Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bredaas gebiedsplan voor markt Prinsenbeek vrijgegeven

Datum nieuwsfeit: 17-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

VISIE OP MARKT PRINSENBEEK VERWOORD.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het concept gebiedsplan Markt Prinsenbeek vrijgegeven voor consultatie. Het gebiedsplan beschrijft het beheer van het centrumgebied van Prinsenbeek, de Markt en de inloopstraten. Het is één van de gebiedsplannen die als uitvloeisel van het Buitenruimteplan worden opgesteld. Doel van de gebiedsplannen is onder andere om het gewenste beheer inzichtelijk te maken. Het plan is tot stand gekomen in overleg met gebruikers en direct belanghebbenden.

In het hart van Prinsenbeek ligt de Markt. Samen met de inloopstraten heeft de Markt een belangrijke functie in het culturele en economische leven van Prinsenbeek. Het centrumgebied is recent heringericht. Bij deze herinrichting zijn veel bijzondere materialen gebruikt voor verharding en verlichting.

In het kader van het Buitenruimteplan van de gemeente vindt een omslag plaats van technisch naar maatschappelijk beheer. De doelstellingen zijn terug te voeren op schoon, heel, veilig en bruikbaar. De Markt Prinsenbeek dient binnen dit kader een veilige en schone ontmoetingsplaats met uitstraling te zijn.

Op basis van een omgevingsanalyse waarin gekeken is naar het huidig beleid, het huidig beheer en knelpunten en wensen is een visie ontwikkeld. Deze visie is uitgewerkt in een beheerstrategie voor de komende jaren. De nadruk ligt daarbij op het beeld (schoon, onkruidvrij en dergelijke) en het flexibel blijven reageren op klachten en meldingen.

Het college heeft het concept plan in haar vergadering van 17 augustus besproken en vrijgegeven voor consultatie. Bij het opstellen van het plan is overleg gevoerd met de Dorpsraad Prinsenbeek, ondernemersvereniging Prinsenbeek en bewonersorganisatie Peperbos e.o.. In de consultatieronde wordt het conceptplan breder verspreid. De bedoeling hiervan is te onderzoeken of het conceptplan het juiste beeld met betrekking tot het beheer weergeeft. Gebruikers en belanghebbenden kunnen aangeven of zij vinden dat hun ideeën goed opgepakt en verwoord zijn. Het definitieve plan waarin de reacties uit de consultatie zijn verwerkt wordt voorgelegd aan het college van B&W. Zij besluiten vervolgens over de beheerstrategie en de beheeractiviteiten die daaruit voortvloeien. Als de gemeenteraad het plan vast heeft gesteld kan de dienst Stadsbeheer overgaan tot de programmering en uitvoering van het beheer.

Breda, 17 augustus 1999.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie