Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Ahold-president op persconferentie resultaten

Datum nieuwsfeit: 02-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht Koninklijke Ahold

Opmerkingen Ahold President Cees van der Hoeven.

Persconferentie tweede kwartaal en eerste halfjaar 1999. Zaandam, 2 september 1999.

Dames en heren,

Dank u dat u met zovelen bent gekomen. We zijn verheugd dat we u opnieuw uitstekende resultaten kunnen laten zien, dit keer over het tweede kwartaal en eerste halfjaar 1999. In de presentatie en n.a.v. uw vragen, zullen wij u bijpraten over onze strategie en over diverse recente ontwikkelingen in de branche en bij de onderneming.

Zoals u in het persbericht kunt lezen is de nettowinst in het tweede kwartaal met ruim 40% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De winst per aandeel groeide met 27% en exclusief valuta-invloeden met 20%. Dat is ook onze nieuwe doelstelling voor het gehele jaar. De groei was in het tweede kwartaal hoger dan in het eerste kwartaal en we kunnen dan ook terugzien op een uitstekend eerste halfjaar.

Het lijdt geen twijfel dat de Amerikaanse winkelketens, die nu bijna
60% van de omzet en 70% van het bedrijfsresultaat uitmaken, een zeer goed jaar zullen hebben. Hoewel alle Amerikaanse werkmaatschappijen betere resultaten laten zien, kunnen we met voldoening vaststellen dat vooral de twee grootste, Stop & Shop en Giant Landover, hierin voorop lopen. We zijn zeer tevreden met de vooruitgang bij Giant Landover, waar de resultaten onze verwachtingen duidelijk overtreffen. Over de hele linie worden in Ahold USA veel initiatieven genomen om schaalgroottevoordelen te realiseren. Tegelijkertijd behalen we goede resultaten met het uitwisselen van 'beste werkmethoden' (best practices).

In Nederland staat het marktaandeel van Albert Heijn enigszins onder druk, maar we verwachten dat dit een tijdelijk fenomeen is. In ieder geval beantwoorden de resultaten in Nederland, inclusief die van Albert Heijn, volledig aan onze doelstellingen. We zijn ingenomen met de verbeteringen bij Schuitema en Grootverbruik Ahold, waarin nu Gastronoom wordt geïntegreerd. De resultaten van onze productiebedrijven zijn aan de matige kant en dat pakken we, zoals u inmiddels heeft kunnen vernemen, op een structurele manier aan.

In de andere Europese landen vallen met name de uitstekende resultaten in Portugal op. In Spanje zijn we nog maar net begonnen en zijn de activiteiten al bijna break-even. Ook in Tsjechië wordt goede voortgang geboekt. Met name onze twee nieuwe hypermarkten zijn succesvol van de startblokken gekomen. In Polen zijn we nog verliesgevend omdat de schaalgrootte nog onvoldoende is.

In Latijns Amerika is het effect van de devaluatie van de Real gestabiliseerd en konden de valutaverliezen van het eerste kwartaal worden voorkomen. De omzet van Bompreço heeft zich gedurende het tweede kwartaal sterk ontwikkeld. We hebben in Brazilië enigszins geïnvesteerd in lagere prijzen.

De resultaten van Disco in Argentinië ontwikkelen zich redelijk naar wens ondanks de economische recessie in dit land. Bij Santa Isabel in Chili zien we eindelijk enige duidelijke verbeteringen.

In Azië zien we de eerste tekenen van economisch herstel, maar dit zal nog niet als een wervelwind door de hele regio gaan. We handhaven onze doelstelling om eind volgend jaar in Azië break-even te zijn. Dit zal overigens nog wel enige reorganisatie van de bestaande activiteiten vergen.

Straks zal Michiel Meurs u in detail informeren over de financiële resultaten van de onderneming.

Ik zal u, zoals gebruikelijk, bijpraten over de wereldwijde ontwikkelingen in food retailing en de eventuele consequenties daarvan voor onze strategie.

We onderschrijven voluit onze missie om de beste en meest succesvolle supermarkt-onderneming van de wereld te worden. In onze visie zullen we dit realiseren door een wereldwijd netwerk op te bouwen van nauw samenwerkende, uitstekende supermarkt- ondernemingen. Dat netwerk dient aan alle partners voordeel te bieden. Onze koers is duidelijk. We willen onze bestaande activiteiten versterken en voortdurend laten groeien, terwijl we gelijktijdig andere toppers in onze branche in de Verenigde Staten, Europa en Latijns Amerika in het vizier brengen voor overname of joint-venture. Zoals u weet staat er één volbloed, Pathmark, aan de zijlijn om tot onze stal toe te treden. We onderhouden contact met de Amerikaanse mededingingsautoriteiten zodat hun onderzoek zo snel mogelijk kan verlopen.

U hebt recent kunnen zien dat we strakke financiële criteria aanhouden voor onze acquisities. In het biedingproces voor Hannaford in de Verenigde Staten waren we niet bereid het hoogste bod uit te brengen. Het is onze uitgesproken doelstelling alleen acquisities te overwegen als we overtuigd zijn dat we aanzienlijke waarde kunnen toevoegen, die belangrijk groter is dan de aankoopprijs. Ondertussen blijven we aantrekkelijke groeimogelijkheden zien langs de Amerikaanse oostkust, zowel autonoom als door middel van acquisities. In Europa is het voorspelde consolidatieproces van start gegaan. De uitgangspositie van onze onderneming is zodanig, dat we klaar zijn voor een belangrijke volgende stap als de juiste kans zich voordoet. Zoals altijd, 'it takes two to tango', maar onthoudt u maar dat onze criteria strak en onveranderd blijven. Ik kan u echter verzekeren dat we nog geen enkele van onze voorkeurskandidaten hebben verloren.

In Latijns Amerika is onze bedrijfstak volop in beweging. Een beperkt aantal bij ons bekende collega's is op het toneel verschenen. We zijn er uiterst tevreden over samen te werken met de absolute top in onze branche in Latijns Amerika en we zijn intensief bezig met het ontwikkelen van verdere expansie.

Toen ik eerder met u sprak over onze visie, noemde ik het wereldwijde netwerk van zeer sterke winkelmerken met wederzijds voordeel voor de participanten. Met wederzijds voordeel doel ik met name op schaalgrootte, benchmarking, de uitwisseling van beste werkmethoden en de overdracht van kennis.

We zijn er sterk van overtuigd dat dit de hoekstenen zijn van onze wereldwijde strategie, om uiteindelijk op lokaal niveau waarde toe te voegen voor onze klanten.

Bij de laatste persconferentie vertelde ik u over ons interne initiatief voor een Ahold intranet, dat ons optimaal en wereldwijd in staat stelt voordelen, zoals bijvoorbeeld kostenbesparingen, binnen te halen. Ik kan u nu meedelen dat hiermee grote vooruitgang is geboekt. Het is vooral magnifiek te ervaren dat dergelijke initiatieven naadloos aansluiten bij de programma's voor regionale synergie, zoals we die de laatste jaren al met succes hebben uitgevoerd. Met geavanceerde technische hulpmiddelen en een juiste attitude zijn we in staat de meetlat voor al onze werkmaatschappijen hoger te leggen.

Ik wil wel benadrukken, dat onze wereldwijde initiatieven er niet toe leiden dat onze klanten een standaardproduct krijgen aangeboden. Integendeel. We steken veel geld en energie in een benadering, die maximaal tegemoet komt aan lokale wensen en verwachtingen. Lokale aanpak (micro marketing) en een individuele benadering van de klant zijn kritische succesfactoren voor ons. We zien dat onze aanpak met lokale formules voor lokale klanten uitstekend voldoet. Bovendien zijn al onze inspanningen erop gericht besparingen te genereren, die zowel de klant als de aandeelhouder ten goede komen.

Ik meldde u al eerder dat we een wereldwijd management development programma wilden introduceren. Dat is nu voltooid en we zijn verheugd dat we zeer recent, mede daardoor, in staat bleken toptalent uit de bedrijfstak aan te trekken. We ondersteunen het management development programma met intensieve trainingen door alle management niveaus heen. Eerder dit jaar zijn we begonnen met de Ahold Retail Academy en op basis van dit succes ontwikkelen we nu nieuwe programma's voor nog meer medewerkers. Het is ons doel om een absoluut favoriete werkgever te zijn en in al onze werkmaatschappijen een plezierige en uitdagende werkomgeving te creëren.

Ik wil u graag informeren over enige andere interessante initiatieven, die zowel wereldwijd als regionaal worden ingevoerd. Het raamwerk voor global sourcing, wereldwijde inkoop, is gereed en we verwachten dit jaar, in de periode t/m december, de eerste duidelijke resultaten. Talrijke mogelijkheden zijn in kaart gebracht, uiteenlopend van versprodukten via huismerkartikelen tot A-merken. Onze groep die wereldwijd de bouwkosten en -inrichting van onze winkels verbetert, is zeer succesvol gebleken. Onze IT-specialisten hebben een gezamenlijke infrastructuur ontwikkeld, die al intensief wordt benut en waarop iedere dochter en joint venture partner wordt aangesloten. Veel werkmaatschappijen nemen deel aan een initiatief om het aanbod in non-food te verbeteren. Onze capaciteit om hypermarkten te bouwen en te exploiteren hebben we aanmerkelijk verbeterd, met name in zich ontwikkelende markten. Meerdere winkelketens hebben bijgedragen aan een project om onze activiteiten op het terrein van electronic commerce te versterken. We studeren intensief op mogelijkheden om de dienstverlening aan onze klanten uit te breiden, waarbij u bijvoorbeeld kunt denken aan financiële diensten. Verschillende Amerikaanse werkmaatschappijen bouwen en ontwikkelen tankstations op hun parkeerplaatsen. En dit zijn nog maar een paar voorbeelden. Het is absoluut fantastisch om te zien hoe medewerkers van verschillende nationaliteit en met uiteenlopende achtergrond gezamenlijk zulke projecten tot een groot succes weten te maken.

Tegelijk hebben we veel geïnvesteerd in voedselveiligheid en het voortdurend groeiende aanbod van milieuvriendelijke producten. We hebben door de hele goederenstroom heen onze controle versterkt, terwijl de voorlichting aan de klanten over de kwaliteit en veiligheid van voedsel is uitgebreid.

Concluderend kan ik zeggen dat we met groot vertrouwen de toekomst tegemoet zien. We werken vanuit een sterke financiële basis en met zeer gemotiveerde medewerkers. Er zijn talrijke groeikansen en veel mogelijkheden om onze bestaande activiteiten nog weer verder te verbeteren. Onze onderneming wordt vaak gezien als een consoliderende groep waaraan men de voorkeur geeft en waartoe men graag behoort. Daarom verwachten we nieuwe acquisities in de toekomst te kunnen realiseren. Voor de rest van het jaar zien we geen grote verrassingen en in overeenstemming met de verwachting in ons persbericht zal de winst per gewoon aandeel, exclusief valuta-invloeden, groeien met circa 20%. Als gevolg daarvan zal het nettoresultaat aanmerkelijk forser groeien vanwege het toegenomen aantal uitstaande gewone aandelen.

Dank u voor uw aandacht. Ik geef nu het woord aan Michiel Meurs.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie