Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Forse groei autoverkeer Groningen: Maatregelen nodig

Datum nieuwsfeit: 02-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nieuws Gemeente Groningen

Forse groei autoverkeer onderstreept noodzaak verkeersmaatregelen

2 september 1999

Aanpak Zuidelijke Ringweg, ontwikkeling Zuidtangent en STOV en nieuwe Fietsnota

Op de drukste weg van de stad het deel Zuidelijke Ringweg tussen Hereweg en Europaplein- is het autoverkeer in 1998 met maar liefst 4% gegroeid. Dat betekent dat gemiddeld per werkdag (24 uur) zon 75.000 autos heen en weer rijden. Opvallend is verder dat het autoverkeer op de Zuidelijke Ringweg ook buiten de spitsuren fors blijft groeien. Deze conclusies kunnen worden getrokken uit recente tellingen van Rijkswaterstaat.

De groeicijfers onderstrepen de noodzaak tot het nemen van ingrijpende verkeersmaatregelen. Nieuwe infrastructuur is van belang om de lokale economie goed draaiende te houden. De gemeente Groningen, de provincie Groningen en Rijkswaterstaat Noord-Nederland willen tegelijkertijd het niet-noodzakelijk autoverkeer aantrekkelijke alternatieven bieden in de vorm van stadsgewestelijk openbaar vervoer (STOV), uitstekende fietsvoorzieningen en een doelmatig parkeer (-en pendel)beleid. Het Rijk heeft de STOV-plannen inmiddels opgenomen op de lijst van belangrijke studieobjecten die in aanmerking kunnen komen voor een Rijks-bijdrage, het MIT. Deze actie spoort met de ingezette Groningse koers van geïntegreerd verkeersbeleid, waardoor zowel de economische gebieden langs de ringwegen als de Groninger binnenstad goed bereikbaar blijven.

De recente cijfers van Rijkswaterstaat onderstrepen de noodzaak van snelle uitvoering van een aantal verkeerskundige maatregelen. Stuk voor stuk zijn ze in lijn met de in 1997 door de gemeenteraad vastgestelde nota De bereikbare stad leefbaar, waarmee de gemeente een ambitieus en integraal verkeersbeleid heeft gepresenteerd.

Allereerst staan uitvoeringsmaatregelen op de bestaande Zuidelijke Ringweg (en wat annex is) op de rol. Hiervoor is in de begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (het Meerjaren Investeringsprogramma Infrastructuur en Transport, kortweg MIT) reeds 235 miljoen gulden opgenomen. Dit als gevolg van de overeenkomst tussen het Rijk en de noordelijke provincies in het kader van het Langman-overleg. Deze 235 miljoen gulden zal worden besteed aan infrastructurele maatregelen, waarbij gedacht wordt aan de aanleg van het Euvelgunne- tracé, de nieuwe aansluiting Driebond, diverse bypasses bij de ringwegen, tunnels onder het Julianaplein en aansluiting van de Laan Corpus den Hoorn op de A7. Deze voor 2003-2006 door het Rijk geplande maatregelen worden binnenkort tot op besteksniveau uitgewerkt. De gemeente wil waar mogelijk eerder beginnen met uitvoering, dit is echter afhankelijk van te versnellen procedures en besluitvorming.

De groei van het autoverkeer op met name de Zuidelijke Ringweg brengt ook de uitvoering van de Zuidtangent steeds nadrukkelijker in beeld. Om de gemeentelijke inzet te bepalen is dit voorjaar een strategie-notitie Zuidelijke Ringweg opgesteld. Daarin wordt integratie nagestreefd tussen de problematiek van de Zuidelijke Ringweg, de overige verkeer- en vervoerproblematiek in en rond de stad en het ruimtelijk beleid (structuurplan De Stad van Straks en Regiovisie 2030). Deze strategienota is in april 1999 in de Raadscommissie EMV besproken. De gemeente Groningen en de provincie Groningen spreken een voorkeur uit voor de C3-variant: uitvoering van bovengenoemde maatregelen op de bestaande Zuidelijke Ringweg en het Euvelgunnetracé, gecombineerd met een nieuw -verdiept- tracé door het tussengebied Groningen-Haren en een ondertunneling van de Laan Corpus den Hoorn (samen de zgn. Zuidtangent). De Ministers van V&W en VROM komen november 1999 met een eerste standpunt.

Behalve infrastructurele maatregelen ten behoeve van het autoverkeer is de ontwikkeling van een hoogwaardig stadsgewestelijk OV-systeem (STOV) noodzakelijk om de bereikbaarheid van de agglomeratie Groningen en daarmee ook de economische ontwikkeling - te garanderen. Het gaat daarbij enerzijds om de directe bereikbaarheid van het centrale stedelijke gebied (Binnenstad, Verbindingskanaalzone/Hoofdstation, Westerhaven, AZG etc.). Anderzijds wordt met het STOV ook een volwaardig alternatief geboden voor het autogebruik van/naar en binnen de stad Groningen.
De provincies Groningen en Drenthe, de gemeente Groningen en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat onderzoeken op welke manier optimaal invulling kan worden gegeven aan dit hoogwaardige OV-systeem. Een krachtige stap in de goede richting is onlangs gezet: het STOV-project is deze zomer opgenomen in de verkenningentabel van het MIT van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. Dit betekent dat het Rijk erkent dat het probleem van de voortdurende groei van het autoverkeer in het stadsgewest Groningen zo groot is, dat het de moeite waard is om verder onderzoek te doen naar alternatieve oplossingen. Het STOV kan een stevige kwaliteitsimpuls voor het openbaar vervoer zijn. Invoering van light rail-materieel op de regionale spoorlijnen, nieuwe stations, goede busverbindingen (zoals Interliner en Aggloliner) en de invoering van de tram in de stad zijn concrete maatregelen die nu dus in de verkenningenfase verder onderzocht worden. Daarna, naar verwachting over anderhalf/twee jaar, volgt de planvormingsfase (concrete ontwerpen,
kosten/opbrengsten-analyses, materieelkeuze) en tenslotte de realisering (aanleg, aankoop en exploitatie).

Een belangrijk vervoersalternatief is en blijft natuurlijk de fiets. De gemeente werkt momenteel aan een nieuwe Fietsnota die eind dit jaar zal verschijnen. In die nota komt een overzicht van maatregelen die het fietsen bevorderen, zoals goede stallingsvoorzieningen bij belangrijke haltes, nieuwe en betere routes en bewegwijzering.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie