Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 19-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

kennisgevingen

Openbare kennisgevingen week 33

datum: week 33

Bouwzaken

Ingediende bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Jolstraat 2 (ontvangen 4 augustus 1999);


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Zwanenbalg 1413 (ontvangen 5 augustus 1999);


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Boterzwin 4218 (ontvangen 5 augustus 1999);


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Boterzwin 4220 (ontvangen 5 augustus 1999);


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Boterzwin 4221 (ontvangen 5 augustus 1999);


-het plaatsen van een kap op de recreatiewoning De Keizerskroon 265 (ontvangen 5 augustus 1999);


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Sternstraat 40 (ontvangen 5 augustus 1999);


-het bouwen van een afvalwaterzuiveringsinstallatie op het Nieuwe Haventerrein (ontvangen 5 augustus 1999);


-het uitbreiden van de keuken van de woning Brakkeveldweg 118 (ontvangen 6 augustus 1999);


-het uitbreiden van de woonkamer van de woning Jan in `t Veltstraat 31 (ontvangen 6 augustus 1999);


-het herindelen van het winkelpand Kroonpassage 34 (ontvangen 9 augustus 1999);


-het uitbreiden van de 1e verdieping van de woning Helden der Zeeplein 1, alsmede het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van resp. het bouwen van een berging achter deze woning (ontvangen 10 augustus 1999).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wenst u informatie over een van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Zwanenbalg 1209;


-het plaatsen van een aansluit set hogedruk kastje op het perceel Huisduinerweg 3;


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Wierbalg 2610;


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Treilerstraat 33;


-het plaatsen van een tuinhuisje met volière achter de woning K. Castercomstraat 9;


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Malzwin 1431.

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Wierbalg 1948;


-het optrekken van de achtergevel van de woning Ambonstraat 78;


-het uitbreiden van de woning Vogelzand 3502;


-het veranderen van de garage/berging bij de woning Zwanenbalg 1120 tot kantoorruimte;


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Joubertstraat 80;


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Westgracht 51;


-het uitbreiden van de woning Wierbalg 2825, alsmede het plaatsen van een kap op de garage bij deze woning;


-het uitbreiden van het schoolgebouw aan de Langevliet 81 met een lokaal;


-het verbouwen en uitbreiden van de verdieping van de woning Polderweg 60;


-het maken van een extra verdieping op de woning Bassingracht 117;


-het maken van een extra verdieping op de woning Bassingracht 116;


-het plaatsen van een tuinhuisje bij de recreatiewoning De Keizerskroon 306;


-het veranderen van het schoolgebouw aan de Drs. F. Bijlweg 10;


-het bouwen van 37 recreatiewoningen ter uitbreiding van het recreatiewoningenpark "Strandslag" (fase 3a) aan de Zanddijk/Van Foreestweg;


-het uitbreiden van de woning Wierbalg 1835;


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Molengracht 24;


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Zuidstraat 18;


-het gewijzigd uitvoeren van het bedrijfspand met 6 bedrijfsunits aan de Pastoor Koopmanweg 23 (de wijziging betreft het bouwen van een bedrijfspand met thans 10 bedrijfsunits).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan binnen zes weken bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingen sloopvoornemen mogen worden uitgevoerd:


-het verwijderen van een eternietriolering uit de woning Meester J. de Vriesstraat 2;


-het verwijderen van de golfplaten op de berging bij de woning Vogelzand 4229.

Bouwplannen/Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders hebben onder andere de volgende meldingen bouwvoornemen ontvangen:


-het verplaatsen van het tuinhuisje bij de woning Kruiszwin 1109;


-het plaatsen van een tuinhuisje op een gewijzigde lokatie bij de recreatiewoning Gentiaan 26, onder verwijdering van het bestaande tuinhuisje bij deze recreatiewoning.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (eerstgenoemd bouwplan), resp. artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 7, vierde lid van de voorschriften van het bestemmingsplan "De Zandloper 1985, eerste herziening" (laatstgenoemd bouwplan).

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders een aanvraag om bouwvergunning ontvangen voor het bouwen van 16 woningen type twee onder een kap, en 5 vrijstaande woningen.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 8, derde lid onder b van de voorschriften van het bestemmingsplan "Boterrug 1993".

Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 20 augustus 1999 gedurende twee weken schriftelijk indienen bij burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De bouwplannen liggen gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, tijdens lokettijden van 08.00 uur tot 14.00 uur.

DEN HELDER, 19 augustus 1999.
drs. W.K. Hoekzema, burgemeester.
W.F.H. v.d. Paard, loco-secretaris.

_________________________________________________________________

Laaste verandering: augustus 19, 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie