Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ingrijpende reorganisatie Atag Group

Datum nieuwsfeit: 18-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Resultaat 1e halfjaar 1999 - Atag Group N.V.

P E R S B E R I C H T

MARKTONTWIKKELINGEN DWINGEN ATAG GROUP TOT INGRIJPENDE REORGANISATIE

In het eerste halfjaar van 1999 heeft Atag Group N.V. een negatief netto resultaat behaald van ƒ 11,8 miljoen. Exclusief buitengewone lasten bedroeg het resultaat ƒ 10,1 miljoen negatief, terwijl over dezelfde periode vorig jaar nog een netto winst van ƒ 4,0 miljoen werd gerealiseerd.

Bij de meeste bedrijven in Nederland en Duitsland was sprake van omzetdaling ten gevolge van onverwacht tegenvallende marktontwikkelingen en onvoldoende mogelijkheid tot compensatie middels kostenreductie.

Reorganisatiemaatregelen worden genomen, waartoe een eenmalige buitengewone voorziening van ca. ƒ 25 miljoen ten laste van het resultaat over het tweede halfjaar van 1999 zal worden gebracht.

Ontwikkelingen in 1999

Tegenvallende marktomstandigheden in Nederland en Duitsland hebben geleid tot achterblijvende verkopen. In totaal daalde de omzet met 5% t.o.v. 1998.

Voor de bedrijven was de periode waarin deze onverwacht negatieve ontwikkelingen zich voordeden te kort om voldoende compensatie te vinden in kostenverlaging. Op groepsniveau namen de kosten zelfs toe ten opzichte van vorig jaar. Met name de kosten van de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem waren hoog.

De buitengewone last van ƒ 1,7 miljoen netto betreft reorganisaties, doorgevoerd bij de Nederlandse
keukenbedrijven. Alle fabricage- en
productieondersteunende activiteiten zijn van vier verschillende locaties nu samengebracht op één, en wel in Lichtenvoorde.

Keukenapparatuur

In lijn met de markt daalde de omzet van de Nederlandse keukenbedrijven (ATAG en Pelgrim) ca. 4% t.o.v. dezelfde periode in 1998, in welk jaar de branche een top in de verkoop beleefde. Aanzienlijk groter was het
omzetverlies bij de Duitse Atag Group bedrijven Seppelfricke en Foron (min 11%) ten gevolge van wederom een jaar van aanzienlijk verslechterde
marktomstandigheden.

Verwarmingsapparatuur

Ondanks ongunstige ontwikkelingen in de markt, heeft Atag Group de omzet van centrale- en
sfeerverwarmingsapparatuur met ca. 2% weten te verhogen. ATAG Verwarming heeft speciaal voor de projectenmarkt een verwarmingsketel ontworpen en begin dit jaar op de markt geïntroduceerd. De projectenmarkt in Nederland en de doorbraak van hoogrendementsketels in de overige landen bieden goede perspectieven op lange termijn.

Vooruitzichten

Voor het tweede halfjaar wordt nauwelijks verbetering van de marktsituatie voorzien. Zoals reeds eerder aangekondigd worden reorganisatiemaatregelen genomen om op
korte termijn het kostenniveau te verlagen. Zowel in Nederland als in Duitsland zullen herstructureringen worden doorgevoerd, gericht op concentratie van productie en indirecte afdelingen en reductie van algemene overhead. Deze maatregelen worden momenteel nader uitgewerkt en zullen naar verwachting in Nederland en Duitsland tot een reductie van in totaal 300 tot 350 arbeidsplaatsen leiden. Hoewel getracht zal worden gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen, kan dit echter nadrukkelijk niet worden uitgesloten.

In verband met deze reorganisatie zal ten laste van het resultaat over het tweede halfjaar van 1999 een voorziening van ca. ƒ 25 miljoen netto als buitengewone last worden getroffen.

Raad van Bestuur
Atag Group N.V.

Ulft, 18 augustus 1999

CIJFERS EERSTE HALFJAAR 1999 - ATAG GROUP N.V.
(in miljoenen guldens)

1999 1998

Netto omzet 365,9 386,6

Bedrijfsresultaat -/- 7,0 11,7

Resultaat deelnemingen 0,5 -/- 0,2

Financiële lasten -/- 6,4 -/- 6,0

Resultaat voor belastingen -/- 12,9 5,5

Belastingen 2,8 -/- 1,5

Netto resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -/- 10,1 4,0

Buitengewoon resultaat na belasting -/- 1,7 ---

Netto resultaat -/- 11,8 4,0

Netto resultaat per aandeel
uit gewone bedrijfsuitoefening (in guldens)

-/- 3,56 1,48

Atag Group N.V.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie