Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerpbesluit uitstalling goederen Voorschoten ter inzage

Datum nieuwsfeit: 25-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Voorschoten

Ontwerpbesluit

Ten aanzien van een ontwerp-besluit en ontwerp-beleidsregels met betrekking tot uitstallingen van goederen of voorwerpen behorende bij winkels, wordt een inspraakprocedure gevolgd. Dit met toepassing van de Inspraakverordening Voorschoten 1994.

Het ontwerp-besluit (uitwerking van het bepaalde in artikel 2.1.5.1, tweede lid, onder d, van de Algemene plaatselijke verordening Voorschoten 1994) betreft de aanwijzing van weggedeelten in het centrum, waarop winkeliers zonder vergunning uitstallingen van goederen of voorwerpen mogen plaatsen.

De uitstallingen van winkeliers op plaatsen buiten het centrum, waar in de regel maar één of een klein aantal winkels aanwezig is, blijft onverkort het vergunningenstelsel gehandhaafd. Er kan dan namelijk in de afweging zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de specifieke situatie ter plaatse en/of met bijzondere omstandigheden. Wel vindt de besluitvorming over deze vergunningaanvragen plaats binnen een vooraf vastgesteld kader, gevormd door beleidsregels. Deze beleidsregels zijn in ontwerp vastgesteld. De betreffende beleidsregels zijn ook van toepassing op vergunningaanvragen van winkeliers in het Centrum voor uitbreiding of afwijking van hetgeen in het hierboven bedoelde besluit is bepaald.

Het ontwerp-besluit en de ontwerp-beleidsregels zijn tot stand gekomen om te streven naar een duidelijk en handhaafbaar beleid ten aanzien van uitstallingen van goederen of voorwerpen behorende bij winkels. Een dergelijk beleid is noodzakelijk om een einde te maken aan het rommelige beeld en de, met name voor voetgangers en gehandicapten, hinderlijke situaties waarvan nu op veel plaatsen sprake is. In dit kader zijn wij van plan om om na de definitieve vaststelling van het beleid zonodig handhavend op te treden (in de regel het opleggen van een last onder dwangsom).

Het ontwerp-besluit en de ontwerp-beleidsregels liggen van 25 augustus 1999 tot en met 21 september 1999 ter inzage in het gemeentehuis, bij de afdeling Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Economische Zaken.
Openingstijden:

* werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur
* donderdagavond tussen 18.00 uur en 20.00 uur

Gedurende deze periode bestaat voor inwoners en andere personen, die in de gemeente een belang hebben, de gelegenheid om mondeling of schriftelijk hun zienswijze hieromtrent naar voren te brengen. Voor een mondelingen zienswijze kutn u contact opnemen met de sectie Economische Zaken, telefoonnummer 071-5600 723.

Een schriftelijke reactie kunt u richten aan:
burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten postbus 393
2250 AJ Voorschoten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie