Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen PvdA over beheersverslag belastingdienst 1998

Datum nieuwsfeit: 18-08-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Den Haag, 18 augustus 1999

VRAGEN PVDA-FRACTIE OVER HET BEHEERSVERSLAG BELASTINGDIENST 1998, HET JAARVERSLAG 1998 VAN DE BELASTINGDIENST EN DE FISCALE MONITOR 1998

Woordvoerder: Arie Kuijper


1.
In het Beheersverslag staat gemeld dat het katvangerbestand is afgenomen van 50.000 naar 30.000 kentekens. Dat zou een succes zijn, ware het niet dat in de evaluatie van de Wet op de motorrijtuigenbelasting genoteerd staat dat 35.000 kentekens op naam van een katvanger stonden gemeld en geen 50.000. In dat geval is het succes minder. Welk cijfer is juist? (Beheersverslag blz. 32/evaluatie van de Wet op de motorrijtuigenbelasting blz. 3)


2.
In de evaluatie van de Wet op de motorrijtuigenbelasting staat dat met betrekking tot het katvangerprobleem een interdepartementale werkgroep (Financiën, Justitie en de verzekeringsmaatschappijen) een advies heeft opgesteld waarin maatregelen worden voorgesteld. In het beheersverslag wordt nergens gerapporteerd over het resultaat daarvan. Wat zijn de resultaten dienaangaande? (evaluatie van de Wet op de motorrijtuigenbelasting blz. 3)


3.
Waarom wordt in het beheersverslag, daar waar gesproken wordt over de niet-fiscale douanetaken, niet gerefereerd aan de bevindingen in het rapport Douane en Douanita van de Algemene Rekenkamer (18 maart 1999)? Hoe kan het dat de ARK concludeert dat er geen structurele verbeteringen mogelijk zijn en dat het beheersverslag zegt dat de doelstellingen ruimschoots zijn gerealiseerd? Welke maatregelen zijn of worden genomen om tot verbeteringen te komen? (Beheersverslag pag. 15, 30, 52 en 60/rapport ARK blz. 8 en 9)


4.
Gezien het belang van de telefonische bereikbaarheid is een teruggang daarvan niet gewenst. Wat zijn de consequenties van de verminderde telefonische bereikbaarheid? Komt daarmee de dienstverlening, zeker nu het aantal belastingkantoren steeds minder wordt, in de knel? Wanneer zal deze dienstverlening op een aanvaardbaar niveau zijn gebracht? (Beheersverslag blz. 12 en 40)


5.
Met waardering wordt kennisgenomen van de voortvarendheid van de staatssecretaris ten aanzien van IT-toepassingen. Welke mogelijkheden ziet de staatssecretaris, gezien de behoefte aan informatie bij belastingplichtigen, gezien de verminderde telefonische bereikbaarheid van de Belastingdienst en gezien de maatschappelijke IT-ontwikkelingen om naast de mogelijkheid om vragen per e-mail voor te leggen, de belastingplichtige ook per e-mail te beantwoorden? (Beheersverslag blz. 12 en 40)


6.
Sinds de komst van de belastingtelefoon is de dienstverlening toegenomen. Zelfs in die mate dat belastingplichtigen, mede door de reclame die voor de belastingtelefoon (een officiële instelling, bemenst door belastingdienst-medewerkers) wordt gemaakt, steeds meer en meer vertrouwen krijgt in de juistheid en volledigheid van de door de belastingtelefoon gegeven antwoorden. Echter schijnt het voor te komen dat bij de behandeling van een belastingaangifte, mede op basis van een antwoord van de belastingtelefoon ingevuld, wordt afgeweken van het advies van de belastingtelefoon. Hoeveel klachten zijn ontvangen waaruit een verschil blijkt tussen de informatie zoals die door de belastingtelefoon is verstrekt en de behandeling van een aangifte? Waarom wordt o.a. via Postbus 51 belastingplichtigen opgeroepen gebruik te maken van de belastingtelefoon als de belastingplichtigen daar in rechte geen vertrouwen aan kan ontlenen? Welke maatregelen worden genomen om dit probleem te voorkomen?


7.
Volgens het Beheersverslag is in oktober 1998 een internationale actie gehouden ter bestrijding van de smokkel van kinderpornografie. Naar aanleiding van deze actie wordt aanbevolen om de douane (onder voorwaarden) opsporingsbevoegdheden toe te kennen bij de bestrijding van smokkel van kinderpornografie. Wat zijn de huidige bevoegdheden? Is dit probleem besproken met andere ministeries die betrokken zijn bij een integrale bestrijding van kinderpornografie? Waarom en in welke zin zouden de bevoegdheden moeten worden aangepast. Op welke termijn kan de Kamer voorstellen dienaangaande verwachten? (Beheersverslag blz. 33)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie