Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SCP cahier: Naar draagkracht

Datum nieuwsfeit: 01-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Sociaal Cultureel Planbureau

Persbericht van Cahier 158, verschenen op woensdag


1 september 1999


- Op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg is een proces van vermaatschappelijking in gang gezet ter verbetering van de integratie van de psychiatrische patiënt in de samenleving. Belangrijke elementen van dit proces zijn het streven naar extramuralisatie - het buiten de inrichting verlenen van zorg aan psychiatrische patiënten - en de daartoe noodzakelijke overdracht van taken van de geestelijke gezondheidszorg (RIAGG, APZ, PAAZ) naar instellingen op de terreinen van wonen, zorg en welzijn.


- Het draagvlak voor de vermaatschappelijking is niet bij alle betrokken instellingen en organisaties even sterk. Hoewel het uitgangspunt - verbetering van de integratie van de psychiatrische patiënt in de samenleving - op brede steun kan rekenen, stuiten de hiervoor noodzakelijke veranderingen op weerstanden bij een deel van de betrokkenen.


- Het zijn vooral de instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg die de meeste aarzelingen hebben. Weliswaar zijn zij alle voorstander van extramuralisatie van de geestelijke gezondheidszorg, maar zij tonen zich nog weinig bereid om delen van hun taken over te dragen aan andere instellingen zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), de GGD, de woningcorporaties, e.d. Deze terughoudendheid lijkt vooral ingegeven door de vrees dat deze laatste instellingen onvoldoende deskundig zijn om psychiatrische patiënten op adequate wijze te begeleiden.


- Dat neemt overigens niet weg dat op lokaal en regionaal niveau steeds meer samengewerkt wordt door de instellingen en organisaties die bij de zorg voor psychiatrische patiënten zijn betrokken. Bij de totstandkoming van deze samenwerkingsrelaties spelen de lokale overheden vaak een stimulerende rol. De rol van de AWBZ-zorgkantoren daarentegen lijkt nog beperkt te zijn tot het toezicht op het nakomen van gemaakte afspraken en de fiattering van projecten voor zorgvernieuwing.


- In de regio's waar de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg inmiddels zijn gefuseerd tot één organisatie is de samenwerking met andere partijen niet intensiever dan in de andere regio's. De gefuseerde instellingen lijken zelfs eerder geneigd zelf nieuwe voorzieningen te ontwikkelen dan de samenwerking te zoeken met al bestaand aanbod.


- De cliëntenorganisaties vinden dat zij onvoldoende invloed hebben op het beleid van aanbieders en financiers van de zorg. De cliëntenvertegenwoordigers klagen ook dat zij door de overige partijen in het regionale samenwerkingscircuit onvoldoende serieus worden genomen. Bovendien blijken de cliëntenorganisaties onderling verdeeld, wat hun toch al zwakke positie nog verder ondermijnt.

Dit zijn enkele van de bevindingen uit 'Naar draagkracht', een verkennend onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar het draagvlak en de draagkracht voor de vermaatschappelijking in de geestelijke gezondheidszorg.

Voor deze verkenning zijn in zes regio's in Nederland vraaggesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van diverse partijen die bij deze vermaatschappelijking betrokken zijn. Het onderzoek is uitgevoerd in de regio's Groningen, Stedendriehoek (Gelderland/ Overijssel), Den Haag, Dordrecht, Zeeland en Heuvelland en Maasvallei (Zuid-Limburg). Naast de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in deze regio's zijn ook die voor maatschappelijke opvang en thuiszorg (gespecialiseerde gezinszorg), de woningcorporaties en de GGD's in het onderzoek betrokken. Verder zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de financiers van de zorg- en dienstverlening in de betreffende regio: het zorgkantoor en de lokale overheid, en met vertegenwoordigers van de gebruikers: de regionale cliëntenorganisaties.

Uit de gesprekken kwam naar voren dat vrijwel alle partijen voorstander zijn van de extramuralisering in de geestelijke gezondheidszorg. Het uitgangspunt dat psychiatrische patiënten zelfstandig moeten kunnen blijven wonen en deelnemen aan de samenleving kan dan ook op brede steun rekenen. De belangrijkste bedenking tegen dit beleid is de angst voor overlast voor buurtbewoners en het risico van sociaal isolement voor de psychiatrisch patiënt zelf.

Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg houdt ook in dat de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg een deel van hun huidige taken overdragen aan algemene instellingen op de terreinen van wonen, zorg en welzijn. Deze instellingen dienen dan samen met die voor de geestelijke gezondheidszorg zorg te dragen voor een keten van voorzieningen, die het de psychiatrische patiënt daadwerkelijk mogelijk maken in de samenleving te integreren. Het wordt daarbij de taak van de zorgkantoren en lokale overheden om er op toe te zien dat het gehele voorzieningenaanbod samenhangend en doeltreffend is.

Uit het SCP-onderzoek blijkt dat het enthousiasme voor dit onderdeel van het vermaatschappelijkingsbeleid aanzienlijk minder groot is. Zo zijn de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg van mening dat de algemene instellingen niet over voldoende deskundigheid beschikken om psychiatrische patiënten de juiste zorg en begeleiding te bieden. Ook de lokale overheden zouden volgens de vertegenwoordigers van de geestelijke gezondheidszorg niet deskundig genoeg zijn om deze regisserende rol te vervullen. De meerderheid van de andere in het onderzoek betrokken partijen twijfelen eveneens aan de deskundigheid van de lokale overheden. Aan de andere kant achten met name de instellingen voor maatschappelijke opvang en thuiszorg (gespecialiseerde gezinszorg) zich wel degelijk in staat om zorg en begeleiding te bieden aan psychiatrische patiënten. In de praktijk doen zij dat immers al. Ook de meeste corporaties en de GGD'en menen dat zij een bijdrage kunnen leveren aan de huisvesting en opvang van mensen met psychiatrische problemen.

De onderzochte instellingen blijken in de praktijk regelmatig met elkaar samen te werken in de opvang en begeleiding van zelfstandig wonende psychiatrische patiënten. In enkele gevallen gaat het hier om structurele samenwerkingsrelaties, die zijn vastgelegd in een convenant. In andere gevallen is de samenwerking projectmatig en geconcentreerd rond een specifieke doelgroep (bv. drugsverslaafden met psychiatrische problemen of psychotische zwervers). De lokale overheden spelen een actieve rol in het stimuleren en initiëren van brede samenwerkingscircuits. Daaraan nemen zowel de regionale instelling(en) voor geestelijke gezondheidszorg deel als de, door de gemeenten gefinancierde, voorzieningen voor maatschappelijke opvang, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en GGD. Ook de plaatselijke woningcorporaties zijn vaak in deze circuits vertegenwoordigd. De deelname aan de samenwerkingscircuits vanuit de geestelijke gezondheidszorg komt vooral voor rekening van de instellingen voor ambulante zorg.

In die regio's waar door fusie conglomeraten voor integrale geestelijke gezondheidszorg zijn ontstaan lijkt de bereidheid tot samenwerking met andere, algemene instellingen minder groot dan in de regio's met (nog) afzonderlijk werkende instellingen.

De contacten van de onderzochte zorgkantoren beperken zich nog tot de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Met de andere partijen in de regionale samenwerkingscircuits worden in de meeste gevallen nog geen structurele relaties onderhouden. In enkele regio's wordt door de zorgkantoren financieel bijgedragen aan de oprichting en instandhouding van het regionale cliëntenplatform.

De samenwerking met de thuiszorg (gespecialiseerde gezinsverzorging) is in alle onderzochte regio's beperkt tot het niveau van individuele hulpverleningssituaties.

Ook de cliëntenorganisaties zijn in geen van de regio's betrokken bij opzet en uitwerking van de samenwerkingcircuits. Hun invloed beperkt zich tot het, in enkele regio's, samen met aanbieders en financiers opstellen van de regionale zorgvisie voor de geestelijke gezondheidszorg. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de cliëntenorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg zich voor overleg nog nauwelijks richten op de andere aanbieders van opvang, begeleiding of huisvesting. Ook lijken zij nog niet geneigd om aansluiting te zoeken tot andere cliënten- of patiëntenorganisaties om te komen tot een gezamenlijke belangenbehartiging op regionaal niveau.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Wereldberoertedag vraagt wereldwijd om meer gelijkheid in behandeling
Feit: een beroerte is te behandelen HYDERABAD, India-(BUSINESS WIRE)- Iedere twee seconden krijgt iemand in de wereld een beroerte. Wereldwijd...

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...