Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord vragen geweld tegen Serviërs en zigeuners Kosovo

Datum nieuwsfeit: 30-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie Europa

DEU/ME/Joego

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 30 augustus 1999
Kenmerk DEU-454/99
Blad 1/1
Bijlage(n) -
Betreft

Antwoord op vragen van het lid Marijnissen

over geweld tegen Serviërs en zigeuners in Kosovo

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer van 11 augustus jl., nr. 2989916930, waarbij gevoegd waren de door het kamerlid Marijnissen overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U, mede namens de minister van Defensie, als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken


2989916930

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer De Grave, Minister van Defensie, op vragen van het lid Marijnissen over geweld tegen Serviërs en zigeuners in Kosovo.

Vraag 1

Kent u het rapport 'Abuses against Serbs and Roma in the new Kosovo' van Human Rights Watch en het bericht 'Campagne Kosovo tegen Serviërs is systematisch'? (NRC, 4 augustus jl.)

Antwoord

Ja

Vraag 2

Is het waar dat sinds de intocht van KFOR in Kosovo minstens 200 Serviërs en zigeuners zijn vermoord en 164.000 Serviërs Kosovo hebben ontvlucht?

Antwoord

Ja. Volgens de VN zijn in juli in Kosovo 225 moorden gepleegd, voornamelijk op Serviërs en Roma. Sinds de intensivering van het conflict in Kosovo, in maart 1998, zijn volgens UNHCR in totaal
179.000 Serviërs en Roma vanuit Kosovo naar Servië en Montenegro gevlucht, van wie 130.000 sinds de terug-trekking van de Servische troepen in juni jl.

Vraag 3

Deelt u de conclusies van het HRW-rapport dat KFOR niet in staat is de veiligheid van burgers in Kosovo te garanderen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat gaat u daar aan doen?

Vraag 4

Deelt u de conclusie van het HRW-rapport dat zowel 'UNMIK als KFOR traag, ongeïnteresseerd en inadequaat reageren op de mishandeling, ontvoering, mishandeling en moord op Serviërs en zigeuners in Kosovo? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat gaat u daar aan doen?

Antwoord

De Regering deelt de zorg van Human Rights Watch over geweld tegen Serviërs en Roma in Kosovo. De Regering is tegelijkertijd van mening dat zowel KFOR als UNMIK zich zeer inspannen om de verschillende in Kosovo samenlevende bevolkingsgroepen zo goed mogelijk te beschermen. KFOR patrouilleert dagelijks en KFOR-militairen hebben de opdracht robuust en onpartijdig te reageren indien zij worden geconfronteerd met situaties waarin de veiligheid van burgers gevaar loopt. UNMIK heeft rechters aangesteld en tussen KFOR en UNMIK zijn afspraken gemaakt over de aanhouding, voorgeleiding en eventuele berechting van verdachten.

De ontplooiing van een civiele politiemacht door UNMIK, die langzamerhand op gang komt, moet leiden tot een verdere verbetering van de veiligheidssituatie.

Daarvoor is vanzelfsprekend ook de opstel-ling van de lokale partijen zelf van belang.

Vraag 5

Bent u van mening dat met de huidige inzet van de internationale gemeenschap de politieke doelen van het vredesakkoord, een ongedeeld Joegoslavië, een multi-etnisch Kosovo, terugkeer van alle vluchtelingen en herstel van recht en orde gehaald kunnen worden? Zo ja, hoe dan? Zo neen, wat gaat u daar aan doen?

Antwoord

Pas als de internationale aanwezigheid in Kosovo geheel op sterkte is, hetgeen op dit moment nog niet het geval is, kan worden bezien of die inzet volstaat voor de verwezenlijking van de door de internationale gemeenschap gestelde doelen. De voorziene internationale inzet moet zo spoedig mogelijk op peil worden gebracht. Waar mogelijk levert Nederland daaraan een bijdrage.

Daarenboven dient men zich te realiseren dat welke inspanning van de internationale gemeenschap dan ook er niet binnen één maand voor kan zorgen dat ongedaan wordt gemaakt wat Milosevic c.s. de afgelopen 10 jaar heeft aangericht.

Vraag 6

Is het waar dat een groot aantal Serviërs en zigeuners zich noodgedwongen hebben gevestigd in enclaves en dat een van die enclaves zich bevindt in Orahovac, waar Nederlandse KFOR-militairen zijn gestationeerd? Zo ja, is KFOR gehouden te zorgen voor de veiligheid van de burgers in deze enclave? Hoe ziet u de toekomst van deze mensen?

Antwoord

In Orahovac bevindt zich een groep van naar schatting ruim 2100 Servische Kosovaren. Naast bewoners van het betreffende stadsdeel (er woonden voor het conflict zo'n 3600 etnische Serviërs in de gemeente Orahovac) gaat het om mensen uit de omliggende dorpen die bescherming hebben gezocht in de eigen etnische groep. KFOR heeft de taak toe te zien op voor de veiligheid van alle burgers van Kosovo, dus ook voor die van de etnische Serviërs in Orahovac.

Vraag 7

Kent u het bericht 'UÇK vormt leger, politiemacht en geheime dienst'? (Volkskrant, 2 augustus jl.)

Vraag 8

Werkt het UÇK aan de vorming van een nieuw leger, een geheime dienst, een nationale garde en een politiemacht? Zo ja, hoe verhoudt zich dat met de afspraken die met het UÇK gemaakt zijn? Welke conclusies trekt u daar uit?

Antwoord

Er is toenemende zorg over pogingen van het UCK om de eigen organisatie grotendeels in stand te houden met het oog op de uitoefening van militaire- en politietaken. Dit is niet in overeenstemming met het politieke primaat van UNMIK in Kosovo. De naleving door het UCK van de gemaakte afspraken wordt met kracht door KFOR en UNMIK bevorderd.

Vraag 9

Deelt u de mening dat de uitlatingen van Rustem Mustafa (Volkskrant, 2 augustus jl.), alias Commandant Remi, erop wijzen dat het UÇK geenszins van plan is te demilitariseren, zoals is overeengekomen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat stelt u voor om de afgesproken demilitarisatie van het UÇK alsnog te bewerkstelligen?

Antwoord

Neen. Uitspraken van lokale commandanten zijn niet bepalend voor de positie van het gehele UCK. Zowel politiek leider Hacim Thaci als militair leider Agim Ceku hebben zich bij herhaling gecommitteerd aan de met KFOR overeengekomen demilitarisering van het UCK.

KFOR is tot op heden tevreden over de mate van naleving door het UCK van de gemaakte afspraken met betrekking tot demilitarisering. Op 19 september moet de demilitarisering voltooid zijn.

Vraag 10

Neemt u de uitspraken dat het UÇK desnoods tegen KFOR zal vechten serieus? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe anticipeert u op een dergelijke situatie?

Antwoord

De doelstellingen van de internationale gemeenschap en die van sommige extreme elementen van het UCK zijn niet dezelfde. Mede met het oog op mogelijke spanningen dientengevolge beschikt KFOR over escalatiedominantie.

Zowel de stabilisering van de situatie in Kosovo door KFOR en door de ontplooiing van de civiele politiemacht van UNMIK als de betrokkenheid van gematigde UCK'ers en vertegenwoordigers van de andere Kosovo-Albanese partijen bij het bestuur van Kosovo zullen er toe bij moeten dragen dat de steun voor radicale stromingen binnen het UCK afneemt. Ook van de beoogde opleving van de economie in Kosovo wordt wat dat betreft een positief effect verwacht.

Vraag 11

Hoe beoordeelt u het feit dat majoor Joosten van KFOR bevestigt dat KFOR zaken doet met het lokale bestuur dat door het UÇK wordt uitgeoefend, terwijl het lokale bestuur juist in handen van UNMIK zou moeten zijn?

Antwoord

UNMIK heeft vooralsnog niet in alle gemeenten van Kosovo het bestuur op zich kunnen nemen. Wel zijn op de meeste plaatsen tenminste vertegenwoordigers van UNMIK op lokaal niveau aanwezig. De uitoefening van het bestuur geschiedt, onder auspiciën van UNMIK en in afwachting van later te organiseren verkiezingen, door vertegenwoordigers van de lokale gemeenschappen, waaronder zich ook, maar zeker niet uitsluitend, UCK'ers bevinden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...