Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoek naar vereenvoudiging stemmen voor de burger

Datum nieuwsfeit: 02-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Onderzoek naar vereenvoudiging van het stemmen voor de burger

2 september 1999
Minister Peper heeft vandaag de Nota Ontwikkelingen in het kiesrecht naar de Tweede Kamer gestuurd.
Opkomst
Bij de nota is gevoegd een in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verricht onderzoek naar de opkomst bij verkiezingen en de motieven om niet te gaan stemmen. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:


* het stemmen wordt nog sterk gezien als een burgerplicht. Wanneer dat niet meer wordt onderschreven is volgens het onderzoek de kans dat men niet gaat stemmen relatief groot. Ook kenmerken van het partijsysteem met name gebrek aan partijbinding en gebrek aan verschillen tussen partijen zijn van relatief groot belang voor het al dan niet gaan stemmen;

* kenmerken van het kiessysteem, zoals het tijdstip en de locatie van verkiezingen, worden in het algemeen niet als problematisch ervaren. Er is volgens het onderzoek enige steun voor het invoeren van alternatieve wijzen van stemmen, bijvoorbeeld via de computer thuis. Deze aspecten hebben evenwel geen grote invloed op de opkomst;

* achtergrondkenmerken van kiesgerechtigden, zoals leeftijd, geloof, inkomen, opleiding, welstand van de buurt, stedelijkheid van de gemeente leggen relatief weinig gewicht in de schaal bij het verklaren van de opkomst.

Minister Peper zal naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aan het Forum voor Democratische Ontwikkeling verzoeken om bij het vinden van wegen om burgerschapskunde te stimuleren een belangrijke rol te gaan spelen. Van belang daarbij is om te bezien of en zo ja op welke wijze de gedachte dat stemmen als een burgerplicht zou moeten worden ervaren, kan worden versterkt. Ondanks dat uit het onderzoek blijkt dat de kenmerken van het kiessysteem geen invloed hebben op de opkomst, acht minister Peper samen met minister Van Boxtel het van belang dat onderzocht wordt op welke wijze het de burger eenvoudiger kan worden gemaakt om te gaan stemmen. Daarbij zijn de mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie (ICT) van belang. Dit punt wordt eveneens in de nota besproken.

ICT
In dit kader zijn er twee onderzoeken gaande. Door een commissie van de Kiesraad wordt onderzocht de betekenis van ICT in het stemproces. Over de huidige stand van het ICT-gebruik in het stemproces is door de commissie van de Kiesraad reeds een rapport uitgebracht. Dit rapport is eveneens aan de Tweede Kamer gezonden. Minister Peper zal naar aanleiding van dit rapport een test- en goedkeuringsprocedure voor systemen van uitslagverwerking voorstellen, waarbij betrouwbaarheid en continuïteit van die systemen wettelijk geregeld worden. Daarnaast onderzoekt het ministerie van BZK momenteel de mogelijkheden van het stemmen op afstand, dat wil zeggen dat de kiezer meer plaatsonafhankelijk zijn stem kan uitbrengen, op een stembureau naar keuze of op een geheel andere plaats (bijvoorbeeld thuis of op het werk), alsmede het gebruik van de GBA-gegevens voor de kiesregisters.

Overige onderwerpen
In de nota wordt voorts het gebruik van ondersteuningsverklaringen geëvalueerd, aandacht geschonken aan de voor- en nadelen van combinatie van verkiezingen en een reactie gegeven op het verslag van de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie