Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verdere uitbouw Algemene wet bestuursrecht

Datum nieuwsfeit: 07-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

07.09.99

Dit is een gezamenlijk persbericht van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verdere uitbouw Algemene wet bestuursrecht draagt bij aan dejuridisering

Vandaag hebben de ministers Korthals van Justitie en Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voorontwerp in ontvangst genomen voor een vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het voorontwerp werd namens de Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht aangeboden door haar voorzitter, regeringscommissaris mr. M. Scheltema. De Commissie stelt voor de Awb uit te breiden met regels over vier nieuwe onderwerpen:

Openbaarheid van bestuur De Commissie stelt voor om van de Wet openbaarheid van bestuur een onderdeel van de Awb te maken. Inhoudelijk verandert er daardoor niets: er worden niet meer of minder stukken openbaar. Het opnemen van de Wob in de Awb maakt de wetgeving echter wel overzichtelijker en lost enkele juridisch-technische problemen op die het gevolg zijn van de nu niet optimale afstemming tussen beide wetten.

Bestuursrechtelijke geldschulden Het komt heel vaak voor dat de burger een bedrag aan de overheid moet betalen (belastingen, premies, lesgeld) of omgekeerd (uitkeringen en subsidies). De Commissie stelt voor de regels voor al deze betalingen zoveel mogelijk te uniformeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de termijn waarbinnen het bedrag moet worden betaald als de betalingsverplichting eenmaal is vastgesteld. De Commissie stelt voor daarvoor een standaardtermijn van zes weken te hanteren. Ook wordt voorgesteld als algemene regel vast te leggen dat zowel de overheid als de burger bij te late betaling de wettelijke rente over het te laat betaalde bedrag verschuldigd is. Om veel administratieve rompslomp over kleine bedragen te voorkomen zou dat echter niet moeten gelden als die wettelijke rente minder bedraagt dan 25 euro (de Commissie heeft alle bedragen in het voorontwerp in euro's uitgedrukt, omdat de voorgestelde regeling waarschijnlijk pas na de invoering van de euro in werking zal treden). Tenslotte wordt voorgesteld ook de regeling van de dwangmiddelen die de overheid bij wanbetaling kan inzetten, te uniformeren. Op dit moment regelen meer dan vijftig wetten een procedure voor deze invordering bij dwangbevel; de Commissie stelt voor daar eenvoudigheidshalve één uniforme procedure van te maken.

Bestuurlijke handhaving, in het bijzonder de bestuurlijke boete Een bestuurlijke boete is een geldboete die niet door de rechter wordt opgelegd, maar door een bestuursorgaan, zoals de belastinginspecteur, de Nederlandse mededingingsautoriteit of het gemeentebestuur bij de uitvoering van de Algemene bijstandswet. De laatste jaren komen dergelijke bestuurlijke boeten steeds vaker voor. De procedures die bij het opleggen daarvan worden gevolgd zijn tot dusver telkens in de afzonderlijke wetten geregeld. De Commissie stelt voor deze afzonderlijke procedures te vervangen door twee standaardprocedures: een lichte voor de lagere boeten, en een zwaardere voor de hogere boeten. De zware procedure kent in tegenstelling tot de lichte onder meer een hoorplicht en de verplichting een schriftelijke rapport, vergelijkbaar met een proces-verbaal op te stellen over de boete-oplegging. De Commissie legt de grens tussen de twee procedures bij 340 euro (ongeveer 750 gulden), maar wil tevens de mogelijkheid openhouden dat bij hogere boeten toch de lichte procedure wordt gevolgd, of omgekeerd. Het hangt namelijk van de wet af wat een hoge boete is: voor een bijstandsgerechtigde is duizend gulden heel veel, voor een bank of een grote onderneming niet. Attributie Soms kent de wet rechtstreeks bevoegdheden toe aan ambtenaren. Een bekend voorbeeld is de bevoegdheid van de belastinginspecteur om belastingaanslagen vast te stellen. In die gevallen is wel eens de vraag gesteld, of de minister deze ambtenaren dan nog wel aanwijzingen en opdrachten kan geven over de uitoefening van die bevoegdheid. Vanuit de Tweede Kamer is de regering verzocht deze vraag in de Awb te beantwoorden. De Commissie-Scheltema heeft in het voorontwerp - in overeenstemming met de gangbare opvatting in de rechtswetenschappelijke literatuur - neergelegd dat een ambtenaar met eigen wettelijke bevoegdheden ondergeschikt blijft aan zijn minister, en dat deze laatste dus alle aanwijzingen aan de ambtenaar kan geven.

De Awb en de juridisering Zowel de regeringscommissaris als de beide ministers gingen in hun toespraken in op het beleid gericht op het tegengaan van onnodige juridisering van het openbaar bestuur. De regeringscommissaris wees in dit verband op een aantal concrete verbeteringen van de Awb die in voorbereiding zijn. Zo is aan de Raad van State een wetsvoorstel voorgelegd dat de twee verschillende openbare voorbereidingsprocedures die de Awb nu kent, vervangt door één uniforme voorbereidingsprocedure, en komt de Commissie binnenkort met een regeling voor de afstemming van vergunningprocedures voor gevallen waarin voor een object verschillende vergunningen nodig zijn. Tevens stelde hij dat de Awb bijdraagt aan dejuridisering door nodeloos verschillende regelingen te uniformeren en te vereenvoudigen. Ook minister Korthals noemde in dit verband de Awb 'niet alleen een deel van het probleem, maar vooral een deel van de oplossing'. Hij noemde als voorbeeld een in voorbereiding zijnd wetsvoorstel dat het onder bepaalde voorwaarden mogelijk moet maken overheidsbesluiten per e-mail aan te vragen en te verlenen. Deze voorwaarden kunnen nu in één keer in de Awb worden geregeld, terwijl vroeger tientallen of zelfs honderden wetten gewijzigd hadden moeten worden. Minister Peper benadrukte het belang van dejuridisering, omdat de politiek thans wordt gemarginaliseerd en de rechter soms - ongevraagd en ongewild - op de stoel van het bestuur belandt. Daarnaast ging hij in op een aantal concrete dejuridiseringsinitiatieven. Zo wil hij de verbetering van de juridische kwaliteit van bestuur stimuleren, waardoor de kans kleiner wordt dat besluiten bij de rechter sneuvelen. Ook wordt gestudeerd op de mogelijkheden om geschillen tussen bestuursorganen onderling op een andere manier op te lossen dan via de rechter.

Adviesronde Het voorontwerp wordt door de ministers voor advies voorgelegd aan een groot aantal juridische en bestuurlijke instanties. In de eerste helft van volgend jaar zal de regering dan een besluit nemen omtrent een op het voorontwerp gebaseerd wetsvoorstel.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...