Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nederlandse banken op tijd klaar voor millenniumovergang

Datum nieuwsfeit: 19-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

19 augustus 1999

Nederlandse banken op tijd klaar voor de millenniumovergang

Nederlandse banken zijn op tijd klaar voor de millenniumovergang. Uiterlijk eind oktober hebben alle banken de noodzakelijke voorbereidingen afgerond. Dit blijkt uit een onderzoek van de Nederlandsche Bank, die als toezichthouder de voorbereidingen van de banken nauwlettend in de gaten houdt. Banken hebben de belangrijkste technische voorbereidingen op de millenniumovergang inmiddels achter zich liggen. De kans dat zich rond de jaarwisseling problemen in het betalings- en effectenverkeer voordoen, is niet groter dan normaal. Er worden geen problemen verwacht met geldautomaten. Het hamsteren van bankbiljetten is dan ook niet nodig. Absolute garanties dat zich rond de eeuwwisseling geen problemen voordoen zijn overigens niet te geven. Daarom zorgen banken ervoor dat op tijd noodscenario´s gereed zijn, waarmee eventuele problemen kunnen worden ondervangen. DNB is in het bijzonder nagegaan welke kredietrisico´s banken kunnen lopen als gevolg van millenniumproblemen bij relaties aan wie geld is uitgeleend. Uit onderzoek blijkt dat deze risico´s gering zijn. Slechts een beperkt deel van de bancaire uitzettingen betreft debiteuren met een verhoogd kredietrisico in verband met de millenniumovergang.

De overgang op het millennium in het bankwezen

Conclusie
De Nederlandsche Bank heeft de banken voor de finale afronding van het millenniumproject een deadline van 30 juni 1999 opgelegd. In februari van dit jaar concludeerde DNB dat een groot aantal banken deze deadline niet zou halen. Met name de aanpassing van systemen en het testen leverden knelpunten op. Deze lagen overigens veelal buiten de directe invloedssfeer van de banken. Problemen traden vooral op bij applicaties van derden en externe interfaces. Voorzien werd dat de desbetreffende banken de opgelopen achterstand tijdig zouden kunnen inlopen.

De resultaten van een nieuwe peiling onder de banken bevestigen dit beeld. Ruim de helft van de banken had de millenniumvoorbereidingen eind juni volledig afgerond. Banken die nog niet zo ver zijn, verwachten dit uiterlijk 31 oktober te hebben gedaan. Deze banken zijn overigens al zo goed als klaar; circa 90% van hun voorbereidingen zijn afgerond. De tweede helft van 1999 wordt benut voor het ontwikkelen en testen van adequate noodscenario´s en het opstellen van overgangsdraaiboeken. De grootste oorzaak voor het niet halen van de deadline van 30 juni is gelegen in het testen van de externe interfaces. Sommige testen met externe partijen zijn namelijk in de tweede helft van dit jaar gepland, zodat de voorbereidingen nog niet volledig in de zomer kunnen worden afgerond.

Betalings- en effectenverkeersystemen
De meeste banken geven aan dat hun betalings- en effectenverkeerssystemen reeds nu millenniumbestendig zijn. Medio 1999 had 90% van de banken de betalingsverkeerssystemen en 80% de effectenverkeerssystemen millenniumbestendig gemaakt. Door de banken is ook vastgesteld dat alle geldautomaten thans millenniumbestendig zijn.

Bevriezingsperiode
In totaal hanteert 75% van de banken een bevriezingsperiode voor de ingebruikname van nieuwe IT-voorzieningen. Deze loopt gemiddeld van begin oktober 1999 tot en met medio februari 2000. Tijdens de bevriezingsperiode zijn bij veel banken uitzonderingen toegestaan, waarbij de beslissingbevoegdheid ligt bij de hoogste leiding of bij het direct daaronder liggende niveau.

Follow-up DNB
DNB heeft in maart 1999 een aantal banken met een achterstand een maandelijkse voortgangsrapportageverplichting opgelegd. Deze rapportage moet nu, gegeven de afgenomen omvang van de resterende activiteiten, worden aangevuld met een specificatie van de nog niet millenniumbestendige systemen, de daarmee samenhangende bedrijfsprocessen c.q. bedrijfsonderdelen, de voor het betreffende systeem verwachte datum van afronding en, indien aanwezig, een specificatie van adequate alternatieven. Deze aanvullende rapportageverplichting gaat in met ingang van de voortgangsrapportage over augustus 1999.

Jaar 2000-calamiteitenplannen en overgangsdraaiboeken DNB heeft aangedrongen op het ontwikkelen van adequate Jaar 2000-calamiteitenplannen en overgangsdraaiboeken. Banken moeten uiterlijk ultimo september 1999 beschikken over een Jaar 2000-calamiteitenplan en ultimo oktober over een overgangsdraaiboek. Afschriften hiervan dienen 1 oktober 1999, respectievelijk 1 november aan de Bank ter beoordeling te worden voorgelegd. Banken die geen Jaar 2000-calamiteitenplannen en/of overgangsdraaiboeken zullen ontwikkelen of hier nog mee bezig zijn, moeten aangeven waarom zij deze documenten niet opstellen, dan wel wanneer zij verwachten deze te hebben opgesteld. De beoordeling door DNB zal plaatsvinden in de maanden oktober en november 1999.

Het millenniumprobleem in de kredietportefeuille

Conclusie
DNB heeft onderzocht welke kredietrisico´s banken lopen als gevolg van mogelijke problemen bij de millenniumovergang. Begin april 1999 is aan alle onder toezicht staande instellingen een vragenlijst toegezonden om te inventariseren welke problemen kunnen ontstaan doordat kredietnemers hun systemen nog niet hebben aangepast. Uit het onderzoek (peildatum 31 maart 1999) komt naar voren dat slechts in een relatief klein deel van de totale kredietportefeuille sprake is van een verhoogd risico. Een belangrijk deel van de banken, die gezamenlijk 98% van de totale kredietverlening voor hun rekening nemen, hebben een beleid geformuleerd om cliënten bewust te maken van het millenniumprobleem. Banken verwachten eventuele problemen binnen de bestaande voorzieningen op te kunnen vangen: zij hebben dan ook niet of nauwelijks extra voorzieningen getroffen voor het millenniumrisico in de kredietportefeuille. Banken hebben het overgrote deel van de kredietportefeuille uitgezet in landen en sectoren met een laag tot gemiddeld millenniumrisico.

Risico´s op uitzettingen per land
Om inzicht te krijgen in de millenniumrisico's in de kredietportefeuille zijn de uitzettingen per land gekoppeld aan een risicoclassificatie. Landen zijn in vier risicoklassen onderverdeeld, variërend van een laag tot een zeer hoog millenniumrisico. Figuur 1 toont de verdeling van de kredietportefeuille over risicoklassen.

Figuur 1 - Koppeling kredietportefeuille aan risicoclassificatie per land

Figuur 1

Benadrukt zij dat ook binnen een land aanzienlijke verschillen per sector en zelfs per individuele debiteur kunnen bestaan. Een risicoclassificatie per sector is voor veel landen echter niet voorhanden. Slechts een klein deel van de totale portefeuille is uitgezet in landen met een hoog millenniumrisico (hoog tot zeer hoog millenniumrisico 4,2%; onbekend 3,2%).

Voortgang met beoordeling en eigen inschatting risico Banken hebben hun kredietportefeullie grotendeels doorgelicht. Waar dit nog niet is gebeurd, gaat het hoofdzakelijk om gevallen waarbij het millenniumrisico bij voorbaat als verwaarloosbaar kan worden ingeschat. Dit betreft onder meer vorderingen op de (Nederlandse) overheid en op zakelijke debiteuren waarvan banken het extra kredietrisico verwaarloosbaar klein achten. Banken nemen slechts bij een zeer gering percentage van de beoordeelde kredieten een verhoogd kredietrisico waar. Dit risico zal zich slechts in een incidenteel geval daadwerkelijk openbaren. Een faillissement zal zich naar verwachting slechts voordoen bij een fractie van de debiteuren die als risicovol zijn aangemerkt. Bovendien is een deel van de vorderingen gedekt met onderpand.

Figuur 2 - Voortgang met beoordeling en onderkende risico's

Figuur 2

Voorzieningen
Banken hebben niet of nauwelijks extra voorzieningen getroffen voor het extra kredietrisico als gevolg van millenniumproblemen bij debiteuren. Hiervoor bestaan twee redenen. Ten eerste is het extra kredietrisico naar verwachting zo beperkt, dat standaard debiteurenvoorzieningen toereikend zijn. Ten tweede is het moeilijk de omvang van het verwachte verlies met enige nauwkeurigheid vast te stellen. Bij veel banken overheerst bovendien de verwachting dat bedrijven die in betalingsmoeilijkheden kunnen komen, ook zonder het millenniumprobleem problemen zouden hebben gekregen. Als bedrijven te weinig aandacht aan het millenniumprobleem besteden wordt dit vaak veroorzaakt doordat andere problemen meer aandacht opeisen. Om die reden is het plausibel dat niet of nauwelijks extra voorzieningen zijn getroffen. Dit neemt niet weg dat DNB de banken met veel uitzettingen in risicolanden en/of -sectoren nauwlettend volgt.

Voor nadere vragen of informatie kunt u zich wenden tot drs. O.C.H.M. Sleijpen, woordvoerder van de Nederlandsche Bank (tel: 020-524 3100) of drs. H.A.J.M. Eijpe, persvoorlichter (tel: 020-524 2138). Verder wordt er op gewezen dat op korte termijn een uitgebreide set met zogenoemde `questions and answers' over de millenniumvoorbereidingen op de Website van de Bank zal worden opgenomen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...