Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarverslag 1998 Commissariaat voor de Media verschenen

Datum nieuwsfeit: 25-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Commissariaat voor de Media

ACTUEEL : 25 AUGUSTUS 1999 - COMMISSARIAAT BRENGT JAARVERSLAG 1998 UIT

In het vandaag uitgebrachte jaarverslag over 1998 concludeert het Commissariaat voor de Media dat op een aantal terreinen nadere afstemming nodig is tussen regelgeving en verantwoordelijkheden. Zo is bijvoorbeeld in de Mediawet niet geregeld dat het Commissariaat toezicht uit zou moeten oefenen op voorwaarden aan het gebruik van etherfrequenties door commerciële omroepen. In 1998 speelde dat vraagstuk bij de wijziging van het muziekformat bij de overgang van Jazzradio naar JFK. Maar ook over bijvoorbeeld de beoordeling van mogelijke conflicten over de samenstelling van het basispakket in relatie tot de toegang tot de kabel zullen nadere afspraken tussen Commissariaat en de OPTA (toezichthouder op de Telecomwet) gemaakt moeten worden.

Het Commissariaat stelt in zijn voorwoord van het jaarverslag 1998 verder voor om het bedrijven van omroep via Internet onder de werking van de Mediawet te laten vallen. In de in 1998 in werking getreden Telecommunicatiewet is sprake van een strikte scheiding tussen omroep en overige electronische diensten. Dit bemoeilijkt eventuele regulering van Internetactiviteiten van omroepen.

De landelijke publieke omroepen voldeden in 1998 geheel aan hun plicht in hun televisieprogramma minimaal 30% informatie en educatie te brengen en, op een paar minieme verschillen na, aan de verplichting 20% cultuur waarvan 10% kunst te brengen. De grote verscheidenheid aan programma’s die onder de verschillende categorieën vallen is voor het Commissariaat aanleiding in komende jaren wat meer achter de cijfers te kijken en inzicht te geven in de soorten programma’s waarmee de omroepen aan hun plichten voldoen.

Het Commissariaat verleende in 1998 159 toestemmingen voor commerciële omroep, 10 hernieuwde zendmachtigingen voor regionale publieke omroep en 90 nieuwe en hernieuwde zendtijdtoewijzingen voor lokale publieke omroep. Eind 1998 waren er in totaal 421 toestemmingen voor commerciële omroep. Het totaal aantal lokale omroepen bedroeg eind 1998 342. Met alle landelijke publieke omroepen en zendgemachtigden betekent dit dat er in Nederland zo’n 800 instellingen zijn met een toestemming om omroep te bedrijven.

Op het gebied van het programmatoezicht startte het Commissariaat in 1998 50 procedures. In totaal werden 41 sancties opgelegd. De meeste overtredingen betroffen overtredingen van de reclame- en sponsorregels, het niet nakomen van de bewaarplicht en het niet voldoen aan het programmavoorschrift.

Op het gebied van het financieel toezicht liepen de werkzaamheden uiteen van toetsing van aangemelde nevenactiviteiten (totaal 82 aanmeldingen), controle van de jaarrekeningen van 283 lokale omroepen tot het beheer van de Algemene Omroep Reserve (eind 1998 ruim 342 miljoen gulden). Uit de controle op de jaarrekeningen over 1997 van lokale publieke omroepen blijkt dat de reclame-inkomsten 47,9% van de totale inkomsten uitmaken. De sponsorinkomsten bedragen 3,7%, de subsidies/opslagen 21,0% en overige inkomsten 27,4% van het totaal. Bij de regionale omroepen zijn deze cijfers voor respectievelijk radio en televisie als volgt: reclame-inkomsten 21,4% en 5,4%; sponsorinkomsten 2,2% en 1,9%; subsidies/opslagen 71,8% en 71,3%; overige inkomsten 4,6% en 21,4%.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie