Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Advies Europese agenda Verkeer en Waterstaat

Datum nieuwsfeit: 07-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE VENW

www.minvenw.nl

MIN VenW: Advies Europese agenda aangeboden

DIT IS EEN PERSBERICHT VAN DE RAAD VAN VERKEER EN WATERSTAAT

In het advies over de Europese Agenda van Verkeer en Waterstaat .VAN EINDIGE TAKEN EN BLIJVENDE ZAKEN., dat de Raad voor verkeer en waterstaat heeft uitgebracht aan minister Netelenbos concludeert de Raad dat de interne markt de komende jaren de bepalende factor blijft voor de Europese Unie. De huidige op liberalisering gerichte beleidslijn in de EU heeft echter belangrijke bezwaren. Als in EU-kader geen harde afspraken gemaakt worden over sociale aspecten, leefbaarheid en veiligheid, gaat daarvoor een minimumniveau gelden. In een markt waarin alleen lagere prijzen of kosten de aandacht hebben zullen bovengenoemde aspecten niet of te weinig aan de orde komen. Nederland is als klein dichtbevolkt doorvoerland relatief ontvankelijk voor de negatieve effecten van beleid. De Raad is daarom van mening dat het V&W-beleid ten aanzien van de EU niet alleen moet draaien om het vervolmaken van de vrije markt, maar ook om het afslijpen van de onaantrekkelijke kanten ervan. Al in de nabije toekomst moet de aandacht verlegd worden naar het stellen van randvoorwaarden waaronder de Europese markt kan en mag functioneren.

Deze verschuiving van de aandacht betekent dat op den duur de taken, die een directe bemoeienis van de overheid met de markt inhouden, beëindigd zullen worden. Andere maatschappelijke overheidstaken zijn echter van blijvende aard. Daarbij gaat het vooral om het formuleren van maatschappelijke doelstellingen en het creëren van randvoorwaarden waaronder het gestelde beleid tot uitvoering kan komen. Complementair daaraan heeft de markt uiteraard de eigen taak in het produceren van goederen en diensten binnen de gestelde randvoorwaarden. De Raad heeft genoemde verschuiving in het takenpakket van de overheid uitgewerkt aan de hand van enkele voorbeelddossiers. Daarbij worden tevens de lange-termijn consequenties voor inhoud en prioriteitsstelling van beleid gedemonstreerd. De Raad benadrukt in het advies dat de vormgeving van bepaalde beleidsterreinen en het toezicht op de uitvoering niet per se bij V&W moet blijven. Denk aan de situatie op de telecommarkt waarbij het toezicht is uitbesteed aan de OPTA. V&W dient voor dergelijke gevallen bereid te zijn om taken over te dragen als de ontwikkelingen in de markt, maar ook in de EU, dat vragen of mogelijk maken.

De uitgezette lijn brengt met zich mee dat concrete inspanningen vanuit het departement richting Europa gewijzigd zullen moeten worden. In dit advies doet de Raad suggesties hoe daaraan al op korte termijn gewerkt kan worden.

De Raad voor verkeer en waterstaat adviseert regering en parlement over de hoofdlijnen van beleid inzake het vervoer van goederen en personen, de waterhuishouding, informatie- en communicatietechnologie en de daarvoor benodigde infrastructuren.


-

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie