Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Oratie: Grote verbeteringen medisch onderwijs

Datum nieuwsfeit: 07-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Universiteit van Utrecht


2 september 1999

`Overgang naar patiëntgeoriënteerd onderwijsprogramma is een reuzensprong'

Grote verbeteringen medisch onderwijs

Onderwijs gericht op de beste zorg voor de patiënt is volgens prof. dr. Th.J. ten Cate een belangrijk uitgangspunt van het vernieuwde onderwijsprogramma dat deze week van start is gegaan. Dit uitgangspunt zorgt voor een belangrijk keerpunt binnen het medisch onderwijs, evenals de integratie van theorie en praktijk binnen de medische opleiding. Het gevolg is dat de rol van de docent ook verandert. Professor Ten Cate is hoogleraar in de medische onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht en zal in zijn inaugurele rede ingaan op de grote veranderingen binnen het medisch onderwijs. De oratie vindt plaats op dinsdag 7 september aanstaande.

Medische onderwijskunde bestudeert de omstandigheden en maatregelen die de student maximaal stimuleren tot de verwerving van die kennis, vaardigheid en attitude die nodig zijn voor het medische beroep. Eén van de taken van de nieuwe hoogleraar is het opleiden van de docenten.

Ommekeer

Het medisch onderwijs bevindt zich op een belangrijk keerpunt. In de loop ter tijd, sinds 1865, is vooral het theoretisch medisch onderwijs ontwikkeld, maar nu is er sprake van een reuzensprong in de plaats van stappen. Het onderwijs richt zich sterk op de patiënt en het theoretisch en klinisch onderwijs zijn vervlochten tot één opleiding zonder natuurlijke barrières. `Maar onderwijs dat gericht is op de beste zorg voor de patiënt, in alle opzichten, vergt echter nog wel veel intensief denk- en ontwikkelwerk', merkt Ten Cate op.

Constructivisme

Ten Cate is al langer een voorstander van een andere volgorde binnen het onderwijsprogramma. Hij is van mening dat het klinisch onderwijs niet meer moet volgen op de basisvakken, maar deels daaraan vooraf moet gaan. Zijn opvatting is gebaseerd op de onderwijskundige theorieën van het constructivisme. De achterliggende gedachte is dat kennisverwerving een constructieproces is dat bij iedere student anders verloopt. Niet de docent, maar de student zelf bepaalt wat hij uiteindelijk leert. Met de docent als gids moet de student de werkelijkheid zelf ontdekken. `Kort samengevat kan men dus zeggen dat waar in traditioneel onderwijs eerst begrijpen, dan doen de volgorde is, in constructivistisch onderwijs is de volgorde soms: eerst doen, dan begrijpen', aldus de nieuwe hoogleraar. Passend binnen deze theorie beginnen de studenten in het vernieuwde onderwijsprogramma hun co-assistentschappen al in het derde studiejaar en duurt het theoretisch onderwijs tot in het zesde studiejaar.

Rol docent

De rol van de medische docent wordt volgens Ten Cate professioneler. Toekomstig medisch onderwijs vereist docenten die meer kunnen dan het enthousiast overdragen van hun eigen vak. Volgens professor Ten Cate zijn de belangrijkste docentkwaliteiten samen te vatten in presenteren, motiveren en instrueren, maar dan in de breedste zin van deze woorden. Helaas is binnen de medische wereld de goede docent nog vrijwel onzichtbaar en ondergewaardeerd. De nieuwe hoogleraar is van mening dat hier verandering in moet komen.


7 september 1999, 16.15 uur

Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Prof.dr. Th. J. ten Cate, faculteit Geneeskunde

Oratie: ´Valide medisch onderwijs´

Voorlichter Henriette Dobbelaar

(030) 253 8451 / 8477.

Laatst gewijzigd: 02 september, 1999
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: (UUmedia@csc.usc.uu.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie