Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hoofdcommissarissen eens met rapport 'Geweld op straat'

Datum nieuwsfeit: 19-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Politiebericht

NPI, plaats: Den Haag 08/19/99

Geweld op straat/
De Raad van Hoofdcommissarissen heeft ingestemd met de aanbevelingen uit het rapport 'Geweld op straat'.

De laatste tijd wordt de Nederlandse samenleving geconfronteerd met verschillende uitingen van (ernstig) geweld. Zo meldt de Politiemonitor Bevolking 1999 dat meer dan zes procent van de inwoners van Nederland in 1999 één of meerdere keren slachtoffer is geworden van geweldscriminaliteit. Uit deze en andere publicaties blijkt dat sinds 1995 het slachtofferschap van geweldscriminaliteit in Nederland relatief sterk toeneemt, met name in de zeer stedelijke gebieden. In het Beleidsplan Nederlandse Politie wordt vermeld dat voor het thema 'geweld in het publieke domein' extra aandacht nodig is. De kans op geweld op straat is immers van grote invloed op het veiligheidsgevoel van burgers. De Raad van Hoofdcommissarissen is van mening, dat geweld op straat alleen effectief kan worden bestreden indien sprake is van samenwerking tussen de verschillende overheden, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de burger.

Aanbevelingen

- het oprichten van een 'platform geweld', bestaande uit vertegenwoordigers van de drie politieberaden;

- het samenstellen van een 'adviescommissie geweld op straat';
- het uitvoeren van het plan van aanpak 'geweld in het verkeer';
- het invoeren van een protocol 'geweld tegen politieambtenaren'.

Platform Geweld
Om vanuit de drie politieberaden samenhang te brengen en ontwikkelingen op dit terrein verder te stimuleren wordt een platform 'Geweld op straat' opgericht. Een effectieve aanpak van geweld op straat is immers gebaat bij een goede afstemming tussen bestuurlijke maatregelen, opsporing en vervolging.

Adviescommissie 'Geweld op straat'
Eind 1998 is de werkgroep Geweld in het publieke domein' van start gegaan. Deze werkgroep oriënteert zich landelijk op gestructureerde aanpakken van geweld in het publieke domein. Deze werkgroep zal vanaf nu voor de portefeuillehouder Geweld gaan functioneren als adviescommissie 'Geweld op straat'.

Plan van aanpak 'Geweld in het verkeer'
In januari van dit jaar sprak de Raad van Hoofdcommissarissen over een plan van aanpak inzake geweld in het verkeer. Hierin worden voorstellen gedaan voor de aanpak van agressief verkeersgedrag en geweld naar aanleiding van verkeerssituaties. In samenwerking met de portefeuillehouder Verkeer zullen nadere voorstellen worden uitgewerkt.

Protocol 'Geweld tegen politieambtenaren'
Naast een toename van geweld in algemene zin lijkt er een toename te zijn van geweld tegen overheidsambtenaren, waaronder politiemensen. Inmiddels heeft een aantal politiekorpsen een geweldsprotocol opgesteld. Uitgangspunt hierbij is dat gebruik van geweld en agressie tegen de politie niet wordt getolereerd en dat altijd een politieoptreden volgt tegen de daders. Bedoeling is dat alle korpsen een dergelijk protocol gaan opstellen en hanteren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie