Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ministerraad stelt regels aan late zwangerschapsafbreking

Datum nieuwsfeit: 03-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Regels aan late zwangerschapsafbreking..........

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Persbericht Ministerraad
3 september 1999

MINISTERRAAD STELT REGELS AAN LATE ZWANGERSCHAPSAFBREKING

Afbreking van zwangerschap na 24 weken in bepaalde omstandigheden wordt beter geregeld en getoetst. Het komt voor dat een vrouw, als zij hoort dat haar ongeboren kind niet of nauwelijks levensvatbaar blijkt te zijn, het niet kan opbrengen de zwangerschap uit te dragen en de arts verzoekt die af te breken. In situaties dat het kind niet levensvatbaar is en dat nooit kan worden, moet de arts de afbreking melden bij de gemeentelijke lijkschouwer en laten toetsen door de beroepsgroep. Het handelen blijft in zo.n geval niet strafbaar en behoeft dus niet door de overheid getoetst.

Ook bij zeer ernstige aandoeningen waardoor het kind na de geboorte slechts een korte overlevingsduur heeft en naar heersend medisch inzicht in een uitzichtloze situatie zou blijven, kan een late zwangerschapsafbreking onder strikte voorwaarden worden toegepast, met beroep op de noodsituatie. Maar dit blijft in beginsel strafbaar. Dergelijke zaken worden gemeld bij het Openbaar Ministerie, dat na een zwaarwegend advies van een toetsingscommissie van deskundigen, besluit over al dan niet strafvervolging.

Dit heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Borst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Korthals (Justitie). Het besluit is een reactie op het rapport van de Overleggroep late zwangerschapsafbreking. De ministerraad heeft het advies van de Overleggroep in grote lijnen overgenomen. De beide bewindslieden zullen het kabinetsstandpunt aan de Tweede Kamer zenden.

De ministerraad volgt het advies van de Overleggroep om van twee categorieën late zwangerschapsafbrekingen uit te gaan. De eerste omvat circa tachtig procent van de gevallen van late zwangerschapsafbreking en gaat over aandoeningen waardoor het zeker is dat het kind in het geheel niet levensvatbaar is. Het kind zal tijdens of snel na de geboorte sterven.
Minister Borst heeft de medische beroepsgroep bereid gevonden begin 2000 een protocol op te stellen waarin staat op grond van welke medische indicaties late zwangerschapsafbreking in deze categorie kan worden overwogen en welke zorgvuldigheidseisen daarbij in acht moeten worden genomen. Tevens wordt daarin een procedure voor melding en toetsing uitgewerkt.
Bij de tweede categorie, circa 20% van de late
zwangerschapsafbrekingen, wil de ministerraad, ondanks het feit dat zwangerschapsafbreking hier strafbaar is, regels maken voor het oplossen van de noodsituatie van de vrouw, die samenhangt met de toestand van het kind. Het gaat hier om zeer ernstige aandoeningen waardoor een kind een kleine kans heeft op overleven tijdens of na de geboorte. Zeker moet zijn dat de situatie van het kind na het voldragen van de zwangerschap door medisch ingrijpen niet is te verbeteren en dat op grond van heersend medisch inzicht na de geboorte van levensverlengend handelen zal worden afgezien.

RVD, 03.09.1999

03 sep 99 18:11

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie