Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hoogervorst: kwaliteit WAO-keuringen moet omhoog

Datum nieuwsfeit: 06-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

Reactie Hoogervorst op Ctsv-rapportage

Nr. 99/147
6 september 1999

Staatssecretaris Hoogervorst in reactie op Ctsv-rapportage arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: kwaliteit WAO-keuringen moet omhoog

De kwaliteit van de keuringen voor de WAO moet worden verbeterd. Nog te veel mensen worden uitsluitend medisch gekeurd, zonder dat wordt nagegaan welke mogelijkheden zij nog hebben om te werken. In 1998 ging het blijkens een rapportage van het College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) om 37% van het totaal aantal mensen dat wordt gekeurd. Bij mensen met psychische klachten ligt het percentage zelfs op 48%. Dit is in strijd met de regelgeving die alleen in uitzonderingsgevallen toelaat dat mensen uitsluitend medisch worden gekeurd. Een nieuwe impuls voor de verbetering van de keuringen is hard nodig om de groei van het aantal arbeidsongeschikten te beperken.

Dit schrijft staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij reageert op de Augustusrapportage arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van het Ctsv.

WAO-keuringen
Volgens het Ctsv worden de richtlijnen voor de WAO-keuringen niet goed toegepast. Een te groot aantal personen wordt alleen door een arts gekeurd en wordt niet gezien door een arbeidsdeskundige. Naar de mening van staatssecretaris Hoogervorst zijn de keuringsrichtlijnen voldoende bekend. Waar het met name aan schort, is de controle op de toepassing door de uitvoeringsinstellingen. Ook het feit dat veel volledig arbeidsongeschikten (27%) menen nog gedeeltelijk te kunnen werken, is volgens de staatssecretaris een aanwijzing dat bij een betere keuring nog winst te behalen is. Eenmaal in de WAO is het immers moeilijker om terug te keren naar de arbeidsmarkt. De staatssecretaris heeft op 1 september jongstleden over de keuringspraktijk overlegd met het Ctsv, het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) en de uitvoeringsinstellingen (uvi.s). Daar is onder meer afgesproken dat het Ctsv de

toepassing van de richtlijnen nader zal onderzoeken. Het Lisv zal de uitvoeringsinstellingen intensiever aansturen wat betreft de keuringen. Ook is afgesproken dat Lisv en uvi.s samen op korte termijn naar oplossingen zoeken voor de capaciteitsproblemen rond de keuringen.

Ziekteverzuim
De staatssecretaris is het niet eens met de conclusie van het Ctsv dat de privatisering van de Ziektewet geen effect heeft op het terugdringen van het ziekteverzuim.
Staatssecretaris Hoogervorst wijst erop dat de hoogte van het ziekteverzuim mede wordt bepaald door de conjunctuur en de samenstelling van de beroepsbevolking. Gegeven de langdurige hoogconjunctuur en de zeer gespannen arbeidsmarkt is de stijging van het ziekteverzuim in 1998 bescheiden te noemen, aldus de staatssecretaris.
Verder noemt hij het opvallend dat het ziekteverzuim veel sterker oploopt in het resterende collectieve vangnet van de Ziektewet dan in het geprivatiseerde deel. Het betreft hier vooral de flexwerkers die onder de collectieve verzekering van het vangnet Ziektewet vallen. Ter vergelijking: het algemene ziekteverzuimpercentage is tussen 1997 en 1998 gestegen van 4,6% naar 5%. Het ziekteverzuim onder flexwerkers is in die periode gestegen van 4,7% naar 5,4%. Dat is dus bijna het dubbele van de stijging van het ziekteverzuim waar werkgevers zelf verantwoordelijk voor zijn.
Volgens het Ctsv heeft de mogelijkheid tot particulier herverzekeren van het ziekteverzuimrisico de prikkels voor werkgevers om het ziekteverzuim terug te dringen weer weggenomen . De staatssecretaris wijst er op dat verzekeringsmaatschappijen bezig zijn hun aanvankelijk te laag vastgestelde premies meer in overeenstemming te brengen met de feitelijke risico.s. Hiermee ontstaat een nieuwe prikkel voor werkgevers om het verzuim terug te dringen. Ook zijn er aanwijzingen dat verzekeraars steeds meer eisen stellen aan de kwaliteit van de door de werkgever ingehuurde arbodienstverlening.

Reïntegratie
Over de arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten meldt het Ctsv dat deze de laatste tien jaar vrijwel gelijk is gebleven. De staatssecretaris schrijft dat, na een daling begin jaren 90, er nu sprake is van een toename van de participatiegraad van 1,2% in 1997 naar 1,9% in 1998. Het percentage bedrijven dat 5% of meer arbeidsgehandicapte werknemers in dienst heeft neemt toe: in 1997 was dit nog 5%, in 1998 10%. Daarbij gaat het nog vooral om reïntegratie van arbeidsgehandicapten bij de eigen werkgever.

Om de arbeidsdeelname van mensen met een arbeidshandicap te vergroten is vorig jaar de Wet reïntegratie arbeidsgehandicapten in werking getreden die het voor werkgevers eenvoudiger maakt van subsidies voor reïntegratie gebruik te maken. De staatssecretaris vindt het nu nog te vroeg om uitspraken te doen over het effect van de wet. Voor een goede beoordeling van de werking van de wet wil hij de definitieve cijfers van het Lisv afwachten over de reïntegratie van het aantal arbeidsgehandicapten.

De staatssecretaris haalt de bevinding van het Ctsv aan dat particuliere bemiddelingsinstanties een steeds belangrijkere rol spelen bij de reïntegratie van arbeidsgehandicapten. Hij vindt dit een gunstige ontwikkeling die goed past bij zijn streven om door marktwerking tot een actievere bemiddeling te komen. De voorgenomen afschaffing van de gedwongen winkelnering bij Arbeidsvoorziening is volgens de staatssecretaris een eerste stap om naast de prikkels in de wetgeving over ziekte en arbeidsongeschiktheid ook meer prikkels in de uitvoering tot stand te brengen. In de nieuwe structuur voor de uitvoering van de sociale zekerheid zullen de mogelijkheden van reïntegratie via marktwerking worden vergroot.

Eerste ziektejaar
Staatssecretaris Hoogervorst is het met het Ctsv eens dat de functie van poortwachter van de uitvoeringsinstellingen in het eerste ziektejaar van de werknemer niet optimaal functioneert. Het Ctsv constateert dat de reïntegratie van zieke werknemers vaak alleen administratief wordt afgehandeld zonder dat daadwerkelijk activiteiten worden ondernomen om zieken weer aan het werk te helpen. De staatssecretaris wijst op de voorstellen die hij in mei van dit jaar heeft gepresenteerd om belemmeringen weg te nemen die een snelle reïntegratie van zieke werknemers in de weg staan. Bij de definitieve vormgeving van deze maatregelen zal hij de door het Ctsv genoemde knelpunten betrekken.

Aanstellingskeuringen
Volgens het Ctsv neemt het gebruik van medische aanstellingskeuringen af. Tegelijk echter blijken werkgevers zelf sollicitanten steeds meer vragen te stellen over hun gezondheid. Dit acht de staatssecretaris een onwenselijke ontwikkeling. Ten eerste omdat de Wet medische keuringen dit verbiedt. Ten tweede omdat de werkgever niet over de deskundigheid beschikt om de medische geschiktheid voor een functie te beoordelen. Om een betere naleving van de wet te bereiken, wil het kabinet daarom een klachtencommissie instellen. De voorbereidingen daarvan zijn in volle gang, aldus de staatssecretaris.

06 sep 99 12:53

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...