Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inspraak uitgifte groenstroken cluster 3 Amersfoort

Datum nieuwsfeit: 23-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amersfoort

tems 18 augustus 1999

Inspraak uitgifte groenstroken cluster 3

Bewoners van de wijken Leusderkwartier, Bergkwartier, Binnenstad en Soesterkwartier krijgen de gelegenheid voor inspraak over de uitgiftekaarten voor groenstroken in hun wijk. De inspraak start op 23 augustus 1999 en duurt tot en met 20 september 1999. Woensdag 25 augustus en maandag 30 augustus 1999 zijn er inloopavonden.

Vanaf 1998 stelt de gemeente Amersfoort bewoners van de stad in de gelegenheid om een groenstrook nabij hun woning te kopen of te huren. De uitgifte van groenstroken is een gevolg van de bezuinigingsmaatregelen die zijn vastgesteld in oktober 1995. Uitgifte van groenstroken levert geld op en vermindert de hoeveelheid groen die de gemeente moet onderhouden. Ook leeft bij veel mensen de wens om hun tuin wat te vergroten.

De uitgifte van groenstroken gaat in fasen; per keer komt een deel van de stad aan de beurt, een zogenaamd cluster. De wijken waar binnenkort inspraak plaatsvindt, Leusderkwartier, Bergkwartier, Binnenstad en Soesterkwartier, vormen het derde cluster.

Bij de verkoop van groenstroken gaat het in hoofdzaak om zogenaamd 'snippergroen'. Groen langs hoofdverkeersroutes en hoofdwatergangen komt niet in aanmerking. Dit geldt ook voor structureel groen dat bepalend is voor het karakter van de wijk of een recreatieve functie heeft.

De onderverdeling in 'structureel' en 'niet-structureel' groen is weergegeven op kaarten. Bovendien is onderzocht in welke stroken kabels en leidingen liggen. Deze stroken geeft de gemeente alleen uit onder bepaalde voorwaarden. Dit geldt ook voor groenstroken die door paden van tuinen worden gescheiden. Per wijk is een uitgiftekaart gemaakt. De inspraak gaat over deze kaarten.

Inspraak
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken als naar hun mening de genoemde criteria niet goed zijn toegepast en onterecht als 'structureel' of 'niet-structureel' zijn aangemerkt. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen uitgifte van groenstroken in het algemeen. Inspreken kunt u door een schriftelijke reactie in te dienen bij de gemeente Amersfoort ter attentie van de sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, bureau Voorbereiding, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. De gemeente toetst alle binnengekomen reacties aan de gehanteerde criteria. Op basis van deze toetsing worden de inspraakreacties beantwoord. De gebundelde antwoorden worden opgenomen in een inspraaknota die aan alle insprekers wordt toegestuurd. Op basis van de beantwoording stelt de gemeenteraad de definitieve kaarten vast. Dan begint de feitelijke uitgifte van de groenstroken.

Inloopavonden

Op 25 augustus 1999 van 19.00 tot 21.00 uur in Meldpunt Soesterkwartier

Op 30 augustus 1999 van 19.00 tot 21.00 uur in meldpunt Dorrestein/Berg- en Leusderkwartier.

Tijdens deze avonden kunt u informatie krijgen over de uitgiftekaarten van alle wijken uit cluster 3. Er zijn dan deskundigen van de gemeente aanwezig die een toelichting kunnen geven op de kaarten en de wijze waarop ze tot stand zijn gekomen. U kunt op deze avonden niet inspreken.

Meer informatie
Wie meer wil weten over de uitgifte van groenstroken is welkom op de inloopavonden. Bent u daarvoor niet in de gelegenheid dan kunt u op maandag en dinsdag tijdens kantooruren bellen met telefoonnummer 469 4949.

Aanvragen
Wie belangstelling heeft voor een groenstrook bij zijn huis kan een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente Amersfoort op hetzelfde adres waar bezwaren aan dienen te worden gericht. U kunt alleen in aanmerking komen voor een groenstrook die grenst aan uw perceel. De aanvragen worden zo snel mogelijk na de inspraakprocedure afgehandeld.

Waar liggen de kaarten ter inzage

Informatiewinkel, Stadhuisplein 1: maandag t/m woensdag 8.30 - 16.00 uur, donderdag 8.30 - 20.00 uur vrijdag 8.30 - 13.30 uur

Meldpunt Soesterkwartier, Noorderwierweg 167: maandag t/m donderdag 9.00 - 12.00 uur

Meldpunt Dorrestein/Berg- en Leusderkwartier, Woestijgerweg 3: maandag, dinsdag, donderdag 9.00 - 12.00 uur

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie