Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inspraak Duurzaamheidsplan Delft 2000-2003 (3D)

Datum nieuwsfeit: 08-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Delft

08 september 1999
Persbericht Duurzaamheidsplan Delft 2000-2003 (3D) de inspraak in

Delft 8 september 1999

Op 31 augustus jl. heeft het college van B&W het concept Duurzaamheidsplan Delft 2000-2003 vastgesteld. Van 6 september tot en met 4 oktober kunnen belangstellenden hun zienswijze op de inhoud van het plan kenbaar maken. Voor het eerst kan dat ook via e-mail.

Visie

3D is het vervolg op de milieuplannen `Duurzaam Delft' uit 1990 (DD) en `Duurzaam Delft dichterbij' uit 1995 (DD2). 3D biedt een visie voor een Duurzaam Delft, waaraan in de periode tot en met 2003 invulling moet worden gegeven. Centraal begrip in het plan is `duurzame stedelijke ontwikkeling'.

De Duurzaam Delft-visie sluit aan bij de sterke punten van de stad Delft:

een binnenstad met historische en toeristische waarde;

een economische structuur die sterk gericht is op de sectoren `kennis' en `toerisme';

een grote verscheidenheid aan voorzieningen;

een ruimtelijke inrichting op een menselijke schaal en met verscheidenheid;

een herkenbare plaats binnen de Randstad;

Met het streven naar een duurzaam Delft moeten ook deze punten worden versterkt.

Duurzaamheidstoets en duurzaamheidsprincipes

Meer dan in de twee voorgaande milieuplannen het geval was, legt 3D verbanden tussen milieu en beleidssectoren als ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, ecologie, waterbeheer, bouwen en wonen en afval. De 3D-visie is richtinggevend voor andere beleidsplannen, zowel huidige als toekomstige. Voorbeelden zijn het Binnenstadsbeleid, de wijkplannen, het actieplan Delft Kennisstad, het Waterplan Delft en het Verkeers- en Vervoersplan+. Om te zorgen dat de uitgangspunten van de 3D-visie goed worden meegenomen in ander beleid, ontwikkelt de gemeente een speciaal instrument: de duurzaamheidstoets.

Met dit instrument worden beleid en ontwikkelingen getoetst aan de zes zogenaamde `duurzaamheidsprincipes':

intensiveren
: het optimaal gebruik maken van de ruimte, bijvoorbeeld door compact en duurzaam bouwen.

dematerialiseren
: het voorzien in behoeften op een minder- of niet-materiële wijze, bijvoorbeeld door dicht bij huis te recreeëren in plaats van ver weg.

regenereren
: het sluiten van kringlopen, bijvoorbeeld door het terugwinnen van grondstoffen door recycling.

evolueren
: het aanpassen van het stedelijk gebied aan de veranderende behoeften op het gebied van wonen en werken.

diversificeren
: binnen de ontwikkeling van Delft streven naar gedifferentieerde woon-, werk- en verblijfsruimten.

vermaatschappelijken
: duurzaamheid en leefbaarheid moeten hand in hand gaan. Een gezamenlijke aanpak van het duurzaamheidsbeleid moet dit mogelijk maken.

Thema's en projecten

De toekomstvisie is in vier duurzaamheidsthema's uitgewerkt: ruimte, bouwen & energie, mobiliteit, afval, water & ecologie. Deze thema's zijn concreet gemaakt in 23 projecten. Deze projecten moeten een zichtbare en vernieuwende bijdrage leveren aan een duurzaam Delft..

Naast deze 23 projecten zijn er 3 projecten die niet onder een van de thema's vallen: de ontwikkeling van de eerder genoemde duurzaamheidstoets, de duurzaamheidsmonitor en de intensivering van de milieuzorg in eigen huis. Bij deze projecten ligt er vooral een taak voor de gemeente.

Voortzetting co-productie

Voor het bedenken en het uitwerken van de visie en de projecten voor 3D zijn medewerkers van de gemeente in de periode februari-juni 1999 vier keer bijeen geweest met bewoners, bedrijven en vertegenwoordigers van belangenorganisaties en instellingen. De gemeente wil graag deze samenwerking voortzetten bij de uitvoering van de projecten. Dit betekent onder meer gezamenlijk de uitvoering van de projecten voorbereiden en gezamenlijk zorgen voor een goede uitvoering van de projecten.

Besluitvormingstraject 3D

Het besluitvormingstraject voor 3D ziet er als volgt uit:

31 augustus: college van B&W stelt concept-plan vast.

6 september t/m 4 oktober: inspraakperiode.

14 september: bespreking concept-plan in de cie. Duurzaamheid, in combinatie met mondelinge inspraakbijeenkomst voor belangstellenden.

12 of 19 oktober: besluitvorming college van B&W over eindverslag inspraak

26 oktober: concept-plan + eindverslag inspraak in commissie Duurzaamheid.

28 oktober: concept-plan 3D ter behandeling in de gemeenteraad.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie