Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Wildgroei mastersopleidingen vraagt om sanering'

Datum nieuwsfeit: 06-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Universiteit Twente

PB 99/77 6 september 1999

Van Vught bij opening academisch jaar:

Wildgroei mastersopleidingen vraagt om sanering

Herkenbaarheid universiteit in gevaar

In Nederland is bij universiteiten en vooral hogescholen een wildgroei ontstaan aan mastersopleidingen. Door de gebrekkige kwaliteitseisen die daaraan worden gesteld, lopen de internationale herkenbaarheid en de verscheidenheid van ons hoger onderwijs gevaar. Aldus, op maandag 6 september aan de Universiteit Twente, Rector Magnificus F.A. van Vught in zijn rede bij de opening van het academisch jaar. De opening markeert tevens de start van het vernieuwende onderwijsconcept Major-minor, dat vooral appelleert aan de nieuwsgierigheid van studenten, ondernemende mensen die geen genoegen nemen met 'dat is nu eenmaal zo'.

Met de ondertekening van de Bologna-verklaring (16 juni 1999) heeft minister

L. Hermans op zich bijgedragen aan de versterking van de internationale positie van het hoger onderwijs, erkent Van Vught. Hermans heeft namelijk onderschreven dat ook het Nederlandse hoger-onderwijsstelsel twee cycli kent (in Angelsaksische stelsels aangeduid als undergraduate en graduate) waaraan internationaal herkenbare graden zijn verbonden: de bachelor- en de mastergraad. Het is vanzelfsprekend dat het afsluitende doctoraaldiploma van universiteiten (drs., mr., ir.) gelijk staat met de mastergraad, terwijl het afsluitende hbo-diploma de bachelorgraad oplevert. "Dit onderscheid is helder en benadrukt het verschil dat in het Nederlandse stelsel bestaat tussen een universiteit en een hogeschool. Maar dan moeten wij er ook zorg voor dragen dat dit onderscheid helder blijft."

kwaliteitsbewaking

"Het lijkt er echter op", vervolgt Van Vught, "dat de minister het nog niet aandurft om meteen ook de in ons land ontstane wildgroei aan mastersopleidingen te saneren. Nagenoeg alles wat universiteiten en met name hogescholen momenteel aanbieden als enigszins gestructureerd post-initieel onderwijs, blijkt getooid te worden met een mastertitel." Dat kan zo niet langer, oordeelt de UT-rector magnificus, die bepleit dat universiteiten en hogescholen, in samenwerking met andere maatschappelijke actoren, een internationaal herkenbare en effectieve kwaliteitsbewaking opzetten. "Het blijft merkwaardig dat minister Hermans deze logische laatste stap in zijn verder zo aansprekende en heldere visie niet zet." Binnen de UT zullen wij echter doorgaan op de ingeslagen weg van internationale accreditatie van onze mastersopleidingen, aldus Van Vught.

diversiteit

Grenzen stellen aan de eigen verantwoordelijkheid van universiteiten. Dat moet de politiek niet alleen doen om ons hoger onderwijs internationaal helder te houden, het is ook een vereiste voor de diversiteit daarvan. Juist die verscheidenheid blijkt echter moeilijk te realiseren en te handhaven, omdat hoger-onderwijsinstellingen sterk reageren op hun omgeving: als daar een bepaald type onderwijs meer prestige heeft, zullen alle instellingen proberen zich tot dat type te ontwikkelen (academic drift); en concentreert zich de belangstelling op beroepsgerichte opleidingen, dan zullen alle instellingen hun beroepsgerichte opleidingenaanbod willen uitbreiden (vocational drift). Omdat hoger-onderwijsinstellingen hierdoor geneigd zijn tot uniformiteit, moet de overheid een strikte scheiding aanhouden tussen de taakstellingen van de hbo- en wo-domeinen in ons onderwijsstelsel. Een verschil dat tot uitdrukking dient te komen in de verschillende graden bachelor en master.

Afhankelijk van de ruimte in het nationaal beleid, stelt Van Vught, kan de Universiteit Twente doorbouwen aan haar ambitie: voor 'nieuwsgierige' mensen een ondernemende universiteit zijn in onderzoek en onderwijs.

Major-minor

Bij een omgeving die nieuwsgierige studenten uitdaagt om zelf hun intellectuele grenzen te verleggen, past Major-minor, het nieuwe onderwijsconcept waarmee de UT dit studiejaar start. Dit concept, veel meer ondersteunend dan directief, appelleert aan de nieuwsgierigheid van 'ondernemende' studenten. Het voorziet daarbij in een structuur die te vergelijken valt met het tweecycli-model uit de Bologna-verklaring: een basisdeel (gelijk te stellen met het undergraduate deel) en een specialisatie in de major (die het graduate deel kan zijn). Een van de vernieuwingen in Major-minor is om na een basis in een bepaalde studierichting een 'aanpalende' major te kunnen kiezen: een major die in de traditionele studieopzet geen optie zou zijn omdat hij binnen een andere studierichting valt. De flexibiliteit en keuzevrijheid binnen de onderwijsprogramma's nemen met Major-minor dan ook aanzienlijk toe.

De opening van het academisch jaar is tegelijk de officiële start van de wervingscampagne "Wij zoeken nieuwsgierige mensen".


Noot voor de pers:

De integrale tekst van de rede van prof. Van Vught is aan te vragen bij de dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen, tel. (053) 489 4385.

Voor meer informatie:

drs. Berend Meijering, tel. (053) 489 4385, e-mail: (b.meijering@veb.utwente.nl) of M.A.M. van Zaalen, tel. (053) 489 2214, e-mail: (m.a.m.vanzaalen@veb.utwente.nl)

© Universiteit Twente 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie