Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Driekwart zorginstellingen op schema met aanpak Y2K probleem

Datum nieuwsfeit: 25-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht Millennium Platform Zorg (25-08-1999)

Bron: Millennium Platform Zorg

Samenvatting: Het Millennium Platform Zorg heeft in een persbericht de belangrijkste conclusies van de zesde kwartaalenquete samengevat. Hieruit blijkt dat ruim driekwart van de zorginstellingen op schema liggen bij de aanpak van het millenniumprobleem. Het persbericht volgt hieronder.

BREUKELEN, 25 AUGUSTUS 1999 - Uit de vandaag gepubliceerde resultaten van de zesde kwartaalenquête van het Millennium Platform Zorg (MPZ) blijkt dat ruim driekwart van de instellingen in de gezondheidszorg op eigen kracht klaar zal zijn met de aanpak van het millenniumprobleem. De overige, instellingen zullen extra door het MPZ worden begeleid om ook op tijd millenniumgereed te zijn. Hierbij zal het MPZ nauw samenwerken met de Inspectie voor de Gezondheidszorg de betrokken beleidsdirecties van het ministerie van VWS en de koepelorganisaties waartoe de instellingen behoren. Bovendien worden in heel Nederland regionale afspraken gemaakt tussen zorginstellingen. Met deze maatregelen is de continuïteit in de gezondheidszorg rondom de millenniumovergang gewaarborgd. MPZ-voorzitter drs. A.T.J. Krol benadrukt wel dat er nog veel werk moet worden verzet voor de millenniumovergang. "De afspraken die met de instellingen worden gemaakt, hebben het karakter van een convenant met wederzijdse verplichtingen. De instellingen zullen zeer actief moeten meewerken om op tijd gereed te zijn."

De enquête, met peildatum 1 juli 1999, kende een hoge respons en geeft derhalve een representatief beeld voor de zorgsector. Het MPZ zal dit beeld toetsen aan de resultaten van het lopende Inspectie-onderzoek in ziekenhuizen, CPA's, ambulancediensten en GGD'en die medio september bekend worden gemaakt. Uit de enquête blijkt dat ruim driekwart op eigen kracht het millenniumproject zal afronden. De gehele ziekenhuissector - die altijd al voorop liep bij de aanpak - geeft aan het millenniumproject in het laatste kwartaal af te ronden. Een ruime meerderheid van alle ziekenhuizen is klaar met de risicoanalyse, de meeste instellingen zijn op dit moment bezig met testen en met het opstellen van de continuïteitsplannen. De overige zorgsectoren hebben vooral voortgang geboekt met het repareren van millenniumgevoelige apparatuur en het opstellen van de continuïteitsplannen. De aandacht van het MPZ richt zich de komende maanden met name op de groep achterblijvers. Deze achterblijvers zullen extra door het MPZ worden ondersteund, onder meer via werkbezoeken, workshops, coaching van projectleiders en de Second Opinion-onderzoeken.

Voor de huisartsen en de apothekers is de omvang van de interne problematiek gering en betreft het met name de automatiseringssystemen. Wel hebben zij een cruciale rol in de medicatie- en patiëntenlogistiek. Het voorschrijf- en verwijsgedrag van de huisarts en het aflevergedrag van de apotheker zijn belangrijke randvoorwaarden om de continuïteit van de zorg te waarborgen. Ook voor de GGD'en is de interne problematiek gering, echter 26 van hen hebben een belangrijke coördinerende taak in het kader van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (pGHOR). De organisaties in de bloedvoorziening en de artsenlaboratoria verwachten alle op tijd klaar te zijn met de millenniumaanpak, zo blijkt uit de enquête. Ook voor de trombosediensten worden geen problemen verwacht.

Het MPZ is in december 1997 opgericht door de zorgsector en geïnstalleerd door de minister van VWS. Het doel van het MPZ is de zorginstellingen te ondersteunen bij de aanpak van hun millenniumprobleem. Alle grote landelijke organisaties in de gezondheidszorg zijn aangesloten bij het MPZ.

Wie vragen heeft kan contact opnemen met de helpdesk van het MPZ: (0346) 258 555 of de internetsite raadplegen: www.mpzorg.nl/

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie