Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voldoende raakvlak visitaties wetenschappelijk onderwijs

Datum nieuwsfeit: 26-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Inspectie van het Onderwijs

Voldoende raakvlak visitaties in wetenschappelijk onderwijs

26 augustus 1999

Het draagvlak voor het huidige systeem van externe kwaliteitszorg bij de Nederlandse universiteiten is goed; de universiteiten volgen de belangrijkste aanbevelingen van de visitatiecommissies op. Het aansturen van veranderingen lijkt verbeterd te zijn door invoering van de Wet Modernisering Universitaire Bestuurshervorming. Kritiekpunt blijft de gebrekkige wijze waarop de instellingen in officiële verslagen verantwoording afleggen over de gevolgen die zij aan visitatierapporten hebben verbonden.

Dit constateert de Inspectie van het Onderwijs in het rapport Kwaliteitszorg wetenschappelijk onderwijs 1998 dat vandaag naar de Tweede Kamer is verstuurd. In dit jaarlijkse verslag rapporteert de inspectie enerzijds over de kwaliteit van de uitgevoerde visitaties (de meta- evaluatie) en anderzijds over de mate waarin de instellingen gehoor geven aan de aanbevelingen van de visitatiecommissies (de evaluatie bestuurlijke hantering). Ook gaat het rapport in op de beoogde wijzigingen in het visitatieprotocol van de VSNU (Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten).

Kwaliteit visitaties
De kwaliteit van de in 1998 uitgebrachte visitatierapporten is zeer bevredigend. Tekort- komingen van algemene aard zijn er weinig. Wel plaatst de inspectie kanttekeningen bij de wijze waarop visitatiecommissies omgaan met de doelstellingen en eindtermen van de opleiding en met de veelal gebrekkige evaluaties van de kwaliteit door de instellingen zelf. Ook het ontbreken van enige internationale referentie en de constant gebrekkige rendements gegevens vormen een belangrijk aandachtspunt voor visitaties. Met deze tweede visitatieronde zijn alle bekostigde en bijna alle private opleidingen voorzien van een door externe deskun- digen opgesteld rapport over de kwaliteit van het onderwijs.

Management letter
In het verslagjaar heeft de VSNU verder gewerkt aan de vormgeving van de derde ronde visitaties. Deze begint in het jaar 2000. De nadere uitwerking van het visitatieprotocol acht de inspectie adequaat. In het protocol is meer aandacht voor internationalisering van het programma en voor interne kwaliteitszorg. Een andere beoogde wijziging is de mogelijkheid dat de visitatiecommissie, al dan niet gevraagd, met een vertrouwelijke 'management letter' de instelling concreet adviseert. Een dergelijk vertrouwelijk advies kan tot gevolg hebben dat de transparantie van het visitatiesysteem vermindert. In potentie biedt het openbare visitatie rapport al voldoende aanknopingspunten voor kwaliteitsbeleid van de betreffende opleiding.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie