Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wapenexport met ruim 60% gedaald

Datum nieuwsfeit: 31-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Economische Zaken - Persbericht 135

Datum: 31-08-1999

WAPENEXPORT MET RUIM 60% GEDAALD

De totale waarde van de in 1998 afgegeven vergunningen voor de uitvoer van militaire goederen bedroeg f 951,7 mln., waarvan f 649,9 mln. in de eerste zes maanden. Dat is een daling van 61% ten opzichte van 1997 (f 2,438 miljard). Ruim 15% van het vergunningenbedrag hangt samen met het afstoten van materieel van Nederlandse legeronderdelen. Gemeten naar de vergunningwaarde, maakt de wapenexport iets meer dan 0,24% uit van de totale Nederlandse export, die afgelopen jaar uitkwam op f 393,2 miljard.

Dat staat in het rapport over het Nederlandse wapenexportbeleid, dat staatssecretaris Ybema van Economische Zaken en minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken, mede namens minister Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking, vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. In dit rapport over 1998 wordt onder meer ingegaan op de uitgangspunten van het Nederlandse wapenexportbeleid en de internationale ontwikkelingen op dit terrein. Het is het tweede jaarrapport dat conform de notitie "Meer openbaarheid met betrekking tot de rapportage over de uitvoer van militaire goederen" en de afspraken in het regeerakkoord, is opgesteld.

De top 5 van de landen waarnaar werd geexporteerd waren de Verenigde Staten (f 181,7 mln.), Turkije (f 134,8 mln.), Duitsland (f 124,6 mln.), Chili (f 124 mln.) en Israel (f 74, 3 mln.). De Nederlandse uitvoer van militaire goederen bestond in het verslagjaar hoofdzakelijk uit onderdelen en componenten, tanks, militaire elektronica en producten voor bepantsering en bescherming. Een deel van de leveranties vloeit voort uit compensatie-afspraken, zoals gemaakt bij de aanschaf van F-16's en Apache gevechtshelikopters door de Nederlandse luchtmacht.

De Nederlandse defensie-industrie is beperkt van omvang, maar wordt gekenmerkt door technologisch hoogwaardige productie, frequente vernieuwing en hoog opgeleid personeel. Binnen de marges van een verantwoord buitenlands- en veiligheidsbeleid, is het overheidsbeleid er op gericht deze technologisch waardevolle capaciteit voor ons land te behouden. De bedrijven die het meest exporteren produceren voornamelijk technologisch hoogwaardige componenten en subsystemen. De uitvoer van complete wapensystemen bestond, evenals voorgaande jaren, bijna geheel uit overtollig defensiematerieel.

Vergunningen voor de uitvoer van militaire goederen worden verstrekt op grond van de In- en Uitvoerwet. Aanvragen voor uitvoer naar lidstaten van de NAVO, Griekenland en Turkije uitgezonderd, en daarmee gelijkgestelde landen handelt Economische Zaken af. Aanvragen voor de uitvoer naar andere landen worden voor advies voorgelegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. Vergunningaanvragen worden getoetst aan de acht, in Europees verband opgestelde, criteria van het wapenexportbeleid. Zo wordt altijd gekeken naar de situatie in het land van eindbestemming, bijvoorbeeld op het terrein van de eerbiediging van de rechten van de mens, maar wordt ook nagegaan of het ontvangende land zijn internationale verplichtingen naleeft. Voorts wordt de mogelijke invloed van de te leveren goederen op de vrede, veiligheid en stabiliteit in de regio beoordeeld.

Noot van de redactie: inlichtingen bij H. Jacobs , tel: (070) 379 61 74

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie