Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ordina realiseert sterke winstgroei in eerste halfjaar 1999

Datum nieuwsfeit: 07-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Utrecht, 7 september 1999

ORDINA REALISEERT STERKE WINSTGROEI IN HET EERSTE HALFJAAR 1999

Financiële gang van zaken "De Ordina Groep heeft een goed eerste halfjaar 1999 achter de rug", aldus Mr J.H. den Hartog, financieel directeur van Ordina. Over het eerste halfjaar 1999 heeft de Ordina Groep een netto winst gerealiseerd van EUR 9,5 mln. Ten opzichte van het eerste halfjaar 1998 (EUR 7,0 mln) is dit een stijging van 36%. De omzet is met 32% toegenomen tot EUR 116,5 mln (eerste helft 1998: EUR 88,4 mln). Het bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar 1999 nam met 37% toe tot EUR 14,4 mln (eerste halfjaar 1998: EUR 10,5 mln). Het netto resultaat uitgedrukt in een percentage van de omzet verbeterde in de eerste helft van 1999 tot 8,2 (eerste halfjaar 1998: 8,0). De winst per aandeel steeg met 23% tot EUR 0,34 (eerste halfjaar 1998: EUR 0,27).

Medewerkers De arbeidsmarkt voor hoog opgeleide medewerkers in de informatie- en communicatietechnologie was in de eerste helft van 1999 onverminderd krap. De heer Drs. W.J. van Dijk RA, lid van de Raad van Bestuur van Ordina: "Wij zijn er, ondanks een lichte toename in het verloop en een blijvende focus op de kwaliteit van nieuwe medewerkers, opnieuw in geslaagd een groot aantal nieuwe, kwalitatief hoogwaardige medewerkers aan ons te binden. Het aantal medewerkers medio 1999 steeg met 30% tot 2.511 (medio 1998: 1.932)." Het aantal medewerkers is, inclusief Panfox, inmiddels gestegen tot boven de 2.700. Ook in de tweede helft van 1999 en in de verdere toekomst blijft Ordina zich actief richten op het behouden en aantrekken van kwalitatief hoogwaardige medewerkers op HBO- of academisch niveau."

Acquisities Ordina Beheer NV heeft op 19 augustus 1999 een 100% belang verworven in Panfox BV. De heer Drs. R. Kasteel, plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Bestuur van Ordina over de nieuwste acquisitie van Ordina: "Panfox is met 170 medewerkers actief als informatie-architect en sluit met haar activiteiten uitstekend aan bij de dienstverlening binnen de Ordina Groep. De activiteiten van Panfox kunnen worden gepositioneerd tussen enerzijds business consultancy en anderzijds het realiseren van ICT-systemen onder architectuur. Deze beide activiteiten zijn reeds sterk binnen de Ordina Groep vertegenwoordigd." De resultaten van Panfox zullen met ingang van 1 juli 1999 worden verantwoord in de resultaten van de Ordina Groep. De acquisitie is gefinancierd vanuit beschikbare liquide middelen en door middel van uitgifte van aandelen Ordina Beheer NV.

Achtergestelde converteerbare lening De per 1 juli 1997 door Ordina Beheer NV geplaatste achtergestelde converteerbare lening werd na 30 juni 1999 volledig geconverteerd in aandelen Ordina Beheer NV. Het aantal uitstaande aandelen Ordina Beheer NV is dientengevolge toegenomen met circa 950.000 ten opzichte van het per 30 juni 1999 uitstaande aantal van 28.630.437.

Marktontwikkelingen en verwachtingen De markt voor informatie- en communicatietechnologie ontwikkelt zich in Nederland veelbelovend. Organisaties beoordelen investeringen in informatie- en communicatietechnologie steeds meer vanuit een strategisch perspectief. De focus raakt meer en meer gericht op een andere manier van zaken doen, bijvoorbeeld via het Internet.

Vanuit dit perspectief blijven onze inspanningen zich primair richten op onze thuismarkt. En met succes. Omdat wij innovatieve ICT-expertise weten te combineren met kennis van specifieke branches, schakelen opdrachtgevers Ordina steeds vaker in als adviseur en gesprekspartner op strategisch niveau. Een groeiend aantal hoogwaardige en uitdagende projecten is daarvan het bewijs.

Of we alle kansen ook daadwerkelijk kunnen benutten, zal mede afhangen van ons vermogen om nieuwe medewerkers aan ons te binden. Maar mede gezien de successen tot nu toe heeft Ordina alle vertrouwen de opgaande lijn te kunnen voortzetten en haar doelstelling sneller te groeien dan de markt te realiseren.

Mede gelet op het vorenstaande handhaaft Ordina haar eerder dit jaar uitgesproken verwachtingen. De heer E.P. de Boer, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ordina: "Over 1999 verwacht Ordina een sterke stijging van omzet en winst te realiseren".

Halfjaarresultaten Ordina Beheer NV 1999

(in duizenden Euro, tenzij anders aangegeven) 1999 1998

Netto omzet 116.515 88.395 Bedrijfslasten 102.146 77.890 ----------- ----------- Bedrijfsresultaat 14.369 10.505 Rentelasten 70 186 ----------- ----------- Resultaat voor belastingen 14.299 10.319 Belastingen 4.761 3.283 ----------- ----------- Netto winst 9.538 7.036

1999 1998

Aantal uitstaande aandelen van nominaal f. 0,20 28.630.437 25.842.973 Netto winst per aandeel (op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen) in Euro's 0,34 0,27 Netto winst per aandeel na uitoefening van optie-/ conversierechten, in Euro's 0,31 0,25 Aantal medewerkers medio 2.511 1.932

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie