Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Veel problemen met onderwijs in Groenland

Datum nieuwsfeit: 01-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Dienst Communicatie, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 1 september 1999

Dienst Communicatie

PERS & VOORLICHTING Persbericht

Wetenschapsvoorlichting
Interne communicatie
PR-producten
KUNCIS-redactie
UPB/Uitgeverij KUN
Pedel/congres

Hulp English Zoeken / Wie wat waar


Verslagboek Facing the future officiële afsluiting Groenlandexpeditie KUN
VEEL PROBLEMEN MET ONDERWIJS IN GROENLAND


Het onderwijs in Noord-Groenland laat op een aantal punten te wensen over. Zo is het nog steeds te veel op Deense leest geschoeid, wordt het in nogal wat gevallen verzorgd door leerkrachten die onvoldoende gekwalificeerd zijn, en zijn veel leerlingen niet gemotiveerd omdat onderwijs in de Qaanaaqse samenleving weinig uitzicht biedt op werk. Dat blijkt uit onderzoek van de Nijmeegse Groenlandexpeditie 1998, waarvan het verslagboek begin september verschijnt. Studente Renate Pluym deed onderzoek naar taal en taalgebruik in het onderwijs en laat zien welke rol het lokale dialect daarin speelt. Ze stelt vast dat het onderwijs steeds meer het West-Groenlands als voertaal introduceert. Deze taal wijkt zozeer af van het lokale Avanersuarmiutut, dat kinderen in de klas veel moeite hebben met begrijpen van de leerstoef en daardoor grote achterstand oplopen.

Het verslag van Renate Pluym is - samen met de onderzoeksverslagen van de andere Nijmeegse studenten die deelnamen aan de KUN-Studentenexpeditie naar Noord-Groenland - gebundeld in het boek Facing the Future Inughuit Youth of Qaanaaq. Het is uitgegeven onder redactie van dr. Cor Remie, die tekende voor de wetenschappelijk leiding. Met het verschijnen van dit rapport is de Groenlandexpeditie die georganiseerd werd in het kader van het 75-jarig bestaan van de Katholieke Universiteit Nijmegen, officieel afgesloten.

De KUN-Groenlandexpeditie, vijftien studenten en vijf begeleiders, heeft onderzoek verricht naar de kwaliteit van de natuurlijke omgeving in Qaanaaq en de consequenties van de vervuiling daarvan, naar sociaal-economische ontwikkeling van het gebied en de rol van het onderwijs, en naar vraagstukken van cultuurverandering en identiteit. De onderzoeken hadden niet zozeer een zuiver wetenschappelijk karakter, maar waren veeleer gericht op het verzamelen van gegevens die kunnen dienen ter ondersteuning van het door de Qaanaaqse overheid te voeren ontwikkelingsbeleid.

Milieuvervuiling

Jan-Mathijs ter Meulen en Dirk Hilbers hebben de omvang van lokale luchtvervuiling in beeld gebracht en instrumentarium getest met behulp waarvan dat kan gebeuren. Ivo Besseling, Cecile Jeukens en Dorine Kolkman hebben vooral gekeken naar de vervuiling van het milieu, veroorzaakt door de lokale vuilnisbelt. Hun onderzoek wijst op de aanwezigheid van zware metalen (arseen, cadmium, kwik, lood) en andere elementen, die tijdens de dooi worden uitgewassen en via het smeltwater in het milieu terecht komen waar ze direct worden opgenomen in de voedselketen. De concentratie van zware metalen is in sommige gevallen dusdanig dat mensen in Qaanaaq direct of indirect grote gezondheidsrisico's lopen. Welke gezondheidsrisico's dat zijn, wordt toegelicht door Pieter Jansen, student gezondheidswetenschappen. Zijn onderzoek wijst uit dat vooral zwangere vrouwen en jonge kinderen een belangrijke risicogroep vormen en dat maatregelen op zijn plaats zijn om de intake van zware metalen via de voedselketen aan banden te leggen.

Economische ontwikkeling

Pierre van Veggel deed onderzoek naar de sociaal-economische ontwikkeling, in het bijzonder de mogelijkheden van eco-toerisme. Gebruikmakend van in Nederland ontwikkelde modellen brengt hij het toeristisch potentieel van Qaanaaq in beeld en doet aanbevelingen ter stimulering ervan. Sociaal-economische ontwikkeling heeft echter een kennisbasis nodig en hieraan blijkt het te schorten in Qaanaaq, zo bleek uit het eerder genoemde onderzoek van Renate Pluym.

Identiteit en zelfmoord

Belangrijk zijn echter ook de gevolgen voor identiteit. Door toenemend taalverlies en snelle cultuurverandering komen jongeren meer en meer in de knel. Dat wordt nog eens extra verduidelijkt in de studie van Markus Leineweber die onderzoek heeft verricht naar zelfmoord in de Qaanaaqse en Groenlandse samenleving. Vooral jongens tussen de 15 en de 24 vormen daarbij een risicogroep. Dit heeft te maken met de spanning die er bestaat tussen traditionele opvoeding enerzijds en de veranderende eisen die de huidige Qaanaaqse samenleving aan jongens stelt anderzijds. De onverenigbaarheid van beide brengt nogal wat jongeren in de problemen, soms met fatale afloop.

Groenlandse overheid

Het rapport, dat bouwstenen levert voor te voeren beleid, wordt binnenkort aangeboden aan het gemeentebestuur van Qaanaaq en aan de Groenlandse overheid. Vervolgonderzoek dat dient ter verdere ondersteuning van beleid wordt door sommige studenten overwogen.
* Facing the Future. Inughuit Youth of Qaanaaq,, verslagboek KUN Studentenexpeditie naar Noord-Groenland, zomer 1998, onder redactie van dr. Cor Remie. ISBN 90 5710 078 9, Nijmegen University Press. Het boek wordt maandag 6 september, bij de Opening van het Academisch Jaar 1999-2000. aangeboden aan de rector magnifcus van de KUN, prof. dr. T.J.M. van Els, tevens voorzitter van de lustrumcommissie 1998.

 


KUNCIS Home pagina Hoofdrubrieken Stuur email Rest wereld Net gedrag

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie