Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie Hoogervorst op CTSV rapportages

Datum nieuwsfeit: 26-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

MINSZW:Reactie Hoogervorst op CTSV rapportages

Reactie op hoofdlijnen van staatssecretaris Hoogervorst op de rapportages Arbeidsongeschiktheid en Handhaving van het Ctsv.

De staatssecretaris vindt de ontwikkeling van het aantal WAO.ers die het Ctsv in zijn Augustusrapportage
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen noemt zorgwekkend, hoewel deze nog binnen de ramingen van het kabinet valt.
Hij is het eens met de conclusie dat in plaats van nieuwe regelgeving het er nu vooral op aan komt de uitvoeringspraktijk op alle fronten te verbeteren.
Zieke werknemers moeten sneller weer aan de slag worden geholpen, de kwaliteit van de WAO keuringen moet worden verbeterd, waarbij vooral aandacht moet worden besteed aan de herstelkansen en er moet nog meer aandacht komen voor goede arbeidsomstandigheden. Volgens de staatssecretaris vraagt dit een substantiële krachtsinspanning van de uitvoeringsinstellingen van de sociale zekerheid.

Hoogervorst constateert dat uit de Ctsv-rapportage blijkt dat nog teveel mensen uitsluitend medisch worden gekeurd en arbeidskundige keuring vaak achterwege blijft. Hierdoor komen teveel mensen in de WAO zonder dat wordt nagegaan welke mogelijkheden zij nog hebben om te werken (37% in 1998). Hoogervorst zal over de aanpak van dit probleem op korte termijn overleggen met het Ctsv, Lisv en de uitvoeringinstellingen.

Verder nuanceert de staatssecretaris de door het Ctsv geconstateerde stijging van het ziekteverzuim. De hoogte van het verzuim wordt mede bepaald door de conjunctuur. Gegeven de al langere tijd aanhoudende hoogconjunctuur is het niet verwonderlijk dat zich een lichte stijging van het ziekteverzuim voordoet.

Over de participatie van arbeidsgehandicapten meldt het Ctsv dat deze de laatste tien jaar vrijwel gelijk is gebleven. De staatssecretaris wijst er op dat, na een daling begin jaren 90, er nu sprake is van een toename van de participatiegraad van 1,2% in 1997 naar 1,9% in 1998. Met het oog op de lage participatiegraad van arbeidsgehandicapten is vorig jaar de Wet (re)ïntegratie arbeidsgehandicapten in werking getreden die het voor werkgevers eenvoudiger maakt van subsidies voor reïntegratie gebruik te maken. Hoogervorst vindt het nu nog te vroeg om uitspraken te doen over het effect van de wet.
In de nieuwe structuur voor de uitvoering van de sociale zekerheid die in voorbereiding is, wordt getracht via marktwerking de mogelijkheden van reïntegratie beter te benutten.

Over de constatering van het Ctsv in de Augustusrapportage Handhaving dat werkgevers minder worden bestraft, merkt Hoogervorst op dat hij hierover nu snel duidelijkheid van het Ctsv verwacht en dat hij wil dat hierop snel actie zal worden ondernomen.

26 aug 99 12:43

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie