Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 25-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Officiële publicaties

Eindhoven, 25 augustus 1999

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer/Adres/omschrijving

1258/99 Driehoeksbos, Grand Combin, kavel 165, uitbreiden van een woning 16.08.1999
1552/99 Haagbeemd 9, bouwen van een berging 16.08.1999 1554/99 Normandiëlaan 66, plaatsen van een tuinhuisje 17.08.1999 1555/99 Andriessenstraat 13, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 17.08.1999
1562/99 Torenberglaan 23, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 18.08.1999
1557/99 Kortenaerstraat 2a, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 18.08.1999
1559/99 Gascognehof 41, plaatsen van een tuinhuisje 18.08.1999

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

2359/98 hoek Hemelrijken/Nieuwe Fellenoord, bouwen van 91 woningen, brede school, recreatie en buurtvoorzieningstadhof 't Hemelryck 18.08.1999
2412/98 Driehoeksbosch, Matterhorn, kavel 170, bouwen van een woning 12.08.1999
44/99 Marconilaan 72, uitbreiden van een horecagelegenheid en expositieruimte 12.08.1999
752/99 Vliststraat 15, verbouwen en uitbreiden van een woning 16.08.1999
804/99 Alblasstraat 10, uitbreiden van een bedrijfshal met kantoorruimte 18.08.1999
856/99 Alberdingk Thijmlaan 26, verbouwen en uitbreiden van een woning 18.08.1999
903/99 Spaaihoefweg 60, verbouwen van een woonhuis 17.08.1999 1024/99 Paul Krugerlaan 79-81, bouwen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 17.08.1999
1150/99 Sint Adrianusstraat 64, uitbreiden van kinderdagverblijf 'De Toverfluit' 16.08.1999
1175/99 Heilige Geeststraat 13, verbouwen en uitbreiden van een woning 17.08.1999
1199/99 III Blixembosch, Opera, kavel 666, bouwen van een woning 18.08.1999
1342/99 Goudestein 76, verbouwen en uitbreiden van een woning 17.08.1999
1355/99 Sterredaalder 16, uitbreiden van een tuinafscheiding 17.08.1999
1368/99 Demer 29, verbouwen van een pand ten behoeve van trapopgang met overloop 13.08.1999
1506/99 Fransebaan 216, uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 16.08.1999
1547/99 Ekkerstraat 73, uitbreiden van een woning met betrekking tot het bouwen van een serre 12.08.1999
1548/99 Demer 13, verbouwen van een winkelruimte 12.08.1999 39/99 III Blixembosch, Miles Davislaan, kavel 683, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een woning 16.08.1999 269/94 Kastelenplein 73, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van een sauna/ body-care/fitness-centrum 16.08.1999 1550/99 Keverberg 56, uitbreiden van een woning 13.08.1999 1551/99 Treublaan 18, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 13.08.1999
1553/99 Haagbeemd 9, uitbreiden van een werkruimte 16.08.1999 1556/99 Vlokhovenseweg 32, verbouwen en uitbreiden van een woning 17.08.1999
1560/99 Jan van Lieshoutstraat 3, verbouwen van een voormalige caféruimte tot artiestenfoyer 18.08.1999
1558/99 Radiostraat 10, bouwen van een berging 18.08.1999

Ingekomen sloopaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

SL99/0103 Philips van Lennippark, slopen van een kinderboerderij ten gevolge van brandschade 13.08.1999
SL99/0104 Wolvendijk 27, slopen van een berging 17.08.1999

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage.

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen
Van 26 augustus 1999 tot en met 8 september 199 liggen bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage),

alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor,

Stadhuisplein 10, alhier, voor een-ieder ter inzage de bouw- en

situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:


- gevelrenovatie en entree's van 105 woningen, Lortzingpad 2 t/m 54 en Telemannlaan 2 t/m 158 (159/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 9.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Blaarthem 1995.
- uitbreiden van een woning ten behoeve van een kantoorruimte/berging, Eykmanstraat 1 (306/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 7.3.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Stratum buiten de ringweg.

- verbouwen en uitbreiden van het Stedelijk Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10 (1068/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 23, lid 23.2.,

van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring.


- wijzigen gebruik in nagelstudio, De Stoutheuvel 66 (1296/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 9, lid 9.2. sub d, van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Woensel Noord- Oost.

- verbouwen en uitbreiden van een woning ten behoeve van slaapkamer, Tonnaerstraat 2 (1326/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 10.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Mensfort/Rapenland 1996.

Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


- verbouwen en uitbreiden van een winkelruimte/kantoor/woning, Gildelaan 39 (88/99);

- bouwen en uitbreiden van tijdelijke kantoorunits (maximaal 5 jaar), Deken van Somerenstraat 4-6 (988/99);

- verbouwen en uitbreiden van een bovenwoning, Woenselse Markt 49 (999/99);

- bouwen van een schoorsteen, Henriëttestraat 54 (1074/99);
- verbouwen van een bedrijfspand met betrekking tot vervangen van bestaande pui en het maken van een zij-ingang, Geldropseweg 86 (1174/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet.

- verbouwen en uitbreiden van een woning, Gelstelsestraat 122b (783/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op

de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet.

- uitbreiden van een portaal (toegang tot parkeergarage), Mignot en de Blockplein 1 t/m 100 (1183/99);

- verbouwen en uitbreiden van een berging, Robijnring 36 (1421/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze

meldingen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.
De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming

2392/98 Driehoeksbos, Matterhorn, kavel 173, uitbreiden van een garage 16.08.1999
1075/99 Grand Combin 6, bouwen van een tuinhuisje 16.08.1999 1284/99 Generaal De Gaullelaan 17, plaatsen van een tuinhuisje 17.08.1999
1422/99 Pieter de Swartstraat 4, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 16.08.1999
1463/99 Florapark 112, uitbreiden van een woning 17.08.1999 1468/99 Gestelsestraat 203, bouwen van een berging 17.08.1999 1486/99 Ridderzaal 56, uitbreiden van een woning 17.08.1999 1484/99 Kanaaldijk Noord 25a, uitbreiden van een sorteerhal 17.08.1999 1491/99 Simplonpas 16, plaatsen van een tuinhuisje 17.08.1999 1488/99 Bagelaarstraat 36, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 16.08.1999
1502/99 Achtse Loop 19, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 18.08.1999
1518/99 San Giorgilaan 3, plaatsen van een tuinhuisje 18.08.1999 1530/99 Gildelaan 34, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 18.08.1999
1544/99 Jonathan Swiftlaan 15, plaatsen van een tuinhuisje 18.08.1999

Geen meldingen

Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing

1417/99 Matterhorn 8, uitbreiden van een woning met praktrijkruimte/kantoor 17.08.1999
1456/99 Rietveldlaan 2, bouwen erfafscheiding en poorten 17.08.1999 1469/99 Seinelaan 91, plaatsen van een tuinhuisje 17.08.1999 1514/99 Mackaylaan 9, plaatsen van een tuinhuisje/fietsenstalling 17.08.1999
1525/99 Atilla 32, plaatsen van een tuinhuisje 17.08.1999 1521/99 Hastelweg 37, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 16.08.1999
1540/99 Roodkapje 98, verbouwen van een raamkozijn tot tuindeuren 17.08.1999

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

907/98 Maanvlinderlaan 2, uitbreiden van een woning 17.08.1999 1166/98 III Blixembosch, Buddy Boldenlaan, kavel 466, bouwen van een woning 16.08.1999
2256/98 Biarritzplein 16, uitbreiden van een bovenwoning 16.08.1999 20/99 Havensingel 53, verbouwen en uitbreiden van een woning 17.08.1999
114/99 Dolphijnstraat 18, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.08.1999
451/99 Uiverlaan 7, plaatsen van een berging/schuur 17.08.1999 898/99 Reiskameraad 54, uitbreiden van een woning 16.08.1999 976/99 Meerbergsven 72, verbouwen en uitbreiden van een woning 16.08.1999
1045/99 Kochlaan 2, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.08.1999 1135/99 Radboud 14, bouwen van een blokhut/tuinhuis 17.08.1999 1141/99 Van Renesseweg 100, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 16.08.1999
1138/99 Vliegende Koffer 5, uitbreiden van een garage tot garage/berging 18.08.1999
1270/99 Generaal Boreelpad 5, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 17.08.1999
1318/99 Lorrainelaan 4, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 18.08.1999

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing

1633/97 Schootsestraat 50, wit schilderen en uitbreiden van een woning 17.08.1999
2173/98 Driehoeksbos, Jungfrau, kavel 197, bouwen van een woning 17.08.1999
2359/98 hoek Hemelrijken/Nieuwe Fellenoord, bouwen van 91 woningen, brede school, recreatie en buurtvoorzieningstadhof 't Hemelryck 16.08.1999
891/99 Pijlstaartpad 13, uitbreiden van een woning 17.08.1999 1200/99 Stratumseind 93, plaatsen van een complete reclame- voorziening ten behoeve van cafébedrijf 17.08.1999 1401/99 Hurksestraat 19, bouwen van een tijdelijke kantine voor maximaal 7 maanden 17.08.1999
1418/99 Reinkenstraat 41, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 17.08.1999
1423/99 Orteliusweg 3, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 17.08.1999
1436/99 Balsemienplein 6, verbouwen en uitbreiden van een woning 17.08.1999
1435/99 Dr Berlagelaan 13, plaatsen van een terreinzuil 17.08.1999 1451/99 Karel Martelweg 2, plaatsen van een terreinzuil 17.08.1999 1462/99 Woenselse Markt 14, plaatsen van een enkelzijdige lichtreclame 17.08.1999

Aanhouden bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing 738/99 Steenoven, kavel 858, bouwen van een reparatie- werkplaats voor autobussen 16.08.1999
1112/99 Vestdijk 47, plaatsen van een cv-installatie op het dak 16.08.1999

Intrekken verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum intrekking 261/98 Chartreslaan 14, verbouwen en uitbreiden van een woning 16.08.1999
747/98 Wolvendijk 137, bouwen van een woning 19.08.1999 708/97 Hofdijkstraat 9, bouwen van een overkapping 16.08.1999

Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering

484/99 Bergeraclaan 41, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 16.08.1999
934/99 Verbernestraat 9, plaatsen van dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 18.08.1999
900/99 Ariadnelaan 21, bouwen van een garage 16.08.1999 1044/99 Bourgognelaan 132, uitbreiden van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 16.08.1999
1087/99 Leenderweg 206, bouwen van een garage/berging 16.08.1999 1219/99 Sartrelaan 28, wijzigen van een erfafscheiding 18.08.1999

Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening

SL99/0012 Vrijstraat 16, slopen van een horecapand 16.08.1999 SL99/0076 Gabriël Metsulaan 53, slopen van een voormalig garagebedrijf 16.08.1999

Niet in behandeling genomen sloopaanvraag
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
SL99/0090 Rielsedijk 31, slopen van een dak 17.08.1999

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is bekendgemaakt of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


Kapvergunningen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen kapvergunning is verleend:

1 boom nabij Gerretsonlaan 123 i.v.m. overlast en ziekte; 1 boom nabij Kerstrooslaan 7 i.v.m. lichtreductie; 2 bomen op het Burgemeester van Engelandsportpark, de bomen zijn afgestorven (herplant);
2 bomen nabij de Dr Cuyperslaan, 3 bomen in het Blondeelpad, 4 bomen in de Zijlstraat en 2 bomen in de Jan van Boonenstraat i.v.m. renovatie van de groenvoorziening (herplant);
1 boom op de Europalaan hoek Dr Cuyperslaan en 1 boom Gregorius Coolstraat hoek Blondeelpad i.v.m. renovatie van de groenvoorziening (herplant);
1 boom op de Zijlstraat hoek Blondeelpad i.v.m. renovatie van de groenvoorziening (herplant);
1 boom nabij Vinckenbrinkstraat 16 i.v.m. renovatie van de groen- voorziening (herplant);
1 boom nabij Slagerstraat 14 i.v.m. te realiseren bebouwing; 2 bomen nabij Leuvenlaan 11 i.v.m. lichtreductie en overlast; 1 boom nabij Jan Sluytersweg 44 i.v.m. lichtreductie, schade en overlast;
1 boom nabij D'Hondecoeterstraat 25 i.v.m. lichtreductie, schade en overlast.

De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende zes weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.
Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na heden, gemotiveerd beroep instellen bij de gemeenteraad, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.

De dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u tijdens werkdagen van
9.00-12.30 uur welkom; 's middags op afspraak. De dienst Stadsontwikkeling is gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De kassier van de Technische Diensten is voor publiek bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.

De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre. Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642.

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 25 augustus 1999. 

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie