Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 08-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

woensdag 8 september 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op woensdag 8 september om 13.00 uur.

De Kamer stelt haar agenda voor de komende periode vast.

Hierna debatteert de Kamer over maatregelen die tot doel hebben het functioneren van het vervangingsfonds en van het participatiefonds te verbeteren. Het vervangingsfonds zorgt voor vergoedingen in verband met vervanging van personeel door ziekte en het participatiefonds zorgt voor de kosten van werkloosheidsuitkeringen (wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs).

Vervolgens debatteert de Kamer over de Wet Aanpassing Arbeidsduur. Hiermee wordt beoogd werknemers wettelijk aanspraak te bieden op vermeerdering of vermindering van de arbeidsduur. Het wetsvoorstel houdt in dat de werkgever een verzoek honoreert, tenzij dit op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen niet van hem verwacht kan worden (alleen antwoord regering in eerste termijn).

Ten slotte spreekt de Kamer over de wijziging van de Destructiewet. Met deze wijziging wordt beoogd dat de kosten van ophalen en verwerking van gespecificeerd hoog-risico-materiaal worden betaald door de aanbieder. Dit materiaal bestaat uit dierlijk afval met een hoog besmettingsgevaar.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Economische Zaken: 10.00 tot ca. 12.00 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma (Economische Zaken) over haar bezoek aan China van 11 tot en met 16 april jongstleden.

Europese Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie:

10.00 tot ca. 12.30 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken), minister Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), minister Korthals en staatssecretaris Cohen (beiden Justitie) over de inbreng voor de vergadering van Europese regerings- leiders te Tampere (Finland) op 15 en 16 oktober.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.15 tot ca. 12.15 uur

Thorbeckezaal


Agenda: algemeen overleg met minister Borst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de inkomsten en uitgaven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het jaar 1998.

Verkeer en Waterstaat: 12.00 tot ca. 13.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over het voorstel om per 15 december aanstaande bromfietsen gebruik te laten maken van rijbanen voor autoverkeer.

Buitenlandse Zaken: 14.00 tot ca. 16.30 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) over Iran. Er wordt onder meer gesproken over hervormingen en de mensenrechtensituatie.

Rijksuitgaven: 14.30 tot ca. 16.30 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Zalm (Financiën) over de financiële verantwoording over 1998 en het rechtmatigheidonderzoek 1998 van de Algemene Rekenkamer.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 16.00 tot ca. 18.00 - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over knelpunten bij het hergebruik van afvalstoffen.

Buitenlandse Zaken: 19.00 tot ca. 21.30 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) ter voorbereiding van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die dit najaar plaatsvindt.

AANBIEDING

De ondervoorzitter van de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat neemt om 13.30 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de gemeenten Hoorn, Alkmaar en Den Helder. De petitie bestaat uit de onderzoeksresultaten naar de noodzaak het traject Hoorn-Zaandam-Amsterdam op te nemen in het Hoofdrailnet (hal Plein 2).

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.15 uur

Suze Groenewegzaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.00 uur tot ca. 12.00 uur

Klompézaal

Agenda: presentatie door vertegenwoordigers van het ABP (Algemene burgerlijke pensioenwet) over de wijzigingen in de APPA (Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers) en eventuele onderbrenging van de pensioensvoorzieningen bij het ABP.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 11.00 tot 13.30 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: gesprek met een delegatie van de commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van het Tsjechische Parlement.

Verkeer en Waterstaat: 11.45 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: delegatievergadering ter voorbereiding van de reis naar de Verenigde Staten.

Economische Zaken: 14.30 tot ca. 15.30 uur - Klompézaal
Agenda: gesprek met de Slowaakse minister van Economische Zaken, Ludovit Cernak.

Buitenlandse Zaken: 16.30 tot ca. 17.30 uur - Klompézaal
Agenda: gesprek met de ambassadeur van Pakistan, mr. Saeed M. Khan.

WERKBEZOEK

Een delegatie uit de vaste Commissie voor Justitie uit de Tweede Kamer

brengt tot en met vrijdag 10 september 1999 een werkbezoek aan Denemarken en Zweden. De delegatieleden zullen zich informeren over het asielbeleid. Thema´s van het werkbezoek aan beide landen zijn onder meer de te volgen procedures, inclusief de beoordeling en de versnelde procedure, en de wijze waarop ontvangst, opvang en terugkeer van asielzoekers is geregeld. Aan het werkbezoek nemen de volgende leden deel: Van Heemst (PvdA, voorzitter), Dittrich (D66), Halsema (GroenLinks), Kamp (VVD), Middel (PvdA) en

Wijn (CDA).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie