Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten college B en W Etten-Leur

Datum nieuwsfeit: 27-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunningen verleend c.q. meldingen akkoord verklaard voor:

* een uitbreiding aan de achtergevel van de woning aan Bazuinlaan 86 (besluit 23-08-1999);

* het renoveren van het dak, het plaatsen van een dakkapel op de achtergevel en het ophogen van de gevels van de woning aan Lange Brugstraat 116 (besluit 23-08-1999);

* de uitbreiding van de woning aan Tolhuislaan 49 (besluit 23-08-1999);

* een uitbreiding aan de achtergevel van de woning aan Schoonhout 148 (besluit 23-08-1999);

* het aanbouwen van een atelier aan de achterzijde van de woning aan Markt 93a ( besluit 23-08-1999);

* de bouw van een serre tegen de achtergevel van de woning aan Havik 40 (reeds gerealiseerd) (besluit 23-08-1999);
* het plaatsen van een tuinhuis aan Hertogdom 10, Stationsstraat 60, Hooiweg 18, Sander 20, Henegouwenlaan 5 en Boegspriet 27 (besluit 23-08-1999);

* het plaatsen van een dakkapel op de woning aan Torenvalk 34 (besluit 23-08-1999);

* het uitbreiden van een schuur met een paardenstal aan Zundertseweg 39 (besluit 23-08-1999);

* een uitbreiding van de woning aan Prealle 24 (besluit 23-08-1999);
* de bouw van een vervangende woning met berging aan de Rijsbergseweg 79 (besluit 23-08-1999);

* de uitbreiding van de achterzijde van de woning aan Kasselstraat 8 (besluit 24-08-1999);

* de uitbreiding van de berging aan Huijgenslaan 61 (besluit 24-08-1999);

* het vergroten van de schuur aan Cimbaalhof 103 (besluit 24-08-1999);

* de bouw van een bedrijfswoning aan de Voorsteven Tevens is er bij de woning toestemming verleend voor het in

* en uitwegen naar de Voorsteven (besluit 24-08-1999);
* het plaatsen van een tuinhuisje aan Binnenhof 170, Graafschap 1 en Senaat 11 (besluit 24-08-1999);

* een uitbreiding aan de achtergevel van de woning en het oprichten van een garage aan Streek 12 (besluit 25-08-1999);
* de aanbouw van een berging aan de woning Concordialaan 8 (besluit 25-08-1999);

* de bouw van een verenigingsgebouw en het oprichten van een schietbaan aan Markt 60 (besluit 25-08-1999);

Diegene die bezwaar heeft tegen een verleende bouwvergunning of een akkoord verklaarde melding kan volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen 6 weken na het verzenden van deze besluiten aan aanvragers, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.

Tegelijk met het bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan, kan bij de president van de arrondissementsrechtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het adres van de arrondissementsrechtbank is Postbus 90.110, 4800 RA Breda.

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor:
* het in -en uitwegen bij de Tubahof 1 (besluit 24-08-1999);
* het in -en uitwegen bij de Lage Donk 29 (besluit 24-08-1999);

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor het verwijderen van een varkensstal en een landbouwschuur aan Molenaarsstraat 6 (besluit 24-08-1999);

Burgemeester en wethouders hebben een ontheffing verleend ingevolge het Lozingsbesluit bodemsanering aan Maatschap Sweep, Rijsbergseweg 51 te Etten-Leur om spoelwater afkomstig van het wassen van asperges op het tuinbouwbedrijf aan Zandspui 43 te lozen in de bodem. De ontheffing geldt voor een duur van vier jaar.

Burgemeester en wethouders hebben aan de Nederlandse Kankerbestrijding/ Kon. Wilhelminafonds toestemming verleend voor het huis-aan-huis collecteren in deze gemeente in de week van 5 tot en met 11 september 1999.

Opdracht

Burgemeester en wethouders hebben aan Rasenberg Wegenbouw BV te Breda de opdracht gegeven om de Brakkenstraat te renoveren. De kosten van de maatregel bedragen Hfl. 155.100,--inclusief BTW. Tevens is aan dit aannemingsbedrijf de opdracht verstrekt om voor een bedrag van Hfl. 48.175,-- inclusief BTW
asfalteringswerkzaamheden uit te voeren aan de Vossenbergsevaart.

Representatie

Wethouder Vermunt is op 22 september aanstaande bij de officiële oplevering van de 100 -ste woning in het kader van het groot onderhoudsplan van totaal 186 woningen van de Woonstichting in de wijk Baai-Lage Banken

Behandeling raadsvoorstel m.b.t. doortrekking Tamboerijn

Burgemeester en wethouders hebben besloten om het voorstel met betrekking tot het aanvragen van de verklaring van geen bezwaar bij het college van Gedeputeerde Staten - ten behoeve van de doortrekking van de Tamboerijn naar de Bisschopsmolenstraat - niet tijdens de raadsvergadering van 6 september aanstaande te behandelen. Behandeling van dit voorstel is thans voorzien in de raadsvergadering van 4 oktober 1999.

Subsidieprogramma Welzijn 2000

Burgemeester en wethouders hebben de navolgende behandelingsprocedure vastgesteld voor het subsidieprogramma Welzijn voor het jaar 2000. Het subsidieprogramma Welzijn 2000 wordt gekoppeld aan de gemeentelijke productbegroting. Burgemeester en wethouders hebben het voorontwerp-subsidieprogramma voor Welzijn voor het jaar 2000 vastgesteld in de vergadering van 24 augustus jongstleden. Vervolgens ligt dit subsidieprogramma in de maand september ter inzage In die periode is er voor de diverse instellingen gelegenheid om bezwaren in te brengen. Op 14 september aanstaande vindt er een hoorzitting over de subsidieprogramma's Welzijn, Sport en Cultuur plaats. Na behandeling van de subsidieprogramma's Welzijn en Sport in de commissie Onderwijs, Welzijn, Sociale Zaken en Openbare Werken, Milieu en Sport in een extra gecombineerde vergadering d.d. 12 oktober 1999 volgt vaststelling van het subsidieprogramma door de gemeenteraad op 8 november aanstaande.

Behandeling cultuurnota en subsidieprogramma cultuur voor het jaar 2000

Burgemeester en wethouders hebben de navolgende behandelingsprocedure vastgesteld voor de cultuurnota en het subsidieprogramma cultuur voor het jaar 2000. De nota en het subsidieprogramma cultuur zijn gekoppeld aan de gemeentelijke productbegroting. In de weken 35 tot en met 38 van dit jaar liggen de cultuurnota en het subsidieprograma cultuur ter inzage en bestaat er gelegenheid om schriftelijk bezwaren in te brengen.

Op 14 september aanstaande vindt er hierover een bijeenkomst plaats met de diverse verenigingen. Na behandeling van de cultuurnota en het subsidieprogramma cultuur in de commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Cultuur in de vergadering van 26 oktober aanstaande volgt vaststelling door de gemeenteraad op 8 november aanstaande.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie