Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Remkes verdeelt 75 miljoen voor herstructureringsplannen

Datum nieuwsfeit: 01-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van VROM

Remkes verdeelt 75 miljoen voor herstructureringsplannen

1 september
Persberichten
Staatssecretaris Remkes van VROM heeft de verdeling bekend gemaakt van de subsidies voor herstructureringsplannen die gemeenten dit jaar hebben ingediend. In totaal gaat het om een budget van 75 miljoen gulden. Daarvan is vier miljoen afgezonderd voor Lelystad in verband met de totale meerjarige toezegging van 74,4 miljoen voor de stedelijke vernieuwingsopgave in deze gemeente. Van de resterende 71 miljoen is, zoals afgesproken, de helft bestemd voor de vier grote steden. De overige
35,5 miljoen is dit jaar verdeeld over 26 andere gemeenten.
Dit is het laatste jaar dat gemeenten een beroep hebben kunnen doen op de stimuleringsregeling herstructurering. Vanaf 2000 gaat de subsidie onderdeel uitmaken van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Met het oog op een goede afstemming met het grotestedenbeleid, heeft de subsidietoekenning in overleg met minister Van Boxtel (GSI) plaatsgevonden.

Integrale aanpak
Het budget is bedoeld om wijken met een eenzijdig opbouw van goedkope woningen en met leefbaarheidsproblemen aantrekkelijker te maken door een grotere variatie in het woningaanbod. Daarmee wordt voorkomen dat mensen die meer zijn gaan verdienen en een betere woning willen, dit soort wijken de rug toekeren omdat ze daar de gewenste woning niet kunnen vinden.
Bij de selectie van de plannen is dit jaar meer gelet op aspecten die bij het ISV centraal komen te staan. Kernwoorden daarbij zijn een integrale aanpak en samenwerking. Het draait niet alleen om een meer gedifferentieerd woningaanbod maar ook om de verbetering van de woonomgeving, het stedenbouwkundig patroon, de veiligheid, de groenvoorziening en de economische bedrijvigheid. Andere belangrijke aandachtspunten zijn regionale afstemming en samenwerking met bewoners, woningcorporaties, marktpartijen en andere overheden.

Plannen
In totaal zijn er dit jaar 68 plannen in behandeling genomen. Hiervan hebben er 33 een subsidietoekenning gekregen. Vijf daarvan zijn ingediend door Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Daarmee is een bedrag van ruim 25 miljoen gulden gemoeid. De vier grote steden hebben tot 1 oktober de tijd om voor het resterende budget van ruim 10 miljoen plannen in te dienen.

Voorbeelden
Hieronder volgen enkele aansprekende voorbeelden van integrale herstructureringsplannen.

Het plan Oosseld in Doetinchem is geïnitieerd door bewoners, die maatregelen eisten om de achteruitgang in de wijk te keren. Het herstructureringsplan betreft de Bloemenbuurt, die gekenmerkt wordt door een zeer eenzijdig woningbestand in de goedkope huurklasse en een toenemende concentratie van mensen met een laag inkomen. De voorzieningen, zoals winkels, scholen en buurthuis, staan steeds meer onder druk. Doel van het plan is een wooncarrière in de wijk (ook voor senioren) mogelijk te maken en nieuwe bewoners met hogere inkomens aan te trekken. Bij de samenstelling van de nieuwbouw is rekening gehouden met het regionale convenant dat in de Achterhoek is gesloten voor de ontwikkeling van de kernvoorraad.
Het herstructuringsplan Oosseld kenmerkt zich door een zeer integrale aanpak. In het plan is naast aanpassingen in de woningvoorraad ook aandacht voor verbetering van de infrastructuur, de kwaliteit van de openbaren ruimte en het voorzieningenapparaat. Ook worden er maatregelen getroffen op het gebied van arbeid en scholing. De aanstelling van een wijkbeheerder zal de effecten van de fysieke maatregelen op de veiligheid in de wijk vergroten. De plannen worden beoordeeld door een projectgroep waarin de bewonersorganisatie, de welzijnsstichting, ondernemers, scholen, politie, de corporatie en gemeente en de wijkraad vertegenwoordigd zijn. Het draagvlak voor het plan is door de betrokkenheid van de bewoners zeer groot.

Het Centrumplan Binnenstad in Nieuwegein heeft tot doel het kwaliteitsniveau van het centrum van deze voormalige groeikern te verhogen. Het stadscentrum wordt nu ervaren als
een eiland, met onvoldoende voetgangers en fietsverbindingen en een weinig aantrekkelijke openbare ruimte. Het eenzijdige woningbestand met een vrij slechte kwaliteit-prijsverhouding maakt van Centrum-West een niet gewilde en als onveilig ervaren woonbuurt.
Naast ingrepen in het woningbestand wordt de woonomgeving verbeterd door drastische ingrepen in de infrastructuur, investeringen in verkeer en vervoer, het MKB en sociaal-culturele en maatschappelijke voorzieningen. In het plan is opvallend veel aandacht voor maatregelen op het gebied van duurzaam bouwen, zoals een integrale energiestrategie, zuinig grondstoffengebruik en intensief ruimtegebruik.
Bij het plan is sprake van wijkgerichte samenwerking tussen corporaties, huurders, eigenaar-bewoners, bedrijven en winkeliers, welzijnsorganisaties, management van het ziekenhuis, politie, een maatschappelijke en culturele organisaties. Deze zijn verenigd in een platform met een eigen budget waarin ervaring wordt opgedaan met nieuwe vormen publiek-private samenwerking.

Het plan Enschede-Noord fase 1 richt zich op de wijk Deppenbroek. Deze wijk kent diverse sociale problemen, zoals een hoog werkloosheidspercentage en een overwegend laag opgeleide en eenzijdig samengestelde bevolking.
Behalve renovatie en verkoop van huurwoningen zal sloop plaatsvinden met vervangende nieuwbouw voor ouderen volgens het WoonZorgconcept. Deze werkzaamheden worden conform de richtlijnen van het Convenant Duurzaam Bouwen Twente uitgevoerd. Naast de verbetering van de woningvoorraad wordt er een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding en een verbinding voor voetgangers en fietsers tussen Deppenbroek en de binnenstad van Enschede aangelegd. Het wijkpark wordt heringericht en er wordt geïnvesteerd in werkgelegenheid en voorzieningen. Het plan Deppenbroek maakt onderdeel uit van de integrale wijkvisie voor Enschede-Noord. Bij het plan Deppenbroek is er sprake van een goede samenwerking tussen diverse partijen. Naast de corporaties en de gemeente is een groot aantal marktpartijen bij het plan betrokken, zoals Albert Heyn Vastgoed, Randstad en Bouwfonds. Deze marktpartijen uit het Overlegplatform Stedelijke Vernieuwing (OPS) zijn aangesloten bij het zogeheten OPS-convenant voor Enschede-Noord. Dit publiek-private samenwerkingsverband is in januari van dit jaar tot stand is gekomen.

Door hun actieve participatie bij de ontwikkeling van de wijkvisie, bestaat er onder de bewoners een breed draagvlak voor het plan.

Bijlage Bijdrage 4 grote steden

 
           Gemeente Plan            Bijdrage 
                             (afgerond) 
           AmsterdamZuidwest Kwadrant deelplan 6.400.000 
                A (Osdorp) 
Den Haag Van Amerongstraat e.o. 1.400.000 Den Haag Leyweg 4.935.000 Utrecht Schaakwijk (Zuilen) 3.900.000 RotterdamHoogvliet Dura-Croignet/De 8.642.000 Fuik

Geselecteerde overige gemeenten

Gemeente Plan Bijdrage (afgerond) Nieuwegein Binnenstad Nieuwegein 1.618.000 Dordrecht Oud Krispijn Zuid 1.618.000 Schiedam Groenoord-Zuid 368.000 Heerlen Groot Kasteelgroep 747.000 Venlo Zonneveld 1.068.000 Maastricht Wyckerpoort-Noord 1.008.000 Venlo Hart van Venlo-Noord 1.505.000 Roermond Roermondse Veld 1.618.000 Doetinchem Oosseld 1.618.000 Arnhem De Drieslag e.o. 1.618.000 Goes Goese Polder 319.000 Terneuzen Triniteit 1.618.000 Eindhoven De Lakerlopen 1.618.000 Breda Hoge 1.618.000 Vucht/Doornboslinie 's-Hertogenbosch Hinthamerpoort e.o 1.618.000 Almelo De Riet/Nieuwland II 1.182.000 Enschede Enschede- Noord 1.618.000 Zwolle Holtenbroek 975.000 Deventer Driebergenbuurt 1.618.000 Deventer Deventer Binnenstad 647.000 Haarlem Delftwijk Haarlem 1.256.000 Noord
Alkmaar Overdie/Schermereiland 1.618.000 Delfzijl Platenbuurt 629.000 Bolsward Wijk Zuid 861.000 Emmen Emmermeer Aireydorp 667.000 Winschoten Schrijversbuurt 1.618.000 Hoogenzand-SappermeerNoorderpark en 1.618.000 Margietpark Groningen Lewenborg Centrumzone 1.618.000 fase1
Totaal 35.500.000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie