Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Amsterdam moet Pancevo helpen bij herstel bombardementen'

Datum nieuwsfeit: 06-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSBERICHT
Amsterdam, 6 september 1999

Amsterdam moet Pancevo helpen bij herstel van bombardementen

Ondergetekenden, raadslid en duo-raadslid van de gemeenteraad Amsterdam, hebben van 12 t/m 16 augustus jl. een uitgebreid bezoek gebracht aan de gemeenten Pancevo en Belgrado in Joegoslavië. Aanleiding waren de berichte over de katastrofale ecologische schade als gevolg van de bombardementen gedurende de Kosovo-oorlog. In Pancevo zijn wij ontvangen door de burgemeester, de heer Srdjan Mikovi en een staf van medewerkers, in Belgrado door prof. Milan Bozi , vice-voorzitter van de raad van Belgrado en staflid. Wij hebben ons op de hoogte gesteld van de oorlogsschade die vooral in Pancevo, een kleine stad 15 km ten noordoosten van Belgrado buitengewoon ernstig is. Een complex van drie fabrieken -een raffinaderij, een kunstmestfabriek en een kunststoffenfabriek- zijn zeer ernstig getroffen. Het gevolg is dat tal van giftige stoffen, zoals kwik, chloor, zware metalen de grond vervuilen en het grondwater acuut bedreigen. Ook wordt de Donau systematisch vervuild door deze situatie. Uit alles blijkt dat Pancevo en ook de Joegoslavische overheid niet in staat is deze ramp het hoofd te bieden. Er is geen geld en boven dien een groot gebrek aan deskundigheid. Deze unieke aanslag op het milieu is inmiddels bevestigd door een rapport van de UNEP, alsmede door de internationale werkgroep Focus. Pancevo is de meest ernstige van alle getroffen gemeente in Joegoslavië en een van de gevolgen is massale werkloosheid. Wij gaan ervan uit dat de Kosovo-oorlog niet tot gevolg mag hebben dat het Joegoslavische volk in een internationaal isolement raakt, maar dat hulp aan oppositionele gemeenten in dit land bij kan dragen aan een politieke ommekeer ten goede. Wij hebben ons in Joegoslavië uitdrukkelijk op het standpunt gesteld niet te willen samenwerken met het regime, maar wel met oppositionele gemeenten. Politiek gunstig is het feit dat de gemeenteraden van beide steden door de oppositie worden bestuurd. De gemeenteraad van Pancevo heeft medio juli 1999 een resolutie aanvaard waarin men uitspreekt dat president Milosevi moet aftreden. Hulp van gemeente tot gemeente is daarom ook binnen het kader van de Nederlandse buitenlandse politiek goed mogelijk. Wij stellen voor: 1) Een delegatie van de Amsterdamse Milieudienst en een door de Milieudienst aangezocht gespecialiseerd adviesbureau naar Pancevo te sturen om te onderzoeken hoe de sanering van de bodemvervuiling in Pancevo op de meest praktische wijze kan worden aangepakt en daarvoor de gemeente Pancevo een plan aan te bieden. Door de ervaringen met de sanering van de Diemerzeedijk en de Volgermeerpolder verkeert onze Milieudienst in een unieke positie om haar ervaring zodoende te laten dienen als een internationale brug naar Pancevo. 2) Dat de gemeente Amsterdam zich bereid verklaart om een deel van dit saneringsplan, in overleg met de gemeente Pancevo, voor haar rekening te nemen. Vandaag hebben wij een nota van deze strekking (bijgaand) aan de gemeenteraad voorgelegd. Roel van Duijn, Heleen de Mul

Nota aan de Gemeenteraad van Amsterdam
12-8 1999 Pancevo

Amsterdam helpt Pancevo
bij de schoonmaak van de oorlogsschade

I Inleiding

Volgens de berichtgeving na de bombardementen in Servië is Pancevo een van de meest alarmerende gebieden waar het milieu ernstig is beschadigd. Het betreft hier een unieke aanslag op het milieu, die inmiddels bevestigd is door een rapport van de UNEP als door de internationale werkgroep Focus. Daarom hebben ondergetekenden een bezoek gebracht aan Pancevo, van 12 t/m 16 augustus jl., om de ernst van de schade te onderzoeken. Wij zijn ontvangen door de gemeentebesturen van Pancevo en Belgrado, die ons hebben ingelicht over ook in onze ogen alarmerende toestand van het milieu op de getroffen terreinen. Wij gaan ervan uit dat de oorlogvoering tegen Joegoslavië en de daarmee verband houdende sancties niet mag leiden tot een internationale isolatie van de bevolking van dat land. Integendeel, door hulp te bieden in de huidige humanitaire en ecologische noodsituatie, waar de Joegoslavische overheid zelf machteloos is, versterkt men de mogelijkheid van een politieke wending waardoor het land weer in een vruchtbare samenwerking met de internationale gemeenschap kan geraken. Wij hebben van onze kant benadrukt dat naar onze mening hulp aan de door de oppositie bestuurde gemeenten mogelijk is, maar niet aan het huidige regime. Daarmee stemde men in.

Wij zien voor Amsterdam in de eerste plaats een taak weggelegd, omdat zich daar zeer ernstige grondverontreiniging voordoet waarvoor Amsterdam met zijn ervaring aan de Diemerzeedijk en de Volgermeerpolder hulp zou kunnen bieden. Deze hulp zou van humanitaire en ecologische aard moeten zijn en past binnen het kader van de Nederlandse buitenlandse politiek die gericht is op steun aan oppositionele gemeenten. De gemeenteraad van Pancevo heeft medio juni jl. een motie aangenomen dat president Milosevi ontslag moet nemen. Deze stellingname, van de grote meerderheid van de gemeenteraad van Pancevo, onderstreept dat er geen politiek obstakel is voor de Amsterdamse hulp die wij voorstellen.

Wij stellen de gemeente Amsterdam voor om Pancevo humanitaire hulp te verlenen, van gemeente tot gemeente. Amsterdam kan Pancevo helpen met het beschikbaar stellen van haar ervaring en equipement op het gebied van bodemvervuiling. Daartoe zou het grondbedrijf en de milieudienst een voorstel moeten maken voor hulp bij de bodemsanering op het terrein van de petrochemische fabriek (Petrohemija) ter grootte van 8 ha. Amsterdamse hulp kan wellicht ertoe bijdragen dat meerdere gemeenten binnen de Europese Unie hulp gaan verlenen aan de zwaar getroffen regio's binnen Joegoslavië, waar de plaatselijke autoriteiten onder de huidige omsta

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie