Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Schutte (GPV) over subsidiering politieke partijen

Datum nieuwsfeit: 01-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
GPV

26 278 SUBSIDIËRING POLITIEKE PARTIJEN
Bijdrage van G.J.Schutte (GPV), mede namens RPF

1 september 1999

MdV!
Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel tot subsidiëring van politieke par-tijen waren onze fracties vertegenwoordigd door de heer Van den Berg van de SGP. Hij heeft toen op een voortreffelijke manier ook onze standpunten verdedigd. Het merkwaardige feit deed zich voor dat het met name de plannen inzake de samen-werking van onze fracties waren die aanleiding gaven tot discussie. Met deze alge-mene belangstelling waren wij uiteraard zeer vereerd. Als de belangstelling voor on-ze politieke standpunten dienovereenkomstig zal zijn belooft dat iets goeds voor de toekomst.

Sommige fracties bleken tijdens het debat oprecht bezorgd over het feit, dat het integratieproces van samenwerkende partijen onnodig zou worden opgehouden vanwege de financiële gevolgen voor de overheidssubsidie.

Nu lijkt mij dit risico in de praktijk niet zo groot. De vaste bedragen per partij vormen immers maar een klein deel van de totale partijbudgetten. Maar, het zij toe-gegeven, zulke oneigenlijke overwegingen zouden kunnen opkomen, zo niet bij onze partijen dan wellicht bij toekomstige andere samenwerkingspartners. Misschien ra-ken de paarse partijen wel zo aan elkaar gehecht dat ze ooit nog eens die weg in-slaan.

Hoe dan ook, MdV, we hebben in onze inbreng voor het verslag duidelijk aan-gegeven dat wij eraan hechten dat het subsidie-instrument neutraal uitwerkt als het gaat om het bevorderen dan wel ontmoedigen van politieke samenwerking.

Eenmaal in die lijn doordenkend is het opmerkelijk hoeveel verschillende mo-gelijkheden van samengaan van fracties en partijen in de praktijk kunnen voorkomen. Het verslag noemt er heel wat. Ik sluit niet uit dat vindingrijke politici er nog wel meer zouden kunnen bedenken. De vraag is dan of de wet voor al die denkbare situaties een bevredigende oplossing moet bieden. In beginsel wel, maar binnen redelijke grenzen. He betere moet niet de vijand van het goede worden. En dat goede is een zo eenvoudig mogelijke logische regeling.

Tot die logica behoort, dat weliswaar rekening gehouden wordt met het feit dat een partij alleen in de Eerste Kamer vertegenwoordigd kan zijn, maar dat primair aangeknoopt wordt bij de verkiezingen en de zetelverdeling voor de Tweede Kamer. Ik ben met de minister geneigd te menen, dat de logica van dit systeem voorrang verdient boven de wel erg theoretische mogelijkheid dat samenwerkende partijen hun schaarse zetels in beide Kamers zo verdelen, dat zij elk op verschillende gron-den in aanmerking komen voor een deel van de basisbedragen aan subsidie.

Op enkele punten heeft de Eerste Kamer een eigen rol gespeeld bij de tot-standkoming van dit wetsvoorstel. De minister zal het met mij eens zijn dat het om een waardevolle rol ging, getuige het feit dat we er een nota van wijziging aan te danken hebben, die omvangrijker is dan het hele wetsvoorstel. Ik noem in dit ver-band met name ook het alsnog bijstellen van de prijsindexering. Ook politieke partij-en moeten geen nadeel ondervinden van de wat lange procedures welke de wetge-ver soms nodig heeft om tot daden te komen.

MdV. Het zal duidelijk zijn dat onze fracties het wetsvoorstel con amore zullen steunen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie