Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden Kamervragen VVD over WAO

Datum nieuwsfeit: 20-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

MIN SZW: Antwoorden op Kamervragen over WAO

Hieronder volgen de antwoorden van staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vragen van het lid Wilders (VVD) over het geschatte aantal WAO.ers eind dit jaar die vandaag naar de Tweede Kamer zijn gezonden.

Vraag 1.
Komt naar verwachting eind 1999 het totaal aantal uitkeringen voor arbeidsongeschikten op 924.200 , terwijl 901.000 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen waren geraamd?

Antwoord 1.
Het Lisv raamt het aantal uitkeringen ultimo 1999 bij ongewijzigd beleid rond de
924 duizend. Deze raming kan om de volgende redenen niet met de SZW-raming vergeleken worden. In de eerste plaats wordt in de ramingen van SZW van een jaargemiddelde uitgegaan, in plaats van de stand van zaken aan het eind van het jaar. Omgerekend naar het jaargemiddelde komt de raming van het Lisv uit op 916 duizend. In de tweede plaats heeft het Lisv geen rekening gehouden met dubbeltellingen, d.w.z. personen die 2 soorten uitkering ontvangen (bijvoorbeeld een gedeeltelijke Waz- en een gedeeltelijke WAO-uitkering). Rekening houdend met dubbeltellingen zou de raming van het Lisv met 10.000 neerwaarts moeten worden bijgesteld. In de derde plaats heeft het Lisv de verwachte effecten van het Plan van Aanpak WAO nog niet in de ramingen meegenomen. Wordt de Lisv raming voor voornoemde factoren gecorrigeerd, dan komt de raming voor 1999 uit op 902 duizend uitkeringsgerechtigden.
Dit is een kleine verhoging ten opzichte van de 901 duizend die door het Ministerie van SZW geraamd is ten tijde van het Plan van Aanpak.

Vraag 2.
Hoe verhoudt dit cijfer zich met de cijfers uit het plan van aanpak WAO, waarin u rekende op 16.000 arbeidsongeschikten minder in 2002 en een totaal van 930 duizend arbeidsongeschikten, nu dit aantal al bijna in 1999 wordt gehaald?

Antwoord 2.
Ten tijde van het Plan van Aanpak WAO werd het aantal uitkeringen in 2002 door SZW geraamd op 930 duizend waarbij rekening is gehouden met de te verwachten effecten van het Plan van Aanpak. Zoals blijkt uit het antwoord bij vraag 1 is het niet zo dat het aantal van 930 duizend arbeidsongeschikten zoals geraamd door SZW voor 2002 al bijna in 1999 wordt gehaald.

Vraag 3.
Deelt u de mening dat indien de berichten kloppen dit een zorgelijke ontwikkeling is?

Vraag 4.
Bent u van mening dat, indien de cijfers kloppen, de in het plan van aanpak genoemde maatregelen wellicht niet voldoende zijn om het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in 2002 beperkt te houden tot het door u geraamde aantal?

2

Vraag 5.
Acht u het wenselijk om eventueel aanvullende maatregelen te nemen om het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen terug te dringen en de beoogde doelstelling ook daadwerkelijk te halen?

Antwoord op vraag 3, 4 en 5
Uit de antwoorden op de vragen 1 en 2 blijkt dat er nu geen aanleiding is de prognoses over de volumeontwikkeling van de WAO bij te stellen. Wel wil ik hierbij aantekenen dat een risico van overschrijding van deze prognoses aanwezig is.
Werknemers lopen immers al weer geruime tijd een hoger risico om in te stromen in de WAO dan voorheen (1,1% in 1995 en 1,4 a 1,5% vorig jaar). Om deze stijging om te buigen, heb ik eerder dit jaar een Plan van Aanpak WAO bij de Tweede Kamer ingediend.

Hierin heb ik voorstellen gedaan voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, een snellere terugkeer naar het werk in het eerste ziektejaar en bevordering van de kwaliteit van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling.
De concrete invulling van de voorstellen met betrekking tot het eerste ziektejaar vindt op dit moment plaats.

De kwaliteit en de tijdigheid van de medische en arbeidskundige keuringen voor de WAO baren mij zorgen. Die zorgen betreffen vooral de hoge frequentie waarmee mensen uitsluitend medisch gekeurd worden en het achterwege blijven van arbeidskundige keuringen, waardoor te veel mensen meteen in de WAO instromen zonder dat wordt nagegaan welke mogelijkheden zij nog hebben om te werken. Ik heb het Ctsv onlangs gevraagd hiernaar een onderzoek in te stellen.

Over de oplossing van de problematiek rond de kwaliteit en de tijdigheid van de keuringen overleg ik op korte termijn met alle betrokkenen, het Ctsv, Lisv en de uitvoerings-instellingen.

20 aug 99 13:58

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie