Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Binair onderwijs: Bestaansrecht universiteit en hogeschool

Datum nieuwsfeit: 06-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Dienst Communicatie, tel. (024) 361 22 30

Aanmaakdatum: 6 september 1999

Dienst Communicatiezaken

PERS & VOORLICHTING Persbericht

Wetenschapsvoorlichting
Interne communicatie
PR-producten
KUNCIS-redactie
UPB/Uitgeverij KUN
Pedel/congres

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en KU Nijmegen openen gezamenlijk hun academisch jaar

BINAIR ONDERWIJS: BESTAANSRECHT VAN UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN


Moet ons unieke, door velen verguisde systeem van hoger onderwijs op de helling of handhaaft Nederland zijn binaire stelsel, waarin universiteiten doctorandi opleiden met een titel die in het buitenland verwarring schept, en gediplomeerden van hogescholen zich in het buitenland mogen tooien met de titel 'bachelor'? De Nijmeegse Rector Magnificus prof. dr. T.J.M. van Els vindt dat er wel degelijk een onderscheid is tussen hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs en dat beide opleidingstypen naast elkaar moeten blijven bestaan. Hij nuanceert deze stellingname bij de opening van het academisch jaar 1999-2000 aan de KU Nijmegen, maandag 6 september.
Van Els vindt die middag twee opponenten tegenover zich: rechtenstudent Michiel Vosveld en prof. dr. F. Leijnse, voorzitter van de HBO-raad. Beiden pleiten voor een heroriëntatie van de verdeling van opleidingen, waarbij prof. Leijnse het verst gaat in zijn streven naar de start van een geïntegreerd stelsel van hoger onderwijs en onderzoek per 2004.

Centrale vraag die middag is of beide onderwijstypen hun eigen missie hebben, of dat ze - mede door de steeds toenemende maatschappelijke vraag naar onderwijs, her- en bijscholing - dichter naar elkaar toe groeien. De openingsbijeenkomst staat in het teken van de groeiende samenwerking tussen de KU Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Beide instellingen sloten dit voorjaar een convenant, met als inzet krachtenbundeling op de terreinen onderwijs, studentenvoorzieningen, personeelsbeleid, dienstverlening en huisvesting. Samenbrenging van de WO-eerstegraads en de HBO-tweedegraads lerarenopleidingen in een gezamenlijk instituut is een zeer vergaande vorm van samenwerking tussen de beide instellingen.

In het verlengde van het convenant besloten de KUN en de HAN tot een gezamenlijke thematiek bij opening van hun academisch jaar: de groeiende samenwerking tussen de twee instellingen. Om dat thema extra accent te geven, sprak de voorzitter van de VSNU, prof. drs. M.H. Meijerink, op woensdag 1 september bij de opening van het studiejaar
1999-2000 aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Uitgangspunt voor beide inleidingen vormt een speciaal voor deze gelegenheid uitgevoerd onderzoek van het Instituut voor Onderwijskundige Dienstverlening (IOWO) naar de mogelijke meerwaarde van het op elkaar afstemmen van de kernactiviteiten van KUN en HAN. De resultaten zijn gepubliceerd in het 6 september te verschijnen rapport: 'Samen wijzer: kennisproductie en kennisbenutting in het hoger onderwijs'.

Een korte aankondiging van de opening van het academisch jaar verscheen eerder in persbericht pb99-81a.


REDES OPENING ACADEMISCH JAAR KU Nijmegen


Rechtenstudent Michiel Vosveld:
Tijd voor heroriëntatie verdeling van opleidingen

Rechtenstudent Michiel Vosveld vindt het onderscheid tussen WO en HBO steeds minder duidelijk: "Waar steeds meer opleidingen in het WO opleiden tot een beroep, heerst binnen het HBO een zekere academic drift". Het theoretische niveau van het HBO is de laatste jaren sterk gestegen en de verdeling tussen de opleiding tot wetenschapper en die tot beroepsbeoefenaar kan ook niet meer worden instandgehouden, meent Vosveld. Binnen de universitaire opleidingen is slechts een klein deel van het curriculum ingericht voor wetenschappelijk onderzoek door de studenten zelf. Academische vorming doet de student in de regel op in activiteiten buiten het onderwijsprogramma.

Vosveld vindt het hoog tijd voor een landelijke heroriëntatie op de verdeling van opleidingen. Koppeling tussen universitair onderwijs en fundamenteel onderzoek moet de leidraad vormen in de verdeling. Universiteiten leiden studenten op tot wetenschapper en hun docenten zijn onderzoekers. Deze gedreven onderzoekers-docenten leiden volgens Vosveld op hun beurt ook weer betere onderzoekers op. Het HBO verzorgt de beroepsopleidingen. Docenten kunnen zich daar volledig toeleggen op het onderwijs. Herschikking leidt tot een toename van opleidingen. Sommige opleidingen moeten namelijk gesplitst worden in een opleiding tot wetenschapper en een pendante beroepsopleiding. Voor zijn eigen opleiding Nederlands recht zou dat betekenen dat het merendeel van de studenten verhuist naar een nieuwe beroepsopleiding binnen het HBO, en een klein deel dat de universitaire opleiding tot juridisch wetenschapper zal volgen.


Gastspreker prof. dr. F. Leijnse:
Concurrentie of samenwerking

Gastspreker prof. dr. F. Leijnse, voorzitter van de HBO-raad, constateert dat de universiteit in het verleden, maar ook vandaag nog, voor het merendeel van haar studenten een beroepsopleiding verzorgt. Hij wijst op de massificatie van het universitair onderwijs, dat in samenhang met studieduurverkorting en grotere druk vanuit de arbeidsmarkt, heeft geleid tot een verschuiving in de inhoud van de meeste opleidingen. De brede academische vorming - in veel studies in zijn ogen toch al niet zeer prominent - is verder naar de achtergrond verschoven. Tweede verandering is volgens Leijnse de veranderende plaats van wetenschap en wetenschapsbeoefening: "In de meeste opleidingen is de vorming tot wetenschapper of onderzoek voor studenten geen verplicht onderdeel meer, waarmee het oude Von Humboldtse ideaal van een opleiding die direct gevoed wordt door wetenschapsbeoefening al min of meer is verlaten".

Leijnse vindt dat het binaire stelstel tot veel verspilling en verwarring leidt en daarom beter kan verdwijnen. Vorm en inhoud van het hoger beroepsonderwijs zijn de laatste tien jaar sterk veranderd, waarbij het accent is verschoven van beroepsopleiding in traditionele zin, naar de opleiding van brede professionals die naast basiskennis en -vaardigheden vooral ook beschikken over het vermogen samen te werken met andere disciplines en zich verder te ontwikkelen. Het HBO is daamee op grond van de vraag uit de arbeidsmarkt, in meer wetenschappelijke richting opgeschoven. En door de ontwikkeling van bachelor's- en master's-opleidingen, kwaliteitsverbetering door accreditering, professionalisering van docenten en uitbouw van onderzoek, komen de hogescholen steeds meer in open en gelijkwaardige concurrentie met de universiteiten. En hoewel hogescholen die concurrentie ook zeker gaan zoeken, zoeken ze ook naar samenwerking en integratie van activiteiten, omdat daaruit een meerwaarde kan worden geput voor studenten en de samenleving als geheel.

Juist door de convergentie van de systemen ontstaat er behoefte aan een heroriëntatie gebaseerd op de werkelijk relevante verschillen tussen opleidingen en andere activiteiten van de universiteit en hogeschool, meent Leijnse. "Echt toponderzoek en echte academische diepgang hebben er belang bij dat de universitaire basis wordt verbreed met het vele dat de hogescholen op een stuk van professionele oriëntatie en toepassingsgerichtheid hebben te bieden. In zo'n vruchtbare hoogvlakte komen de toppen immers beter tot hun recht".


Rector Magnificus Van Els
Kritiek op 'Bologna-verklaring'

De Nijmeegse Rector Magnificus Van Els plaatst kanttekeningen bij de consequenties van de deze zomer door de Europese ministers van Onderwijs getekende 'Bologna-verklaring'. Een van de doelstellingen in deze verklaring, die belemmeringen voor studentenmobiliteit wil wegnemen, is de invoering van het bachelor's/master's gradenstelsel. Kort gezegd houdt dat in dat alle landen in hun hoger onderwijs een systeem invoeren dat gebaseerd is op twee cycli: een driejarige 'undergraduate' en een 'graduate'. De tweede cyclus leidt tot de graad van master en/of doctor. Afsluiting van de eerste cyclus kent ook een graad, maar die wordt niet nader benoemd. De Nijmeegse rector suggereert dat een aantal van de bepalingen uit de Bologna-verklaring bewust vaag is gehouden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de diplomering van de eerste cyclus. In discussies gaat men ervan uit dat die wordt afgesloten met een bachelor's diploma, maar dat leest men niet uit de verklaring.

Twee soorten bachelor's en master's

Waarom zouden we bachelor's en master's graden moeten invoeren, vraagt de rector. Vaak wordt als argument gebruikt dat de Nederlandse doctorandus-titel in het buitenland tot verwarring leidt. Hoewel dit geen exclusief Nederlands probleem is, is het inderdaad wenselijk op dit punt aansluiting te zoeken bij wat internationaal gangbaar is. Maar met een terminologische aanpassing alleen is dat probleem niet opgelost.

Van Els heeft geen principiële bezwaren tegen invoering van deze graden, maar wijst er wel op dat dat alleen mogelijk met een ingrijpende wijziging van het universitaire onderwijs. Zeker als men in alle universitaire opleidingen dan een eerste cyclus moeten gaan invoeren met een afsluitend examen en diploma. Dat vergt een totale heroriëntatie. Dan moeten we ons realiseren, vervolgt de rector, dat met de invoering van een universitaire bachelor's-diploma in het Nederlandse bestel een tweede type bachelor's-diploma komt: universitaire bachelor's met academisch werk- en denkniveau als centrale doelstelling en de meer beroepsgeoriënteerde HBO- afgestudeerden. De huidige HBO-diploma's zijn immers in het buitenland gelijkgesteld aan bachelor's diploma's. De in de 'Bologna-Verklaring' nagestreefde 'transparantie' in het internationaal onderwijs, wordt overigens niet alleen bereikt met deze uniformering van het gradenstelsel.

Ook introductie van resp. een afsluitende bachelor's-fase in het WO of van master's afsluitingen in het HBO hoeft niet op principiële bezwaren te stuiten. Voorwaarde is dat een brede waaier van kwalitatief verschillende opleidingen die nu door het hoger onderwijs als geheel worden aangeboden, in stand wordt gehouden.  

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...