Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Houten

Datum nieuwsfeit: 08-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 07/09/99

Openbare kennisgevingen

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergun-ningen verleen-d en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:

- (H99279) Haveroord 29, betreft het vergroten van een woning
- (S99297) Geuzenland 36, betreft het vergroten van een woning
- (O99300) Beusichemseweg (nabij 27), betreft het oprichten van een fietstunnel

- (X99560) Mispelgaarde 5, betreft het plaatsen van een tuinberging
- (C99290) Perengaarde 30, betreft het plaatsen van een tuinberging
- (S99136) Waalseweg 48, betreft het vernieuwen van een schuur
- (X99556) Maarschalkborch 6, betreft het plaatsen van een tuinschuur Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-benden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.
Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.67 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergun-ning zijn binnengekomen:
- (O99356) Overeind 2+2A, betreft het verbouwen van een woning
- (X99357) Sijsjeshaag 25, betreft het plaatsen van een dakkapel
- (X99358) Reaalslag 8, betreft het plaatsen van een dakkapel
- (O99359) Papiermolen 26+28+30, betreft het oprichten van een kantoorge-bouw

- (D99360) Achterdijk 2B, betreft het veranderen van een woning
- (X99361) Meercamp 47, betreft het oprichten van dakkapellen
- (W99362) Loerik II, betreft het oprichten van een fietsbrug
- (O99363) Plein 18, betreft het veranderen van winkel en woning Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitge-voerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeente-huis, bij de afdeling Bouw- en Milieu-za-ken, kamer
3.67 (tele-foon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot
12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Ter inzage.
De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:

1. het plaatsen van een dakkapel op het perceel Geuzenland 54 te Houten ten name van A.W.J. van Kuijk.

2. het verbouwen van boerderij tot kantoor op het perceel Molenland 9 te Houten ten name van
R.J.M. Brouwer.

3. het oprichten van een open loods op het perceel Provincialeweg 67 te Schalkwijk ten name van
A.H. en A.J.R. Verhoef.

4. het vergroten van een woning op het perceel Odijkseweg 33 te Houten ten name van R.J. de Vos.

5. het vergroten van een woning op het perceel Dorscamp 20 te Houten ten name van F.A. van den Berg.

6. het plaatsen van een dakkapel op het perceel Tiendweg 1 te t Goy ten name van A.J.C.M. Goes.

7. het plaatsen van dakkapellen op het perceel Strocamp 19 te Houten ten name van P.Jongepier.

8. het plaatsen van een dakkapel op het perceel Sijsjeshaag 25 te Houten ten name van J.P. Meefout.

9. het vergroten van een woning op het perceel Batavenpoort 1 te Houten ten name van J. van den Hoeven.

Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 1 tot en met 4, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 5 tot en met 8, te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.
Burgemeester en wethouders zijn tenslotte van plan de vergunning voor het bouwplan genoemd onder 9, te verlenen met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 22 september
1999 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De bouwplannen liggen vanaf donderdag 9 september 1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van
9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Houten, 8 september 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? (info@houten.com)

Onderwerpen

Gemeentenieuws

Algemeen nieuws

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie