Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ook reguliere gezondheidsinstellingen mogen arbozorg geven

Datum nieuwsfeit: 30-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van VWS

Arbozorg in reguliere instellingen

Maandag 30 augustus 1999, persbericht nummer 88

De ministerraad heeft op voorstel van minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten om toe te staan dat gezondheidszorginstellingen naast hun gewone zorgproduct arbeidsgerelateerde zorg verlenen specifiek voor werknemers (arbozorg). Dit is zorg gericht op het verhelpen van aandoeningen die een beletsel zijn om te werken. Het kabinet vindt dat ook reguliere gezondheidszorginstellingen zich moeten kunnen richten op het verbeteren van zorg aan werknemers. De extra inkomsten die zij hiervoor van werkgevers ontvangen kunnen de instellingen houden, mits zij die weer aan zorg besteden. De instellingen moeten daartoe wel samen met de betrokken arbodiensten en zorgverzekeraars een gedragscode opstellen. In de code moet vastgelegd zijn dat de extra activiteiten niet ten koste gaan van de zorg aan niet-werknemers en dat de extra inkomsten ten goede komen aan de gewone zorgverlening. Voor de gedragscode gelden strikte eisen en de Inspectie voor de volksgezondheid moet daarop toezien; belangrijke voorwaarden zijn dat ook de wachttijd voor een gewone behandeling in de instelling binnen aanvaardbare grenzen is en blijft en dat bovendien de informatie daarover voor het publiek vrij toegankelijk is.

Psychische stoornissen en aandoeningen aan het bewegingsapparaat zijn de belangrijkste oorzaken voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Voor beide categorieën bestaan in de gespecialiseerde gezondheidszorg nog wachtlijsten. Ook kan de kennis over arbeidsgerelateerde aandoeningen nog verbeterd worden. Om uitval door ziekte te voorkomen en een snelle terugkeer op het werk te bevorderen, sluiten werkgevers contracten met arbo-diensten. Deze diensten schakelen op hun beurt soms de reguliere gezondheidszorg in voor toegespitste en snelle hulp. De gezondheidszorg speelt hier op in door initiatieven te ontwikkelen voor het behandelen van aandoeningen die met arbeid te maken hebben.
Volgens het kabinet is dit op zich een goede zaak, maar mag het geen afbreuk doen aan het beginsel dat mensen in gelijke omstandigheden recht hebben op gelijke medische behandeling. De gedragscode biedt een houvast voor betrokken partijen om zich verantwoord te gedragen. Door afspraken te maken over het verlenen van arbeidsgerelateerde zorg, kan bekeken worden of het ziekteverzuim en de instroom in de WAO dalen. De voorwaarde aan instellingen dat zij aanvaardbare wachtlijsten hebben, is een prikkel om de wachtlijsten te verminderen.

Minister Borst voert sinds 1997 gericht beleid om problematische wachttijden aan te pakken. In 1997 en 1998 heeft het kabinet 125 miljoen gulden extra beschikbaar gesteld en in deze kabinetsperiode is dat 130 miljoen per jaar. Tevens is de logistiek van de wachtlijsten aangepakt. Dit beleid heeft succes. Zo is bijvoorbeeld het aantal patiënten dat meer dan drie maanden op een hartoperatie moet wachten met 70% gedaald en ook voor andere ingrepen lopen wachttijden terug.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie