Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Herstructurering Galgenwaardgebied Utrecht akkoord

Datum nieuwsfeit: 26-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Utrecht

Herstructurering Galgenwaardgebied akkoord

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, de Ontwikkelingscombinatie Galgenwaard OCG), en FC Utrecht zijn het eens over de wijze waarop de herstructurering van het Galgenwaardgebied kan worden uitgevoerd. Er is overeenstemming bereikt over het ruimtelijke programma en de voorgestelde stedenbouwkundige structuur voor het Galgenwaardgebied. Hiertoe is een intentieverklaring overeengekomen.

Het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht heeft besloten de subsidieaanvraag van FC Utrecht voor de vernieuwbouw van het stadion in principe te honoreren.

De intentieverklaring wordt nog uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst. De gemeente vindt dat in die samenwerkingsovereenkomst voldoende vorm en inhoud moet worden gegeven aan veiligheid, verkeer en parkeren en dat wordt uitgegaan van een fasering die leidt tot realisatie van het project.

De gemeente onderhandelt al geruime tijd met FC Utrecht en OCG over de voorwaarden waaronder het mogelijk is om het stadion Galgenwaard uit te breiden van 13.500 zitplaatsen naar 26.000. FC Utrecht wil met een vernieuwd stadion doorgroeien tot een van de toonaangevende voetbalclubs in de eredivisie. De gemeente wil op het Galgenwaardgebied een sporthal realiseren voor zowel topsport als breedtesport. Dit is nodig ter vervanging van de Catharijnehal en sporthal De Veiling die gesloopt moeten worden.

Rondom het stadion wordt 30.000 m kantoren, 56 woningen, grootschalige detailhandel op het gebied van sport en ontspanning, bedrijfsruimte voor de huidige bedrijven, horeca eventueel een doe-het-zelfwinkel, gerealiseerd. Het is de bedoeling het hele gebied rondom het stadion aan te pakken. Het geïsoleerde karakter van het Galgenwaardgebied zal daarmee verdwijnen, ondermeer doordat rondom het stadion tal van andere voorzieningen worden gerealiseerd en de (verkeers)aansluiting met de rest van de stad Utrecht wordt verbeterd.

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht stellen voor de vernieuwing van het stadion met een substantieel bedrag te subsidiëren. De hoogte van het bedrag en de voorwaarden waaronder financieel wordt bijgedragen, komen naar verwachting begin september aan de orde in het college. Definitieve besluitvorming vindt plaats in Provinciale Staten dit najaar.

Door deze bijdrage ondersteunt Gedeputeerde Staten de gezamenlijke ambities van FC Utrecht en de gemeente om een vernieuwd stadion te realiseren dat een sociale ontmoetingsplaats kan zijn voor inwoners, het bedrijfsleven en vele instellingen in de regio.

De planontwikkeling zal in fases plaatsvinden. Met de eerste fase, het verbouwen van de noordtribune, is vorig jaar gestart door de bouwvergunningprocedure in gang te zetten. In de raadscommissie voor Ruimtelijk Ontwikkeling en Wonen van 14 september 1999 wordt de vrijstelling van artikel 19 van de WRO besproken voor de noordtribune. De huidige gebruikers van het terrein worden op 7 september 1999 afzonderlijk door OCG ingelicht op een speciaal daarvoor te organiseren avond. Op 8 september vindt er een informatieavond voor omwonenden van het stadion, als start van het overleg over de plannen. Het totale plan komt ook aan de orde in de raadscommissie voor Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid op 15 september aanstaande.

Ontwikkelingscombinatie Galgenwaard is opgericht om de ontwikkeling van het Galgenwaardgebied ter hand te nemen. De partijen die deelnemen in de Ontwikkelingscombinatie Galgenwaard Fortis Vastgoed Ontwikkeling N.V. en Ballast Nedam IGB B.V.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie