Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op vragen Tweede Kamer over Veiligheidsraad

Datum nieuwsfeit: 23-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG

Directoraat-Generaal Politieke Zaken

DGPZ/VR

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 20 augustus 1999
Kenmerk DGPZ/VR-009/99
Blad /1
Bijlage(n) 1
Betreft Beantwoording vragen van leden Van Middelkoop en Hoekema over een debat over de balans tussen het respect voor nationale integriteit en het respect van mensenrechten

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier uwer Kamer d.d. 18 juni 1999, kenmerk 2989914750, waarbij gevoegd waren de door de leden Van Middelkoop en Hoekema overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij u ingediende vragen, heb ik de eer u als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Van Middelkoop en Hoekema.

Vraag 1

Op welke wijze wilt u de door ambassadeur Van Walsum op 10 juni in de Veiligheidsraad geuite wens een debat te voeren over de balans tussen het respect voor de nationale soevereiniteit en territoriale integriteit en het respect van mensenrechten en fundamentele vrijheden anderzijds ten uitvoer brengen?

Antwoord

Ambassadeur Van Walsum heeft in de VR uitdrukking gegeven aan een gedachte die al eerder door mij was uitgedragen in mijn toespraak bij de herdenking van de eerste Haagse Vredesconferentie. Het gaat in beide gevallen over het dilemma dat de internationale gemeenschap enerzijds niet langer accepteert dat de mensenrechtensituatie in een land het exclusieve domein van de eigen regering is, terwijl anderzijds het soevereiniteitsbeginsel nog steeds het uitgangspunt is van de internationale rechtsorde.

Het ligt voor de hand dat Nederland, gezien zijn internationaal-rechtelijke traditie, een actieve bijdrage levert aan dit debat. Ik heb het voornemen deze discussie op korte termijn een verdere impuls te geven. Hiertoe zal op korte termijn een seminar worden gehouden met een aantal gelijkgezinde partners vanuit zowel politiek als juridisch perspectief. Doel van dit seminar zal zijn:

a) te komen tot een heldere definiëring van het probleem;

b) te bespreken hoe het volkenrecht verder ontwikkeld zou kunnen worden om meer helderheid te verschaffen over de voorwaarden waaronder humanitaire interventie gerechtvaardigd kan zijn en hoe misbruik van deze mogelijkheid kan worden voorkomen;

c) te bespreken op welke wijze brede aanvaarding van het beginsel van humanitaire interventie bevorderd kan worden.

Vraag 2

Is het uw voornemen daarbij al dan niet rekening te houden met de uitkomst van de bodemprocedure in de zaak die de Federale Republiek Joegoslavië bij het Internationaal Gerechtshof mogelijkerwijs verder wil voortzetten?

Antwoord

Een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in de bodemprocedure van de zaak van de Federale Republiek Joegoslavië tegen o.a. Nederland laat nog geruime tijd op zich wachten, waarbij het overigens geenszins duidelijk is, of het Hof tot een inhoudelijk oordeel zal kunnen komen. Aangezien het mijn bedoeling is, de discussie, bedoeld onder vraag 1, op korte termijn een aanvang te laten nemen, is het niet raadzaam op de uitspraak van het Hof te wachten. Mocht het Hof t.z.t. tot een inhoudelijk oordeel komen, dan zal dat oordeel uiteraard wel in de verdere discussie worden betrokken.

Vraag 3

Wilt u dit debat nog entameren gedurende het lidmaatschap van Nederland van de Veiligheidsraad?

Antwoord

Zoals onder vraag 1 gesteld ben ik voornemens een debat over de toelaatbaarheid van humanitaire interventie de komende maanden te entameren, dus nog tijdens het lidmaatschap van de Veiligheidsraad. Overigens is de Veiligheidsraad niet noodzakelijk het enige, en vooralsnog in elk geval niet het meest voor de hand liggende forum om deze discussie te voeren. Een openbaar debat in de Raad zou op dit moment vermoedelijk vooral verschillen van mening blootleggen. Wat de Veiligheidsraad betreft zal deze discussie dus middels informele sonderingen moeten gaan plaatsvinden.

Vraag 4

Wat zal de inzet van Nederland zijn in dit debat? Wilt u bij de voorbereiding juridische adviezen inwinnen bij daarvoor in aanmerking komende adviesraden en/of deskundigen?

Antwoord

Het volkenrecht heeft geen goed antwoord op de vraag, wat dient te gebeuren indien er sprake is van onaanvaardbaar menselijk lijden in een land, waaraan de regering van het desbetreffende land schuldig is, en de Veiligheidsraad het niet eens wordt over een mandaat voor militair ingrijpen. Het feit dat de Veiligheidsraad in sommige situaties niet in staat is zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen, mag de internationale gemeenschap niet verplichten tot werkeloos toezien. Soevereiniteit blijft daarbij een belangrijk element: een internationale rechtsorde zonder soevereiniteit is niet goed denkbaar. Soevereiniteit brengt echter niet alleen rechten, maar ook plichten met zich mee.

De inzet van de regering in het te voeren debat zal zijn te bezien of het mogelijk is te komen tot duidelijke en algemeen aanvaardbare criteria, waaraan humanitaire interventies zullen moeten voldoen. Na eerste oriënterende gesprekken in kleine kring, zal bezien worden welke nadere adviezen terzake nog ingewonnen dienen te worden.

Vraag 5

Wilt u vooraf de Kamer inlichten over uw voorstellen en de wijze waarop u deze in het debat wilt inbrengen?

Antwoord

Ik zal de Kamer gaarne op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Vraag 6

Deelt u overigens de met terugwerkende kracht geuite veroordeling door de ambassadeur, van het beleid dat destijds ook door Nederland werd gevolgd om Cambodja i.c. de Khmer Rouge de Cambodjaanse VN-zetel te laten bekleden? Zo ja, welke conclusies trekt u uit deze veroordeling?

Antwoord

Na de Vietnamese invasie die de Khmer Rouge ten val bracht, werd de internationale gemeenschap geconfronteerd met een wezenlijk politiek probleem: het al dan niet innemen van de Cambodjaanse zetel in de VN door een regime dat door een buitenlandse mogendheid met geweld aan de macht was geholpen.Nederland was op dat moment vooral beducht voor een precedentswerking ten tijde van de Koude Oorlog. Een vergelijkbare afweging zou mogelijk nu tot een ander resultaat leiden.

Sinds het einde van de Koude Oorlog zijn immers de ontwikkelingen en het denken op het gebied van humanitaire interventie snel gegaan. Zo was het tot 1990 vrijwel ondenkbaar dat mensen-rechtenkwesties in een orgaan als de Veiligheidsraad op de agenda stonden. Resolutie 688 uit 1991 inzake bescherming van de Koerden bevat echter een rechtstreekse verwijzing naar de mensenrechten van alle Iraakse burgers. Het menselijk drama dat zich vervolgens in Bosnië en Ruanda afspeelde, leidde tot daadwerkelijke internationaal-strafrechtelijke stappen die tot die tijd onmogelijk waren, met als voorlopig hoogtepunt de aanvaarding van het Statuut van het Internationaal Strafhof.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...