Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SP: verwerking accu's in buitenland deugt niet

Datum nieuwsfeit: 06-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Verwerking accu's in buitenland deugt niet

Tweede-Kamerlid Remi Poppe van de Socialistische Partij maakt zich kwaad over het feit dat de verwerking van Nederlandse loodaccu's bij Franse kinderen loodvergiftiging veroorzaakt. De export van Nederlandse loodaccu's zorgt voor ernstige gezondheids- en milieuproblemen in het buitenland.

In het Franse dorpje Bourg-Fidèle staat Metal Blanc, één van de bedrijven waar Nederlandse sloopaccu's verwerkt worden. De omgeving van dit dorpje is ernstig vervuild. Uit een onderzoek van het Franse nationale netwerk voor volksgezondheid (RNSP) is gebleken dat een kwart van de kinderen in Bourg-Fidèle aan loodvergiftiging lijdt. Verder wordt het de bewoners afgeraden om groenten uit de moestuin te eten, huisdieren uit te laten en kinderen buiten te laten spelen. Ondanks deze problemen worden de loodaccu's uit Nederland nog steeds legaal naar het verwerkingsbedrijf afgevoerd. Het Ministerie van VROM verleent namelijk vergunningen voor het exporteren van verbruikte loodaccu's. Dit ondanks het feit dat wettelijk is bepaald dat het overbrengen van afvalstoffen binnen de Europese Gemeenschap alleen mag gebeuren naar bedrijven die technisch geschikt zijn voor verdere verwerking en geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid of het milieu. 

Dat de situatie in Bourg-Fidèle niet om een uitzondering gaat blijkt uit een artikel in het blad Milieudefensie van september '99. Naast diverse fabrieken in Frankrijk blijkt de verwerking van loodaccu's  ook in België voor zowel gezondheid, als milieuproblemen te zorgen. 

 
Inlichtingen: 
Remi Poppe: tel (070)3183044, (06)53359394 
Siddi Roza: tel (070)3183815 
 
 
Vragen van het lid Poppe (SP) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 
 

1. 
Kunt u een overzicht geven van de afgegeven exportvergunningen voor verbruikte loodaccu's  naar het buitenland? 
 

2. 
Is er ook sprake van Nederlandse verwerkingscapaciteit?  Zo ja: welk aandeel van de loodaccu's wordt in Nederland verwerkt?  Zo nee: acht u dit in overeenstemming met het streven naar zelfvoorziening voor verwerkingscapaciteit van afvalstoffen? 
 

3. 
Is u bekend dat bij een aantal Franse loodfabrieken (o.m. Metal Blanc in Bourg-Fidèle), waarop grote schaal uit Nederland afkomstige loodaccu's verwerkt worden, sprake is van schending van milieuvoorschriften en overtreding van voorschriften met betrekking tot arbeidsomstandigheden? Heeft u voor het afgeven van een exportvergunning naar de verwerkingsmethode geïnformeerd. 
Zo nee, hoe is het mogelijk dat u niet geïnformeerd bent door de Franse autoriteiten en bent u bereid zich alsnog te laten informeren.   

4. 
Hebben de Nederlandse bedrijven, die u vergunning verleend heeft voor het exporteren van loodaccu's, de verplichte informatie verstrekt over de wijze waarop de ontvanger (i.c. Metal Blanc) op een verantwoorde wijze de accu's zou verwerken?  
Zo ja: is door u nagegaan of de verstrekte informatie overeenstemt met de praktijk? 
Zo nee: waarom heeft u desondanks toch een export vergunning verleend.   

5. 
Hoe wordt door uw ministerie bij de aanvraag van exportvergunningen voor oranje lijst stoffen (EVOA) getoetst of  de ontvangende inrichting voldoet aan het criterium ,,Het centrum moet technisch geschikt zijn voor de nuttige toepassing van de betrokken afvalstoffen onder omstandigheden die geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid en het milieu.''    

6. 
Bent u bereid onderzoek in te stellen naar de wijze waarop in het buitenland in de praktijk Nederlandse loodaccu's verwerkt worden en, als dit de conclusie oplevert dat de verwerking niet geschiedt volgens de Nederlandse milieumaatstaven, met een voorstel te komen voor een verantwoorde verwerking in Nederland? 
  

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie