Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Artsen waarschuwen voor tweedeling in gezondheidszorg

Datum nieuwsfeit: 03-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Artsen waarschuwen voor tweedeling in gezondheidszorg

KNMG-bericht van 3 september 1999

De artsenorganisaties verenigd binnen de federatie KNMG zetten vraagtekens bij de opvatting van minister dr. E. Borst-Eilers van VWS dat een 'voorrangsbehandeling' voor werknemers niet zal leiden tot negatieve effecten voor de reguliere zorg. Behalve de vrees voor het ontstaan van een tweedeling in de zorg wordt ook gevreesd voor aantasting van de continuïteit van de reguliere gezondheidszorg door een aanzuigend effect op het personeel.

Naast vele praktische bezwaren houden de artsenorganisaties onverkort vast aan het uitgangspunt dat voorrang anders dan op medische gronden afgewezen wordt. Als het kabinet voldoende financiële middelen aan de zorgsector ter beschikking zou stellen, zouden dergelijke kabinetsplannen niet nodig zijn.

Het kabinet is van plan ziekenhuizen en ggz-instellingen onder voorwaarden toestemming te geven specifieke zorg te verlenen die speciaal is toegesneden op aandoeningen waar vooral werknemers mee te maken hebben. Vooral psychische aandoeningen en aandoeningen van het bewegingsapparaat worden in dit verband genoemd. Met name deze aandoeningen leiden tot hoge werkgeverslasten door verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Het nieuwe van de plannen is dat specifieke arbozorg gefinancierd moet gaan worden door werkgevers die daarvoor extra willen betalen. Op deze manier krijgt een werknemer eerder toegang tot deze specifieke vormen van zorg. Voor een werknemer gelden dan andere wachttijden dan voor een niet-werknemer.

Hoewel de artsenorganisaties begrip hebben voor de positie van werkgevers die door de privatisering van de ziektewet risicodragend zijn, plaatsen zij bij de uitvoering van de kabinetsplannen vraagtekens.

Voordat ziekenhuizen private arbozorg mogen leveren moeten ze voldoen aan een tiental randvoorwaarden. Maar die randvoorwaarden roepen even zovele vragen op. Eén daarvan is dat de wachtlijst moet zijn weggewerkt. Maar als er geen wachtlijst meer is, is er geen voorrangsbehandeling meer nodig. Wie wil er extra betalen als er geen wachtlijst meer is?

Maar ook: Hoe kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg toetsen of het gaat om arbeidsrelevante aandoeningen? Hoe wordt het wegkopen van personeel voorkomen en hoe kunnen personeelstekorten in de reguliere zorg worden opgevangen?

Reeds op dit moment bestaat een gebrek aan specialisten en verpleegkundigen. Productiecapaciteit, personele- en opleidingscapaciteit zijn immers gebudgetteerd. Bovendien is er in alle sectoren een groot tekort aan personeel. Werken in de gezondheidszorg zou veel aantrekkelijker moeten worden gemaakt. En hoe worden de kosten van deze specifieke zorg berekend? De kosten van opleiding en infrastructuur zijn immers opgebouwd en gefinancierd met publieke middelen en op welke wijze worden die kosten versleuteld in het private tarief?

© copyright KNMG 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie