Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CBS-publicatie: De Nederlandse economie 1998

Datum nieuwsfeit: 09-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CBS Persbericht

Datum: 09-09-99

Mededeling: De Nederlandse economie 1998

Vandaag verschijnt De Nederlandse economie 1998. Deze CBS-publicatie biedt een veelomvattend overzicht en analyses van de ontwikkelingen van onze economie, in samenhang met veranderingen op het gebied van milieu, welzijn en demografie.

Consumptiegroei wordt niet alleen gefinancierd door hoger beschikbaar inkomen

De consumptie door huishoudens is de afgelopen jaren fors gestegen. In 1998 is de consumptiegroei niet alleen gefinancierd uit een hoger vrij beschikbaar inkomen, maar ook uit andere bronnen. Zo is in 1998 de consumptie met 5,4 miljard gulden meer gestegen dan het vrij beschikbaar inkomen. Met name het opnemen van extra hypothecaire leningen lijkt hierbij een belangrijke rol gespeeld te hebben. De vrije besparingen van huishoudens zijn gedaald van 13 miljard gulden in 1995 naar 5 miljard in 1998.

Financieel vermogen huishoudens

Het financieel vermogen van huishoudens is eind 1997 uitgekomen op 1,5 biljoen gulden. De vorderingen bedroegen 2 biljoen, de schulden, voornamelijk in de vorm van hypotheken, 0,5 biljoen. In de afgelopen jaren is vooral de waarde van het aandelenbezit (inclusief koerswinsten) fors toegenomen. De helft van de vorderingen van huishoudens bestaat overigens uit toekomstige voorzieningen in verband met pensioen- en levensverzekeringen.

Nieuwe presentatie CO2-gegevens leidt tot hoger aandeel transport

Een nieuwe, naar individuele landen toedeelbare en beter aan het bruto binnenlands product (BBP) relateerbare presentatie van de CO2-emissiegegevens, laat met name voor het transport een ander beeld zien. Voorheen werd de CO2-uitstoot van Nederlandse producenten buiten de landsgrenzen niet meegerekend, terwijl de daarmee verdiende inkomsten wel meetellen in het BBP. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de CO2-uitstoot van schepen in internationale wateren. Door de directe CO2-uitstoot van Nederlandse producenten buiten de landsgrenzen op te tellen bij hun uitstoot in eigen land en daarop de uitstoot van buitenlandse vervoerders in ons land in mindering te brengen, wordt deze lacune opgevuld. Dit betekent een opwaartse bijstelling van de CO2-uitstoot voor de visserij en het transport. Zo bedraagt de bijdrage van de zeevaart aan de totale CO2-emissies volgens deze definitie 4,5% en die van de luchtvaart 6,2%. Ter vergelijking, de bijdrage van deze bedrijfstakken aan het BBP bedraagt 0,4% respectievelijk 0,8%.

Vooral dienstverlening groeit hard

De hoge economische groei in 1998 (3,7%) is vooral voor rekening gekomen van de auto-industrie, de telecommunicatiebedrijven en de zakelijke dienstverlening (o.a. computerservicebureaus, reclamebureaus en uitzendbureaus). De vraag naar producten van computerservicebureaus is vooral gestimuleerd door het millenniumprobleem en de overgang op de euro.

Nederland heeft hoge arbeidsparticipatie dankzij deeltijdwerkers

Na Denemarken en het Verenigd Koninkrijk volgt Nederland op een gedeelde derde plaats binnen de Europese Unie waar het gaat om het aantal mensen dat deelneemt aan het arbeidsproces. Dit komt vooral door de grote betekenis van deeltijdwerk in ons land.

Binnen de EU is Nederland na Luxemburg het land met de laagste werkloosheid.

Achtergrondinformatie

De publicatie De Nederlandse economie 1998 wordt vandaag om 10.00 uur tijdens een persbijeenkomst in Nieuwspoort gepresenteerd. Voor meer informatie over het boek kunt u contact opnemen met het inlichtingenpunt Nationale Rekeningen, tel. (070) 337 58 76. Voor overige informatie kunt u bellen naar de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16. U kunt de publicatie bestellen bij de CBS-bestelservice, tel. (045) 570 70 70 of fax (045) 570 62 68. CO2-emissie
1998*
mld kg
Totale emissie in Nederland 181
Vervoer door ingezetenen in het buitenland 26
Vervoer door niet-ingezetenen in Nederland -3
Totale emissie door ingezetenen 203

* Voorlopige cijfers

CO2-emissie en BBP naar bedrijfstak, 1998*
CO2-emissie
in Nederland
door productie CO2-emissie
door ingezeten
producenten BBP
aandeel in %
Landbouw en visserij 6,8 7,7 3,1
Nijverheid 72,8 63,5 26,7
Transport 6,4 15,7 3,6
vervoer over land 4,2 5,0 2,4
vervoer over water 1,7 4,5 0,4
vervoer door de lucht 0,5 6,2 0,8
Overige dienstverlening 14,0 13,1 66,6
Totaal productie 100,0 100,0 100,0

* Voorlopige cijfers

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 09 september 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie