3,013 2,983

bz/17.01 ILO 6,610 7,430 7,430

bz/17.01 UNESCO 10,505 10,964 10,742

bz/17.01 WHO/PAHO 10,794 12,569 12,569

bz/17.01 IAEA 8,720 8,087 7,936

v&w/430.01 ICAO 1,618 1,503 1,503

v&w/530.01 IMO 0,643 0,742 0,715

v&w/610.04 UPU/ITU 4,059 4,200 4,200

v&w/704.01 WMO 1,334 1,406 1,406

ez/04.11 WTO (Toerisme) 0,293 0,350 0,341

ez/07.01 WIPO 0,807 0,928 0,937

lnv/11.03.02 FAO 10,253 9,718 9,718

totaal 89,110 95,272 93,047


2. vrijwillige bijdragen aan VN-organisaties (in miljoenen guldens)

a) apart in begroting vermeld

artikel organisatie 1997 1998 1999

bz/09.05 UNHCR 52,000 47,985 47,500

bz/09.05 UNRWA 13,500 13,500 11,000

bz/12.01 GEF 17,988 14,622 25,295

bz/12.01 UNEP 4,005 4,100 4,060

bz/13.09 UNFPA 95,000 87,500 78,500

bz/13.09 UNAIDS 11,000 12,000 12,000

bz/13.09 UNIFEM 7,600 6,900 6,900

& INSTRAW

bz/13.09 UNICEF 56,000 52,000 52,000

bz/16.04 UNDP 170,000 165,000 155,000

bz/18.02 WFP 60,000 60,000 55,000

bz/18.03 IFAD 6,930 13,348 15,957

bz/18.07 ITC 3,000 3,000 3,000

bz/18.09 UNCDF 17,000 15,000 15,000

subtotaal 514,023 494,955 481,212

b) gefinancierd uit andere begrotingsartikelen, waarbij de bijdrage niet apart in de begroting staat vermeld.


1997 1998 1999

bz/14.04 UNU/INTECH 1,000 0,500 0,500

bz/16.05 UNV 0,550 0,750 0,750

bz/16.05 ECLAC 1,000 1,000 1,000

bz/16.05 ESCAP 3,000 3,000 2,000

bz/16.05 UNDCP 1,000 1,500 --

bz/16.05 UNRISD -- 0,250 0,250

bz/16.05 UNCTAD 1,510 0,977 1,000

bz/16.05 ICAO 0,040 0,040 0,040

bz/16.05 ITU 0,040 0,040 0,040

bz/16.05 UPU 0,040 0,040 0,040

bz/18.01 UNCHS/Habitat 0,600 0,600 0,600

vrom UNCHS 0,400 0,400 0,400

ocw UNU/INTECH 1,300 1,200 1,200

subtotaal 10,480 10,297 7.820

totaal vrijwillige bijdragen a) en b) 524,503 505,252 489,0323. extrabudgettaire bijdragen aan VN-organisaties (in miljoenen guldens)

Hiermee worden bedoeld zowel specifieke activiteiten op landenniveau, gefinancierd uit aan ambassades gedelegeerd budgetten, als specifieke projecten en programma's die worden gefinancierd uit centrale budgetten. In 1997 werd ruim fl 350 miljoen uitgegeven aan projecten en programma's die door VN-organisaties werden uitgevoerd. In 1998 was dat bedrag bijna fl 340 miljoen. Deze bedragen zijn inclusief noodhulp.

Om enig inzicht te geven in de bedragen per organisatie, is hieronder een overzicht gegeven van de Nederlandse extrabudgettaire bijdragen aan de grootste VN-organisaties.

organisatie 1997 1998

UNDP 74,2 76,4

UNICEF 46,8 41,4

UNFPA 11,6 16,5

UNAIDS 1,0 1,0

WFP 29,7 22,9

FAO 67,9 65,7

ILO 14,6 13,2

WHO 28,7 24,6

UNESCO 9,4 13,6

UNCTAD 0,9 1,3

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie