Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stichting Geluidhinder: Pronk moet bakzeil halen

Datum nieuwsfeit: 27-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nederlandse Stichting Geluidhinder


______________________________________________________________

Pronk moet bakzeil halen

De Tweede Kamerfractie van D66 heeft bij de algemene beschouwingen over de rijksbegroting een motie ingediend waarin o.a. werd geëist dat de bezuinigingen ten koste van de aanleg van geluidschermen volgend jaar worden geschrapt.

De motie is door de Tweede Kamer aangenomen.

Dit betekent er volgend jaar 30 miljoen gulden kan worden uitgegeven aan de plaatsing van geluidschermen langs snelwegen en spoorwegen in de meest geluidsbelaste saneringssituaties.

Op 27 augustus j.l. stuurde de NSG een brief over dit onderwerp aan de Tweede Kamer.

Zie het persbericht hieronder

______________________________________________________________

Persbericht
van 27 augustus 1999

______________________________________________________________

Bezuiniging schiet Stichting in verkeerde keelgat Geen geld meer voor geluidsschermen

Delft, 27 augustus 1999 - Als het aan minister Pronk ligt besteedt zijn ministerie na 2000 geen geld meer aan het plaatsen van geluidsschermen langs auto- en spoorwegen. Dat kan worden opgemaakt uit brieven die de minister van milieu stuurde aan gemeenten. Daarin meldt hij komend jaar geen middelen meer te willen uittrekken voor geluidssanering. Het gaat daarbij om minstens
20.000 woningen die al ruim 15 jaar aan hoge tot zeer hoge geluidsniveaus zijn blootgesteld. De maatregel levert een bezuiniging op van 250 miljoen.

De Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG) te Delft heeft in een brief aan de Tweede Kamer gevraagd om de minister hierop aan te spreken. In die brief noemt de NSG het voornemen van Pronk in strijd met de wet, onrechtvaardig, in strijd met eerdere toezeggingen en een verkeerd signaal voor lagere overheden die het toekomstige (decentrale) geluidshinderbeleid mede moeten gaan vormgeven.

Als de maatregel doorgaat zullen de doelstellingen in het Nationaal Milieubeleidsplan, om de geluidshinder fors terug te dringen, op geen stukken na worden gehaald. Door de toename van het verkeer zal het aantal gehinderden toch al stijgen. Het RIVM voorziet namelijk in Milieuverkenningen 4 voor de langere termijn (na 2010), bij ongewijzigd beleid een stijging van het aantal gehinderden en van het geluidsbelast oppervlak. Door het niet plaatsen van geluidsschermen in bedoelde saneringssituaties wordt dit effect nog versterkt.

Als het voornemen van minister Pronk wordt omgezet in beleid zal dat zo'n 40 á 50.000 inwoners treffen. Naar verwachting zal niet alleen in hun woonomgeving en tuinen het geluidsniveau erg hoog blijven, maar ook in de woningen zelf. De woningen zullen namelijk niet snel tegen lawaai worden geïsoleerd, omdat isoleren duurder is dan een geluidsscherm dat een hele woonwijk in de geluidsschaduw legt. Bovendien zullen die maatregelen dan geheel voor rekening van de gemeenten moeten komen.

Tijdens de verkiezingscampagne in 1994 liet Pronk zich samen met Paul Rosenmöller fotograferen in een woning langs de A16 in Dordrecht. Een woning met een geluidsbelasting van meer dan 70 dB(A). De bewoners wachtten toen jarenlang vergeefs op een geluidsscherm. Gelukkig is dat geluidsscherm er daarna snel gekomen. Wellicht mede omdat Pronk er een mediashow van maakte, maar vooral omdat de mensen er recht op hadden. Dat recht wordt nu door Pronk aan anderen in soortgelijke situaties onthouden.
______________________________________________________________

Noten voor de redactie

Voor meer informatie: J. Kramer, telefoon (015) 256 27 23 (en kies
6), fax (015) 257 86 63 of e-mail; (kramer@nsg.nl)

Voor NSG-brief aan de Tweede Kamer zie bijlage

Dinsdag 31 augustus a.s. zal GroenLinks minister Pronk vragen stellen over zijn voornemen.


______________________________________________________________

Voor 'oudere' persberichten wordt verwezen naar documentatie

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie