Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging Wet omzetbelasting beleggingsgoud

Datum nieuwsfeit: 08-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Wijziging omzetbelasting beleggingsgoud

DIRECTIE WETGEVING VERBRUIKSBELASTINGEN

Aan:

de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR S-GRAVENHAGE

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

WV99/426 M

8 september 1999

Onderwerp

Nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een bijzondere regeling voor beleggingsgoud (26 467)

Postbus 20201, 2500 EE Den Haag Bezoekadres: Korte Voorhout 7, Den Haag

Hierbij bied ik u bovenvermelde nota van wijziging aan.

De Staatssecretaris van Financiën,

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een bijzondere regeling voor beleggingsgoud

NOTA VAN WIJZIGING

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd.

In ARTIKEL I worden na onderdeel A twee nieuwe onderdelen ingevoegd, luidende:

AA. In artikel 15 worden de volgende wijzigingen aangebracht.


1. In het tweede lid wordt als zijn bedoeld in artikel 11 vervangen door: als bedoeld in de artikelen 11 en 28k.

Voorts wordt in dat artikel vervangen door: in eerstgenoemd artikel.


2. In het zesde lid wordt als zijn bedoeld in artikel 11 vervangen door: als bedoeld in de artikelen 11 en 28k.

AB. In artikel 17d wordt De artikelen 9 en 10 zijn van overeenkomstige toepassing vervangen door: Artikel 9 is van overeenkomstige toepassing.

Toelichting

Met de wijziging van artikel 15, tweede lid, wordt expliciet tot uitdrukking gebracht dat de vrijstelling van belasting voor prestaties als omschreven in artikel 28k - net als de vrijstellingen van artikel 11 - impliceert dat terzake geen recht bestaat op aftrek van in rekening gebrachte belasting.

Artikel 15, zesde lid - nader uitgewerkt in de artikelen 11 tot en met 14 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 - schrijft voor hoe de in rekening gebrachte belasting moet worden gesplitst indien de ondernemer zowel belaste als vrijgestelde prestaties verricht. Met de wijziging van dit lid wordt tot uitdrukking gebracht dat die regels niet alleen gelden voor de vrijgestelde prestaties van artikel 11, maar ook voor die van artikel 28k.

De verwijzing ten slotte in artikel 17d naar artikel 10 kan komen te vervallen nu artikel 10 komt te vervallen.

De Staatssecretaris van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie